LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ünsiyet ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

anese

 • Ünsiyet etmek. Karşılıklı görüşmek, arkadaş olmak, yakınlık göstermek. (Vahşetin zıddı)

baha / bahâ

 • Güzellik. Zariflik.
 • Zinet.
 • İzzet.
 • Bir şeye alışıp ünsiyet etmek.

besa'

 • Ülfet, alışma, ünsiyet.

ehli / ehlî

 • Munis, alışık. Yabancı olmayan. Kendisi ile ünsiyet edilen.

elf

 • 1000 Bin sayısının ismi. Bin adet şey vermek ve ünsiyet eylemek (mânâlarına gelir).

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

inas

 • (Üns. den) Alıştırma, ünsiyet ettirme.
 • Görme, bilme.

isti'dad / isti'dâd

 • Alışma, ünsiyet.
 • Kabiliyet.

istidad

 • Alışma, ünsiyet etme.
 • Doğrulma.

istinas

 • Alışmak. Ünsiyetli olmak. Vahşiliğin gitmesi. Ürkekliğin kalkması.

me'lufiyet

 • Alışıklık, ünsiyet.

me'nus

 • Alışılmış. Alışık. Ünsiyet edilmiş.
 • Beğenilmiş. Mergub.

me'nusiyet

 • Alışılmış olma. Alışılma. Ünsiyet edilmiş olma.

müanese

 • Dostane görmek, görüşmek. Karşılıklı ünsiyet etmek.

müste'nis

 • Ünsiyet peyda etmiş olan, alışık. Alışılmak istenen.

muvaneset

 • (Üns. den) Birbirine alışıp berâber yaşama. Ünsiyet peydâ etme.
 • İnsana alışma, insandan kaçmayış.

muvanis

 • (Üns. den) İnsana alışık, insandan kaçmayan.
 • Ünsiyet peydâ eden, birbirine alışıp birlikte yaşıyan.

te'nis

 • Alıştırma, ünsiyet ettirme.

teehhül

 • Evlenme.
 • Ülfet ve ünsiyet eyleme. Ehlileşme.
 • Evlenme, ehlileşme, ülfet ve ünsiyet eyleme.

ülfet

 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.

uluf

 • (Tekili: Elf) Binler, bin sayıları.
 • Ülfet ve ünsiyete ziyade meyyal ve alışkan olan.

ünsi / ünsî

 • (Ünsiye) Alışmış, ünsiyet etmiş, sokulgan.
 • Arkadaş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın