LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te üzüntü ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

ağıt

 • Mersiye. Ölen kimse için söylenen ve onu öven ve üzüntüyü anlatan şiir. Ölen için ağlama. (Müslümanlıkta ölenin arkasından aşırı ağlayıp dövünme iyi değildir.)

ahval-i müessife / ahvâl-i müessife

 • Teessüf ve üzüntü verici hâller.

ahzan / ahzân

 • Hüzünler, üzüntüler.

alam / âlâm

 • (Tekili: Elem) Elemler. Kederler. Üzüntüler.
 • Elemler; acılar, üzüntüler.

alim

 • Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken.

armani / armanî

 • Müteessif, kederli, üzüntülü. Pişman, nâdim. (Farsça)

azreng

 • Çok üzüntü, meşakkat, eziyet. (Farsça)
 • Son derece sert ve katı. (Farsça)

befm

 • Keder, tasa, iç sıkıntısı, üzüntü. (Farsça)

bela / belâ

 • Allahü teâlânın insanları imtihan etmek, denemek için verdiği maddî ve mânevî üzüntü, sıkıntı, musîbet, âfet.

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

cevir

 • (Cevr) Cefa, eziyet, sıkıntı, üzüntü. Zulüm.
 • Tas: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mâni olan şey.

dağdar

 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)

dağidar

 • Üzüntülü, kederli.

derd

 • Dert, hastalık, üzüntü, dilek, mesele.

ekdar / ekdâr / اكدار

 • (Tekili: Keder) Kederler, acılar, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler.
 • Kederler, üzüntüler. (Arapça)

elem / الم

 • Keder, dert, üzüntü, sıkıntı, acı.
 • Acı, üzüntü. (Arapça)

elemkarane / elemkârâne

 • Acı duyarak, üzüntülü bir şekilde.

endişe-i istikbal

 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

enduh

 • (Endüh) : Keder, elem, gam, gussa, kaygı, sıkıntı, ıztırab, üzüntü. (Farsça)

enduh-nak / enduh-nâk

 • Kederli, sıkıntılı, gamlı, üzüntülü. (Farsça)

ervenan

 • Dik ses, sadâ.
 • Iztırablı, sıkıntılı, üzüntülü gün.

esef / اَسَفْ

 • Üzüntü, acı.
 • Hüzün, gam, nedamet, pişmanlık. Daralmak. Elden çıkan bir şey için hâsıl olan üzüntü.
 • Tasa, üzüntü, gam.
 • Üzüntü.

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

etrah

 • (Tekili: Terah) Tasalar, kederler, elemler, gamlar, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

evham

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

feryad-ı matem

 • Matem hâlinde derin üzüntülerin bağırıp çağırarak dile getirilmesi.

firak-ı elimane / firâk-ı elîmâne

 • Acı ve üzüntü verici ayrılık.

gaile

 • Üzüntü veren belalı iş.

gaile çıkarmak

 • Sıkıntı meydana getirmek, üzüntü vermek.

gam / غم

 • Sıkıntı, üzüntü.
 • Keder, üzüntü. (Arapça)

gam ve keder

 • Sıkıntı ve üzüntü.

gamlı

 • Üzüntülü.

giriban-çak / girîban-çâk

 • Yakası yırtık. (Farsça)
 • Mc: Kederli, hüzünlü, üzüntülü. (Farsça)

gubar-ı hüzün / gubâr-ı hüzün

 • Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

gussa / غصه

 • Üzüntü, tasa.
 • Üzüntü, keder. (Arapça)

gusse

 • Üzüntü, tasa, gam.

habal

 • Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık.
 • Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.

hadşe

 • (Çoğulu: Hadeşât) Vesvese, kuruntu, merak, ye's, üzüntü, hüzün.

hadşe-i derun

 • İç sıkıntısı, gönül üzüntüsü.

hal-i müessif

 • Üzüntü verici durum, hâl.

halet-i mahzunane / halet-i mahzunâne

 • Üzüntülü durum.

harhar

 • Devamlı arzu, sürekli istek. (Farsça)
 • Gönül üzüntüsü, iç sıkıntısı. (Farsça)
 • Devamlı kaşıntı. (Farsça)

hasret

 • Özleyiş. İç çekme. Bir şeyi çok isteyip, arzulayıp ona kavuşamamaktan gelen üzüntü.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hazin / hazîn

 • Hüzünlü, üzüntü verici.

hemahim

 • (Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

hereb

 • Kaçma, firar.
 • şiddetli üzüntü, keder.

hicran-ı la yezali / hicran-ı lâ yezalî

 • Sonsuz ayrılık. Ayrılıktan gelen sonu gelmez üzüntü.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hüzn / حزن

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.
 • Üzüntü.
 • Hüzün, üzüntü. (Arapça)

hüzn-engizane / hüzn-engizâne

 • Hüzün ve üzüntü verici bir şekilde.

hüzn-ü elim / hüzn-ü elîm

 • Acı verici hüzün, üzüntü.

hüzn-ü müştakane

 • Kavuşmanın gecikmesinden doğan hüzün, üzüntü.

hüznengizane / hüznengizâne

 • Üzüntü veren bir hâlde.

hüzün / حُزُنْ

 • Üzüntü.
 • Üzüntü.
 • Üzüntü.

hüzünlü

 • Hüzün verici, üzüntülü.

kahır

 • Aşırı üzüntü, acı, keder.
 • Ezici davranış, zulüm.
 • Baskı ile iş gördürme, zorlama.
 • Derin üzüntü.

kahr

 • Zorlama. Cebir.
 • Ezme. Mahvetme.
 • Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
 • Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.)
 • Mahvetme, helâk etme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.
 • Zorlama, zorla bir iş gördürme.
 • Üstün gelerek mahvetme, batırma, ezme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kasavet

 • Kalb katılığı, gaflet.
 • Kaygı, tasa, üzüntü, keder.

kasavetli

 • Üzüntülü, sıkıntılı.

keder / كدر

 • Sıkıntı, üzüntü.
 • Üzüntü.
 • Üzüntü. (Arapça)
 • Bulanıklık. (Arapça)

kederengiz

 • Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren. (Farsça)

kederli

 • Sıkıntılı, üzüntülü.

kedernak / kedernâk / كدرناک

 • Üzüntülü, kederli. (Arapça - Farsça)

kedersiz

 • Sıkıntısız, üzüntüsüz.

kemal-i teessür / kemâl-i teessür

 • Tam bir üzüntü.

kemal-i telaş ve teessüf / kemâl-i telâş ve teessüf

 • Tam bir telâş ve üzüntü.

kemal-i telehhüf / kemâl-i telehhüf

 • Son derece keder ve üzüntü.

kerb

 • Keder, üzüntü, tasa.

küdur

 • (Tekili: Keder) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

maalesef

 • Üzülerek, üzüntüyle beraber.

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

mahzuniyetle

 • Üzgün olarak, üzüntüyle.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.

matemalud / mâtemâlûd

 • Matemli, hüzne bulanmış, üzüntüye boğulmuş.

matemi / mâtemî

 • Yaslı, mâtemli, üzüntülü.

medar-ı teessüf / medâr-ı teessüf

 • Üzüntü veren, üzüntü kaynağı.

mekbut

 • Mahzun kişi. Hüzünlü, üzüntülü kimse.

mekzum

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, üzüntülü, gamlı.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

mersiye

 • Birisinin ölümü hakkında yazılan, üzüntüyü dile getiren manzume, ağıt.

mucib-i teessür / mûcib-i teessür

 • Üzüntüye sebep olan.
 • Üzüntü verici.

müferrah

 • Ferahlanmış. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş.

mükedder

 • Dertli, üzüntü duyan.

müteessif

 • Üzüntülü.

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessir / مُتَأَثِّرْ

 • Te'sir altında kalmış. Acımış yahut sevinmiş. Hissiyatına dokunmuş.
 • Üzüntülü.
 • Üzüntülü, etkilenen.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntülü bir halde.
 • Üzüntü ile, üzülerek, teessürle. (Farsça)
 • Üzüntü duyarak, etkilenerek.

müteessiren

 • Üzüntülü olarak.

nar-ı teessüf / nâr-ı teessüf

 • Bir ateş gibi insanın içini yakan üzüntü ve kırgınlık.

pişmanlık

 • Kişinin işlediği bir iş veya günâh sebebiyle vicdânen üzüntü duyması; tövbeye gelme; nedâmet.

rahat

 • Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih.
 • Dinlenmek.
 • El ayası.
 • Sıkıntısız, üzüntüsüzlük.

şayan-ı esef

 • Üzücü, üzüntü verici.

şematetkarane / şemâtetkârâne

 • Başkalarının üzüntüsüne, acısına hayasızca gülerek sevinmek.

şiddet-i teessür

 • Üzüntü ve ıztırabın şiddeti.

tahaddüş

 • Tırmalanma.
 • Üzüntü duyma.

teellüm

 • Üzüntü, acı çekme.

teessür / تأثر

 • Kederli ve üzüntülü olarak içlenmek. Üzülmek.
 • Te'sir altında kalmak.
 • Kederlenmek.
 • Üzüntü.
 • Üzülme, üzüntü. (Arapça)
 • Etkilenme. (Arapça)

teessürat / teessürât

 • Üzüntüler.
 • Üzüntüler. Teessürler.

teessürat-ı hazine / teessürât-ı hazîne

 • Hüzün dolu üzüntüler.

teessürat-ı manevi / teessürat-ı mânevî

 • Mânevî üzüntüler.

teneddi

 • Gamkin ve üzüntülü olmak.

teselli verme / tesellî verme

 • Üzüntüyü hafifletme, acıyı dindirme, rahatlatma.

ukde / عقده

 • Düğüm. (Arapça)
 • Gönül üzüntüsü. (Arapça)
 • Sorun. (Arapça)

vasıta-ı nakl-i hüzün ve elem ve gam

 • Üzüntü, acı ve sıkıntıya sebep olan.

vaveyla

 • Çığlık, yaygara, feryat.
 • Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.

vaziyet-i elimane / vaziyet-i elîmâne

 • Acı ve üzüntülü bir vaziyet.

velval

 • Üzüntü ile ağlama. Ağlayıp inleme.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR