LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te üstad ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

afv-ı üstadane / afv-ı üstadâne

 • Siz Üstadın affı.

bintü'l-fikri

 • "Kıza benzeyen düşünce" mânâsında, Üstadın bazı mahrem fikirleri herkese okutmanın doğru olmadığını belirten bir benzetme.

daavat-ı üstadane / daavât-ı üstadâne

 • Üstadımın duâları.

dahilek ya dellale'l-kur'an / dahîlek yâ dellâle'l-kur'ân

 • "Sana tâbi oldum ey Kur'ân hakikatlerinin dellalı olan Üstad".

dua-i üstadane / dua-i üstadâne

 • Siz Üstadın duası.

dua-yı üstadane / dua-yı üstadâne

 • Siz Üstadın duası.

eflatun

 • Plâton. (M.Ö. 429 - 347) Aristo'nun üstadı, Sokrat'ın talebesi, eski Yunan filozofudur.

ekol

 • (Ecole) Fikir üzerinde işleyen bir nevi mekteb. (Fransızca)
 • Bir üstadın talebeleri. Bir üstadın mesleği, tarzı. (Fransızca)

emr-i üstadane / emr-i üstadâne

 • Siz Üstadın emri.

esatiz / esâtîz / اساتيذ

 • Ustalar. (Arapça)
 • Üstadlar. (Arapça)

esselamü aleyke ya eyyühe'l-üstad / esselâmü aleyke yâ eyyühe'l-üstad

 • Sana selâm olsun, ey üstad.

esselamü aleyke ya üstad! / esselâmü aleyke yâ üstad!

 • Sana selâm olsun, ey üstad!.

eyyühe'l-azizin azizi / eyyühe'l-azîzin azizi

 • Ey Azizin azizi; Aziz olan Üstadın yanındaki aziz.

eyyühe'l-üstad

 • Ey Üstad.

eyyühe'l-üstadü'l-a'zam / eyyühe'l-üstâdü'l-a'zam

 • Ey büyük Üstad.

eyyühe'l-üstadü'l-azam

 • Ey en büyük üstad.

eyyühe'l-üstadü'l-aziz / eyyühe'l-üstadü'l-azîz

 • Ey aziz Üstad.

eyyühe'l-üstadü'l-muhterem

 • Ey saygıdeğer Üstad.

eyyühe'l-üstadü's-said

 • Ey mutlu Üstad, bahtiyar Said.

eyyühel üstad

 • Ey Üstad.

hal-i üstad / hâl-i üstad

 • Üstadın davranışları, hâlleri.

has kardeş

 • Özel kardeş; Üstadın çok değer verdiği, ilk saftaki talebelerinden biri.

has kardeşler

 • Özel kardeşler; Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

has şakirt

 • Üstadın çok değer verdiği ilk sıradaki talebesi.

has şakirtler

 • Özel talebeler; Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

haslar

 • Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

hattat

 • Güzel yazı yazma üstadı.

hazakat

 • İhtisas. Meharet peyda etmek. Üstad olmak. Bir san'atta, hususan tıbda gereği gibi öğrenip mâhir ve mütehassısı olmak.

hazret

 • (Huzur. dan) Ön. Kurb. Pişgâh.
 • Hürmet maksadı ile büyüklere verilen ünvan; "Hazret-i Kur'an, Hazret-i Peygamber, Hazret-i Üstad, Paşa Hazretleri" gibi.

hazret-i seyda

 • Üstad Hazretleri.

himemat ve daavat-ı üstadane / himemat ve daavât-ı üstadâne

 • Üstadın himmetleri, gayret ve duâları.

hoca / خواجه

 • Hoca. (Farsça)
 • Sahip. (Farsça)
 • Efendi. (Farsça)
 • Üstad. (Farsça)

hutbe-i şamiye / hutbe-i şâmiye

 • İçinde Üstadın Şam'da verdiği hutbe bulunan kitap.

huzur-u üstad

 • Üstadın huzuru.

icazet / icâzet

 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.

icazet-i mutlaka / icâzet-i mutlaka

 • Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dâir verdiği izin veya bu izni ifâde eden belge, diploma.

ıtri / ıtrî

 • Itra mensub, ıtır gibi kokan.
 • Müzik ilminde bir üstaddır. Asıl adı Mustafa'dır. Bayramlarda okunan tekbirin ilâhi ve kuvvetli bestesi onundur. Bestelere âid Segâh, Ayin-i Şerif gibi 25 eseri olduğu söylenir. Osmanlı padişahı IV. Mehmed'in nedimlik ve esirler kethüdalığında bulunmuştu

kaide-i üstadane / kaide-i üstâdâne

 • Siz Üstadın kaidesi, prensibi.

kalb-i üstad

 • Üstadın kalbi.

kudsi üstad / kudsî üstad

 • Kutsal, kutsal kaynaktan güç ve ilim alan üstad, Resul-i Ekrem Efendimizdir (a.s.m.).

lisan-ı üstad

 • Üstadın dili.

ma'rifet

 • Bilme, bir şeyi cüz'i vecihle bilmek.
 • Hüner. Üstadlık. San'at.
 • Tuhaflık, garib hareket.
 • Vasıta, tavassut.
 • İlim ve fenlerle tahsil olunan mâlumat. İrfan kazanmak.

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

malum-u fazılane / mâlûm-u fâzılâne

 • "Faziletli şahsiyetlerinizce bilinen" anlamında Üstada yönelik bir ifade.

malum-u fazılaneleri / malûm-u fâzılâneleri

 • "Faziletli şahsiyetlerinizce bilinen" anlamında Üstada yönelik bir saygı ifadesi.

malum-u üstadane / malûm-u üstadâne

 • Üstadın bildiği gibi.

manzur-u üstadane / manzûr-u üstadâne

 • Siz Üstadımın nazarına, görüşüne.

meharet

 • Ustalık, beceriklilik, üstadlık. Meleke ve mümârese.
 • Kur'anda meharet: Hıfzın kuvvetiyle harflerin mahreçlerine riâyettir.

mehere

 • (Tekili: Mâhir) Mâhirler, ustalar, üstadlar. Hüner sahibi ve elinden iş gelen kimseler.

mir'at-ı üstad / mir'ât-ı üstad

 • Kur'ân hakikatlerini bir ayna gibi yansıtan Üstad.

mümarese

 • (Çoğulu: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak.
 • Duruşmak.

mütehazlık

 • Üstadlık dâvâsı eden, fakat üstad olmayan kimse.

nabil

 • Ok yapan.
 • Üstad, hâzık kimse.
 • Irgaç.

nates

 • (Çoğulu: Entâs) Üstad, âlim.

nezd-i ali-i üstadane / nezd-i âlî-i üstadane

 • Siz Üstadın yüksek nazarında, yanında.

niyet-i üstadane / niyet-i üstadâne

 • Üstadın kendi niyeti.

şan-ı üstad / şân-ı üstad

 • Şanlı Üstadın hâl ve durumu, şan ve şerefi.

sinimmar

 • Ay, kamer.
 • Gece uyumayan erkek.
 • Harami.
 • Tar: Rum milletinden bir üstâdın adıdır. Numan bin Münzir için Hira'da bir köşk yapmıştı. Bunun bir eşini daha kimseye yapmasın diye Numan bin Münzir o köşkün üstünden attırıp öldürdü. (Ahter-i Kebir'den)

skolastik

 • Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.

şuaat / şuâât

 • Işınlar, ışık hüzmeleri; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinin isbatına dair bir eser olup, 1921 yılında Üstad Said Nursî tarafından telif edilmiştir.

takdir-i üstadane / takdîr-i üstadâne

 • Siz Üstadımın övgüsü.

tevhid-i kıble

 • Sadece bir yere müteveccih olmak. Bir kıbleden başka kıble kabul etmemek.
 • Mc: Sadece bir üstad kabul etmek.

üstad-ı a'zam

 • En büyük üstad. Muallimlerin en üstünü ve reisi olan.

üstad-ı ali / üstad-ı âli

 • Şanı yüce, yüksek Üstad.

üstad-ı alikadr / üstad-ı âlîkadr

 • Kadir ve kıymeti büyük Üstad.

üstad-ı alişan / üstad-ı âlîşân

 • Şanı yüce üstad.

üstad-ı azam / üstâd-ı âzam

 • En büyük üstad; Peygamber Efendimiz (a.s.m).

üstad-ı aziz / üstad-ı azîz

 • Çok değerli Üstad.

üstad-ı ekber

 • Büyük üstad.

üstad-ı ekrem

 • Cömertlik, şeref ve izzet sahibi Üstad.

üstad-ı ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayan üstad, öğretmen.

üstad-ı hakiki / üstad-ı hakikî

 • Gerçek ve asıl üstad; Kur'ân.

üstad-ı kader

 • Kader Üstadı; Allah'ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir edip, plânlaması demek olan kader ilmi, kader kalemi.

üstad-ı kebir

 • Büyük Üstad

üstad-ı kudsi / üstad-ı kudsî

 • Kutsal üstad, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

üstad-ı küll / üstâd-ı küll / اُسْتَادِ كُلْ

 • Herkesin üstadı. Her çeşit ilimde çok ileri bilgisi olan.
 • Herşeyin üstadı, hocası (Allah).

üstad-ı muallim

 • Öğretici üstad, öğretmen olan büyük âlim.

üstad-ı muazzam

 • Büyük üstad.

üstad-ı muazzez

 • Çok azîz, muhterem Üstad.

üstad-ı mübarek

 • Mübarek üstad.

üstad-ı mübelliğ

 • Tebliğ edici, irşad edip tanıtıcı ve bildirici üstad.

üstad-ı muhterem

 • Saygıdeğer Üstad.

üstad-ı mutlak

 • Her yönüyle üstad olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

üstad-ı sani / üstad-ı sâni

 • İkinci üstad.

üstad-ı zülcelal / üstâd-ı zülcelâl

 • Celâl ve haşmet sahibi üstad; Cenâb-ı Allah.

üstad-ül beşer

 • Beşerin bütün insanlığın üstadı, hocası, daha bilgili ve ârif. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam.

üstadane

 • Üstâda yakışır surette. Ustaca. (Farsça)
 • Üstad gibi.

üstadi / üstadî

 • Üstadlık, ustalık. (Farsça)

üstadiyet

 • Üstadlık; eğitici ve öğretici olma özelliği.

üstadü'l-beşer

 • Bütün insanlığın üstadı, hocası; Hazret-i Muhammed (a.s.m.).

üveysi / üveysî

 • Üstâdı, hocası olsun olmasın, hayatta veya vefât etmiş bir büyüğün rûhâniyetinden istifâde ederek, terbiye görerek yetişen, olgunlaşan kimse. Bu şekilde yetişme yoluna üveysîlik denir.

ya hazret-i üstad

 • Ey Üstad Hazretleri.

ya üstad-ı ekrem

 • Ey şerefli, çok cömert Üstad.

zat-ı üstadane / zât-ı üstadâne

 • Üstadın kendisi.