LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te üzüntü ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

ağıt

 • Mersiye. Ölen kimse için söylenen ve onu öven ve üzüntüyü anlatan şiir. Ölen için ağlama. (Müslümanlıkta ölenin arkasından aşırı ağlayıp dövünme iyi değildir.)

ahval-i müessife / ahvâl-i müessife

 • Teessüf ve üzüntü verici hâller.

ahzan / ahzân

 • Hüzünler, üzüntüler.

alam / âlâm

 • (Tekili: Elem) Elemler. Kederler. Üzüntüler.
 • Elemler; acılar, üzüntüler.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

azreng

 • Çok üzüntü, meşakkat, eziyet. (Farsça)
 • Son derece sert ve katı. (Farsça)

befm

 • Keder, tasa, iç sıkıntısı, üzüntü. (Farsça)

bela / belâ

 • Allahü teâlânın insanları imtihan etmek, denemek için verdiği maddî ve mânevî üzüntü, sıkıntı, musîbet, âfet.

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

cevir

 • (Cevr) Cefa, eziyet, sıkıntı, üzüntü. Zulüm.
 • Tas: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mâni olan şey.

dağdar

 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

derd

 • Dert, hastalık, üzüntü, dilek, mesele.

ekdar / ekdâr / اكدار

 • (Tekili: Keder) Kederler, acılar, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler. (Arapça)

elem / الم

 • Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.
 • Acı, üzüntü. (Arapça)

elemkarane / elemkârâne

 • Acı duyarak, üzüntülü bir şekilde.

endişe-i istikbal

 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

enduh

 • (Endüh) : Keder, elem, gam, gussa, kaygı, sıkıntı, ıztırab, üzüntü. (Farsça)

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

ervenan

 • Dik ses, sadâ.
 • Iztırablı, sıkıntılı, üzüntülü gün.

esef / اَسَفْ

 • Üzüntü, acı.
 • Hüzün, gam, nedamet, pişmanlık. Daralmak. Elden çıkan bir şey için hâsıl olan üzüntü.
 • Tasa, üzüntü, gam.
 • Üzüntü.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

etrah

 • (Tekili: Terah) Tasalar, kederler, elemler, gamlar, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

evham

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

feryad-ı matem

 • Matem hâlinde derin üzüntülerin bağırıp çağırarak dile getirilmesi.

firak-ı elimane / firâk-ı elîmâne

 • Acı ve üzüntü verici ayrılık.

gaile

 • Üzüntü veren belalı iş.

gaile çıkarmak

 • Sıkıntı meydana getirmek, üzüntü vermek.

gam / غم

 • Sıkıntı, üzüntü.
 • Keder, üzüntü. (Arapça)

gam ve keder

 • Sıkıntı ve üzüntü.

gamlı

 • Üzüntülü.

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

gubar-ı hüzün / gubâr-ı hüzün

 • Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

gussa / غصه

 • Üzüntü, tasa.
 • Üzüntü, keder. (Arapça)

gusse

 • Üzüntü, tasa, gam.

habal

 • Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık.
 • Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.

hadşe

 • (Çoğulu: Hadeşât) Vesvese, kuruntu, merak, ye's, üzüntü, hüzün.

hadşe-i derun

 • İç sıkıntısı, gönül üzüntüsü.

hal-i müessif

 • Üzüntü verici durum, hâl.

halet-i mahzunane / halet-i mahzunâne

 • Üzüntülü durum.

harhar

 • Devamlı arzu, sürekli istek. (Farsça)
 • Gönül üzüntüsü, iç sıkıntısı. (Farsça)
 • Devamlı kaşıntı. (Farsça)

hasret

 • Özleyiş. İç çekme. Bir şeyi çok isteyip, arzulayıp ona kavuşamamaktan gelen üzüntü.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hazin / hazîn

 • Hüzünlü, üzüntü verici.

hemahim

 • (Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

hereb

 • Kaçma, firar.
 • şiddetli üzüntü, keder.

hicran-ı la yezali / hicran-ı lâ yezalî

 • Sonsuz ayrılık. Ayrılıktan gelen sonu gelmez üzüntü.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hüzn / حزن

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.
 • Üzüntü.
 • Hüzün, üzüntü. (Arapça)

hüzn-engizane / hüzn-engizâne

 • Hüzün ve üzüntü verici bir şekilde.

hüzn-ü elim / hüzn-ü elîm

 • Acı verici hüzün, üzüntü.

hüzn-ü müştakane

 • Kavuşmanın gecikmesinden doğan hüzün, üzüntü.

hüznengizane / hüznengizâne

 • Üzüntü veren bir hâlde.

hüzün / حُزُنْ

 • Üzüntü.
 • Üzüntü.
 • Üzüntü.

hüzünlü

 • Hüzün verici, üzüntülü.

kahır

 • Aşırı üzüntü, acı, keder.
 • Ezici davranış, zulüm.
 • Baskı ile iş gördürme, zorlama.
 • Derin üzüntü.

kahr

 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)
 • Mahvetme, helâk etme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.
 • Zorlama, zorla bir iş gördürme.
 • Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kasavet

 • Kalb katılığı, gaflet.
 • Kaygı, tasa, üzüntü, keder.

kasavetli

 • Üzüntülü, sıkıntılı.

keder / كدر

 • Sıkıntı, üzüntü.
 • Üzüntü.
 • Üzüntü. (Arapça)
 • Bulanıklık. (Arapça)

kederengiz

 • Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren. (Farsça)

kederli

 • Sıkıntılı, üzüntülü.

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

kedersiz

 • Sıkıntısız, üzüntüsüz.

kemal-i teessür / kemâl-i teessür

 • Tam bir üzüntü.

kemal-i telaş ve teessüf / kemâl-i telâş ve teessüf

 • Tam bir telâş ve üzüntü.

kemal-i telehhüf / kemâl-i telehhüf

 • Son derece keder ve üzüntü.

kerb

 • Keder, üzüntü, tasa.

küdur

 • (Tekili: Keder) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

maalesef

 • Üzülerek, üzüntüyle beraber.

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

mahzuniyetle

 • Üzgün olarak, üzüntüyle.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.

matemalud / mâtemâlûd

 • Matemli, hüzne bulanmış, üzüntüye boğulmuş.

matemi / mâtemî

 • Yaslı, mâtemli, üzüntülü.

medar-ı teessüf / medâr-ı teessüf

 • Üzüntü veren, üzüntü kaynağı.

mekbut

 • Mahzun kişi. Hüzünlü, üzüntülü kimse.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

mersiye

 • Birisinin ölümü hakkında yazılan, üzüntüyü dile getiren manzume, ağıt.

mucib-i teessür / mûcib-i teessür

 • Üzüntüye sebep olan.
 • Üzüntü verici.

müferrah

 • Ferahlanmış. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş.

mükedder

 • Dertli, üzüntü duyan.

müteessif

 • Üzüntülü.

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessir / مُتَأَثِّرْ

 • Te'sir altında kalmış. Acımış yahut sevinmiş. Hissiyatına dokunmuş.
 • Üzüntülü.
 • Üzüntülü, etkilenen.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntülü bir halde.
 • Üzüntü ile, üzülerek, teessürle. (Farsça)
 • Üzüntü duyarak, etkilenerek.

müteessiren

 • Üzüntülü olarak.

nar-ı teessüf / nâr-ı teessüf

 • Bir ateş gibi insanın içini yakan üzüntü ve kırgınlık.

pişmanlık

 • Kişinin işlediği bir iş veya günâh sebebiyle vicdânen üzüntü duyması; tövbeye gelme; nedâmet.

rahat

 • Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih.
 • Dinlenmek.
 • El ayası.
 • Sıkıntısız, üzüntüsüzlük.

şayan-ı esef

 • Üzücü, üzüntü verici.

şematetkarane / şemâtetkârâne

 • Başkalarının üzüntüsüne, acısına hayasızca gülerek sevinmek.

şiddet-i teessür

 • Üzüntü ve ıztırabın şiddeti.

tahaddüş

 • Tırmalanma.
 • Üzüntü duyma.

teellüm

 • Üzüntü, acı çekme.

teessür / تأثر

 • Kederli ve üzüntülü olarak içlenmek. Üzülmek.
 • Te'sir altında kalmak.
 • Kederlenmek.
 • Üzüntü.
 • Üzülme, üzüntü. (Arapça)
 • Etkilenme. (Arapça)

teessürat / teessürât

 • Üzüntüler.
 • Üzüntüler. Teessürler.

teessürat-ı hazine / teessürât-ı hazîne

 • Hüzün dolu üzüntüler.

teessürat-ı manevi / teessürat-ı mânevî

 • Mânevî üzüntüler.

teneddi

 • Gamkin ve üzüntülü olmak.

teselli verme / tesellî verme

 • Üzüntüyü hafifletme, acıyı dindirme, rahatlatma.

ukde / عقده

 • Düğüm. (Arapça)
 • Gönül üzüntüsü. (Arapça)
 • Sorun. (Arapça)

vasıta-ı nakl-i hüzün ve elem ve gam

 • Üzüntü, acı ve sıkıntıya sebep olan.

vaveyla

 • Çığlık, yaygara, feryat.
 • Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.

vaziyet-i elimane / vaziyet-i elîmâne

 • Acı ve üzüntülü bir vaziyet.

velval

 • Üzüntü ile ağlama. Ağlayıp inleme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın