LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İçecek ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

aşam

 • Yiyecek ve içecek. (Farsça)
 • İçen, içici manasına birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

beşaat

 • Kabahat, suç.
 • Yiyecek ve içeceklerdeki acılık.

büfe

 • İçinde sofra takımı konulan dolap. (Fransızca)
 • Davetlileri ağırlamak için çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazır bulundurulduğu masa. (Fransızca)
 • İstasyon lokantası. (Fransızca)
 • Sigara, kibrit, gazete, sandviç v.s. satılan yer. (Fransızca)

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

erzak

 • (Tekili: Rızık) Rızıklar. Azıklar. Yiyecek içecek maddeler. İhtiyaçlar. Maddi, mânevi muhtaç olduğumuz şeyler.

es'ar

 • (Tekili: Su'r) Yiyecek içecek artığı.

eşam

 • Ölmiyecek kadar az olan yiyecek ve içecek şeyler, kut-i lâyemut. (Farsça)

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

fenn-i rızık

 • Yiyecek ve içecek bilimi, aşçılık.

ganaim-i harbiye

 • Harbde düşmandan alınan top, tüfek, gemi, vasıta, yiyecek, içecek vs. gibi ganimetler.

hacat-ı zaruriye / hâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi.

himye

 • Perhiz. Yiyecek ve içecekte sıhhat için gösterilen ihtimam ve dikkat.

ikram / ikrâm

 • Hürmet ve saygı gösterme veya yiyecek, içecek, hediye yâhut başka bir şey sunma.

keymus

 • yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.

kiler

 • Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda.

maşrapa

 • Bardak, içecek kabı.

meşarib

 • Meşrebler. Mizaclar. Tabiatlar. Huylar.
 • Fehimler. Anlayışlar. Ahlâklar.
 • Su içecek şeyler. Maşrabalar.
 • Köşkler.

meşreb

 • Mizaç, huy, ahlâk.
 • İçecek yer.

meşrubat / meşrûbat / meşrûbât

 • İçecekler.
 • İçecekler.
 • İçecekler.

muhla

 • Ot biçecek âlet, orak.
 • Nalbantların tırnak yonacak âleti.

neval

 • Bahşiş. Kısmet, tâli', nasib.
 • Yiyecek içecek.
 • Bir tek porsiyon.

nevale

 • Yiyecek içecek.

perhiz

 • Sakınmak, çekinmek. (Farsça)
 • Vücuda zararlı ve tıbben muzır; ve dinen, zevk veren şeylerden sakınmak. (Farsça)
 • Hastalıkta bazı yiyecek ve içeceklerden sakınmak. (Farsça)

razık / râzık

 • Rızık veren; yiyecek, içecek, giyecek gibi canlı mahlukata lüzümu bulunan her çeşit ihtiyacını te'min edip veren. (Allah)
 • Rızk veren. Yiyecek, içecek gibi kendisi ile faydalanılan şeyi veren.

rızk

 • Yiyecek ve içecek şeyler, gıda.
 • Yiyecek içecek şey, azık, kut.
 • Allah'ın herkese nasip kıldığı nimet.
 • Allahü teâlânın takdir ettiği maddî ve mânevî nîmet, kısmet. Yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak yer.
 • Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.

saig

 • Boğazdan kolay ve hoş geçen yiyecek veya içecek.

saki / sâki / sâkî

 • (Saky. dan) Sulayan, içecek su veren, sucu.
 • Kadeh sunan. İçki sunan.
 • İçecek servisi yapan, sunan kişi.
 • Sulayan, içecek su veren, kadeh sunan.

şarab

 • İçecek.

şarab-ı tahur

 • Temiz ve helâl içecek.

şarap

 • İçilecek şey; tatlı ve soğuk içecek.

sikayet

 • Birine içecek su verme.

su'r

 • (Çoğulu: Es'âr) Yiyecek, içecek artığı.

şurup

 • Sulu ve şekerli içecek.