LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te üslup ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

beban

 • Tarz, yol, üslup, metod.

belağat-i eda / belâğat-i edâ

 • Üslup ve ifadedeki belâğat.

eda / edâ

 • Üslup, ifade.
 • Ödeme, verme.
 • Zamanında yerine getirme.
 • Tarz, üslûp.

edibane / edîbâne

 • Edebiyatçıya yakışır edebî bir üslupla.

esalib / esâlib / esâlîb

 • Üslûplar, tarzlar.
 • Üslûplar, ifade biçimleri.

esalib-i arab / esâlîb-i arab

 • Arap edebiyatında kullanılan üsluplar, ifade ve anlatım tarzları, Arap kelâmının kalıpları.

esalib-i arap / esâlîb-i arap

 • Araplar'ın üslupları; Arap Edebiyatında kullanılan ifade tarzları.

esalib-i kur'aniye / esâlib-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın üslûpları.

esalip

 • Üsluplar, ifade tarzları.

fenen

 • (Çoğulu: Efnân-Efânın) Budak.
 • Üslup.

fenn-i beyan

 • Konuşma ve üslup san'atı.

kur'an-ı vazıhü'l-beyan / kur'ân-ı vâzıhü'l-beyân

 • İfade, üslûp ve açıklamaları açık, anlaşılır olan Kur'ân.

minval

 • Tarz, üslup.

müşakelet

 • Üslûp, tarz ve şekilce birbirine benzeme.

müstetbeatü't-terakib / müstetbeâtü't-terâkib

 • Üslup içindeki cümle ve kelimelerin çağrıştırdıkları mânâlar.

nezahet-i lisaniye

 • Nezaketli, ince uslup.

sebk / سبك

 • Üslup. (Arapça)

selaset / selâset / سَلَاسَتْ

 • Akıcı üslup.

şive

 • Söyleyiş, tarz, üslûp.

siyak

 • İfade şekli ve tarzı, üslûp.
 • Sözün gelişi.
 • Tarz, üslup.

tıraz

 • Elbiselere nakışla yapılan süs.
 • Sırma ve ipekle işleme.
 • Zinet, süs.
 • Üslup, tarz, tutulan yol.
 • Döviz.

ulviyet-i üslup / ulviyet-i üslûp

 • Üsluptaki güzellik, yücelik.

üslub-u mücerred / üslûb-u mücerred

 • (Sade üslub) Bu üslupta tabiîlik, akıcılık, selâset, kısalık, mânâ ve maksada kifayet sıfatları vardır. Bu üslup, âlet ilimlerinde, ders kitablarında, konuşmalarda ve beşerî muamelelerde kullanılır.
 • Sade, basit üslûp.

üslub-u mücerret / üslûb-u mücerret

 • Sade, basit üslûp (Bu üslûpta tabiîlik, akıcılık, kısalık, mânâ ve maksada yetecek kadar izah nitelikleri vardır. Ders kitaplarında, günlük hayatta ve konuşmalarda genellikle bu üslûp kullanılır).

üslub-u müzeyyen / üslûb-u müzeyyen

 • Süslü, parlak üslûp (Bu üslûp teşvik etme ve sakındırma gibi özellikleri ihtiva eder.).

vetire / vetîre / وتيره

 • Üslup. (Arapça)
 • Süreç. (Arapça)
 • Dar yol. (Arapça)