LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İçki ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

alkol / mey

 • Mayalanmış içkilerin damıtılmasıyla elde edilen sıvı madde. (Fransızca)

ayyaş / ayyâş

 • Haram içki içen. şarhoş.
 • Haram içkileri çok içen.

bade / bâde / mey / باده

 • Şarap, içki.
 • Şarap, içki. Kadeh. (Farsça)
 • İçki. (Farsça)
 • Şarap. (Farsça)

badehar / bâdehâr / باده خوار

 • İçki içen. (Farsça)

badekeş / bâdekeş

 • İçki içen.

badenuş / bâdenûş / باده نوش

 • İçki içen. (Farsça)

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bekri / bekrî / بكری

 • Erken. Sabah.
 • İçkiye çok düşkün. Sarhoş.
 • İçki düşkünü. (Arapça)

berrat

 • Bıçkı.
 • Törpü.

besile

 • Kap içinde kalmış içki artığı.

bezm / بزم

 • Eğlence meclisi. (Farsça)
 • İçki meclisi. (Farsça)

bira

 • (Felemenkçe) İçinde alkol bulunan ve bu sebeple haram olan bir cins içki.

dem / دم

 • Zaman. (Farsça)
 • Nefes. (Farsça)
 • İçki. (Farsça)

derya-nuş

 • Çok fazla içki içen. (Farsça)

dest-erre

 • El bıçkısı. Testere.

destere / دستره

 • Testere, bıçkı. (Farsça)

efavik

 • (Tekili: Fuvâk) Hıçkırıklar.

enuşe

 • Hoş, mes'ut, saadetli. (Farsça)
 • Genç padişah. (Farsça)
 • şarab, içki. (Farsça)

ergande

 • Hırslı, öfkeli. (Farsça)
 • İçkiye düşkün olan sarhoş. (Farsça)

erre

 • Tahta kesecek dişli âlet, bıçkı. (Küçüğüne verilen testere ismi bundan gelir.) (Farsça)

erre-hane / erre-hâne

 • Bıçkı yeri, hızar. (Farsça)

erre-keş

 • Bıçkıcı. (Farsça)

eş'iya

 • (A.S.) Beni-İsrail peygamberlerindendir. (M.Ö. 759-700) tarihlerine kadar Beni-İsrail arasında peygamberlik yapmış, birçok mucizeler göstermiştir. Zamanının padişahı tarafından takib ettirilerek bir ağaç oyuğunda gizli olduğu halde, ağaçla beraber biçki ile kesilerek şehid edilmiştir. 66 babdan ibar

feyhec

 • İçki ölçülen bardak. Şarab. Hamr. Bâde.

fuak

 • Can çekişme.
 • Midenin çekilip toplanması.
 • Hıçkırık.

füvak

 • (Çoğulu: Efâvık) Hıçkırık.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hamr

 • Ekşi. Şarap. İçki olup sarhoşluk veren şey.
 • Birine bâde içirmek.
 • Bir hususu söylemeyip setreylemek. Ketmeylemek.
 • Şarab, sarhoşluk veren içki.

hanut

 • (Çoğulu: Havânit) Meyhane, içki içilen yer.
 • Dükkân.

hazar

 • Tahta ve kereste kesmeğe mahsus su ile işler büyük bıçkı.

hazim / hazîm

 • Sarhoş. İçki içip akli müvazenesini kaybetmiş olan.

humar

 • Sarhoşluk veren ve haram olan içkiden sonra gelen baş ağrısı.
 • Sersemlik.
 • Bir şeyin acısı burnundan gelmesi.

iskerek

 • Hıçkırık. (Farsça)

işret / عشرت / عِشْرَتْ

 • İçkili toplantı.
 • İçki. Alkollü meşrubat.
 • İçki içme. Alkollü içki kullanma.
 • İçkili eğlence, sefahet.
 • İçki. (Arapça)
 • İçki alemi. (Arapça)
 • İçki içme.

işretgah / işretgâh

 • İşret edip içki içilecek yer. (Farsça)

işretsaz

 • İşret eden, içki içen. (Farsça)

kadeh / قدح

 • Bardak. (Arapça)
 • İçki kadehi. (Arapça)

kefir

 • İnek ve deve sütlerinin mayalanmasından elde edilen tadı keskin alkollü bir içki.

meeka

 • Ağlamaktan ârız olan hıçkırık.
 • Gayretlenmek, gayrete gelmek.

meşrubat

 • İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. ("Hamr" denen içkiye de şarap denir.)

mey / مى

 • Şarap, içki. (Farsça)
 • Şarap. (Farsça)
 • İçki. (Farsça)

mey-aşam

 • İçki içen. Şarap içen. (Farsça)

mey-güsar

 • İçki arkadaşı. Birlikte içki içen. (Farsça)

mey-hane

 • İçki satılan ve içilen yer. (Farsça)

mey-har

 • (Mey-hâre) İçki içen, içkici, ayyaş. (Farsça)

mey-keş

 • İçki içen, şarap içen. (Farsça)

meyhane / meyhâne / ميخانه

 • Şarap içilen yer, içkievi. (Farsça)

meyhar / meyhâr / ميخوار

 • İçkici. (Farsça)

mıktal

 • (Çoğulu: Mekâtıl) Bıçkı.

minşar / minşâr / منشار

 • (Çoğulu: Menâşir) Testere, biçki.
 • Bıçkı. (Arapça)

müskir

 • Sarhoş edici, şarap ve içki.
 • Haram içki.

müskirat / müskirât

 • Haram içkiler.

muye

 • Hıçkıra hıçkıra ağlama. (Farsça)

muyeger

 • Hıçkıra hıçkıra ağlayan. (Farsça)

neytal

 • (Çoğulu: Neyatîl) Belâ, musibet, felâket, meşakkat.
 • Kova.
 • İçki ölçeği.

nuhat

 • Hıçkırma.

nuşende

 • (Çoğulu: Nuşendegân) İçki içen kimse. (Farsça)

ömer hayyam

 • Çadırcı Ömer mânâsında olan bu kelime, İran'ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır.

peymanekeş

 • İçki içen. (Farsça)

rah

 • (Çoğulu: Rayâh) Şarap, içki, hamr.
 • El ayası mânâsına olan "Râha'nın C."
 • Gitmek.

sagar / sâgar / ساغر

 • İçki bardağı. Kadeh. (Farsça)
 • Kadeh, içki kadehi. (Arapça)

saki / sâkî / ساقى

 • (Saky. dan) Sulayan, içecek su veren, sucu.
 • Kadeh sunan. İçki sunan.
 • İçki sunan. (Arapça)
 • Saka. (Arapça)

şarab

 • İçilecek şey. İçki.
 • Mey. Bâde. Hamr. İçilmesi haram olan bir içki.
 • Şarap, içki, bu isim helâl içkileri de kapsar.

şarib-ül leyli ve-n nehar

 • Gece gündüz içki içen. Devamlı sarhoş.

şaribülleyli vennehar / şâribülleyli vennehâr / شارب الليل والنهار

 • Ayyaş, gece demez gündüz demez içki içen. (Arapça)

şehik / şehîk

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.
 • Hıçkırıkla karışık iç çekme.

şehka

 • Hıçkırık. Keskin çığlık.

seker

 • Hurmadan elde edilen içki, bir nevi şarap.

şenc

 • Hıçkırık tutmak.

şerab / şerâb

 • Alkollü içkilerden. Pişmemiş üzüm suyunun havasız fıçılarda durmasıyla gaz habbeleri (kabarcıkları) ve köpük çıkararak kokuşup mayalanması netîcesinde meydana gelen ve içilince sarhoş eden içki. Hamr.

süfeha

 • (Tekili: Sefih) Sefihler. İçkici, müsrif ve günahkâr kimseler.

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

tıla'

 • Tâze üzüm şırasının, ateşte veya güneşte ısıtılarak üçte birinden fazlasının uçmasıyla elde edilen içki.

ümm-ül habais / ümm-ül habâis

 • Şarap, rakı gibi haram olan içki.

ümmü'l-habais / ümmü'l-habâis

 • (Kötülüklerin anası) şarap, içki.

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.
 • Hıçkırarak nefes verme, ağlama.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın