LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te üzülme ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

cevir / جور

 • Haksızlık, üzülme, üzme, zulüm. (Arapça)
 • Cevir çekmek: Acı çekmek, zulüm görmek. (Arapça)

cevr / جور

 • Haksızlık, üzme, üzülme, zulüm. (Arapça)
 • Cevr etmek: Haksızlık etmek, üzmek, acı çektirmek. (Arapça)

esef / اسف

 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)

evham

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.

habek

 • Üzülme, sıkıntı yapma. (Farsça)
 • Sıkılma, bunalma. (Farsça)

hayıflanmak

 • Acınmak, üzülmek. Esef etmek.

ihtilac

 • Seğirtme.
 • Çarpıntı, çarpma.
 • Etler gevşeyip büzülme.
 • Havale nöbeti.

infisam

 • Kırılma.
 • Kesilme.
 • Yırtılma.
 • Üzülme.
 • Kopma.

inhiyaş

 • Ezilip büzülme, sıkılma, çekinme.

inkıbaz

 • Büzülme. Çekilip toplanma.
 • Sıkıntı. Gamlı olmak.
 • Kabızlık. Tutukluk.

insilah

 • Soyulma. Derisi yüzülme. Sıyrılıp çıkma.
 • Ayın sonu gelme.

işmi'zaz

 • Can sıkma, üzülme, yüzünü ekşitme.
 • Titreyip ürperme.

kahır / قهر

 • Yok etme. (Arapça)
 • Çok üzülme. (Arapça)

kahr / قهر

 • Yok etme. (Arapça)
 • Çok üzülme. (Arapça)

karsaa

 • Buruşup büzülmek.
 • Yazıyı sık yazmak.

lehef

 • Kaybolan bir şeyden dolayı müteessir olup üzülme.

lehf

 • Yok olan şey için hasret çekip üzülmek.

lehfe

 • Kaybolan veya yok olan birşey için üzülme.

lisan-ı teessüf

 • Hayıflanma, üzülme dili.

ma's

 • Tıb: Adalelerin tutulması, kasların büzülmesi. Kramp.

maas

 • Ayağın siniri çekilip büzülmek.
 • Ayağın eğri olması.

mazaz

 • Musibet, felâket ve belâ acısı.
 • Acıma, üzülme, kederlenme.

müteessif / متأسف

 • Üzgün. (Arapça)
 • Müteessif olmak: Üzülmek. (Arapça)

müteessir / متأثر

 • Üzgün. (Arapça)
 • Etkilenen. (Arapça)
 • Müteessir olmak: (Arapça)
 • Üzülmek. (Arapça)
 • Etkilenmek. (Arapça)

müteessir olma

 • Etkilenme, üzülme.

nekad

 • (Çoğulu: Nukyud-Nikâd) Ayakları kısa, yüzü çirkin koyun.
 • Büyümesi geç olan çocuk.
 • Ağızda dişler çürüyüp ufanmak.
 • Davarın tırnağı soyulup yüzülmek.

şayan-ı esef / şayân-ı esef / شَايَانِ اَسَفْ

 • Üzülmeye değer.

tahammus

 • Büzülme. Büzülüp buruşma.

tahassür / تحسر

 • (Hasret. den) Hasret çekmek. Elde edilmesi istenilen ve ele geçirilemeyen şeye üzülmek.
 • Özlem duyma. (Arapça)
 • Üzülme. (Arapça)

takabbuz

 • (Çoğulu: Takabbuzât) (Kabz. dan) Toplanıp çekilme. Büzülme.
 • Kabız olmak, peklik.

tedaül

 • Gizlenme, sinme. Zâyi olma. Saklanma.
 • Küçülme. Büzülme.

teessüf / تأسف / تَأَسُّفْ

 • Hayıflanma, üzülme.
 • Eseflenme, üzülme.
 • Üzülme, hayıflanma. (Arapça)
 • Teessüf etmek: Üzülmek, hayıflanmak. (Arapça)
 • Üzülme.

teessüf etme

 • Üzülme.

teessüf etmek

 • Üzülmek.

teessür / تأثر / تَأَثُّرْ

 • Kederli ve üzüntülü olarak içlenmek. Üzülmek.
 • Te'sir altında kalmak.
 • Kederlenmek.
 • Etkilenme, üzülme.
 • Üzülme, üzüntü. (Arapça)
 • Etkilenme. (Arapça)
 • Üzülme.

teessürat / teessürât

 • Etkilenmeler, üzülmeler.

telehhüf

 • Üzülme, acı çekme.

teressüb

 • Süzülme, dibe inip birikme.
 • Dibe çökmek. Tortulanmak, ayrılmak. Durulmak. Süzülmek.

teşennüc

 • (Şenc. den) (Çoğulu: Teşennücât) Buruşuk olma, buruşma.
 • Adalelerin gerilip büzülmesi, kasılması.
 • Korkmak.
 • Titremek.