LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te özgün ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

ağraz-ı faside / ağrâz-ı fâside

 • Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.

anarşist

 • Düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu.

bedaat / bedâat

 • Güzellik, yenilik, özgünlük.

bedi / bedî

 • Benzersiz güzel, üstün, özgün.

bidatkar / bidâtkâr

 • Bidatçı, dinde olmayanı dine sokan bozguncu.

cihazat-ı muharribe

 • Bozgunculuk âletleri, silahları.

deber

 • Savaşırken askerin bozulması, bozguna uğraması.

def-i fesat

 • Bozgunculuğu def etmek, ona engel olmak.

def-i mefasid

 • Bozgunculuk yapacak fiil ve sözlerden çekinme; fesatlıklardan kaçınma.

ehl-i fesat

 • Bozgunculuk çıkaranlar.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

fasid / fâsid

 • Bozguncu.
 • Doğru olmayan. Bozuk. Müfsid.
 • Yanlış olan.
 • Fık: Aslen sahih olup, vasfen sahih olmayan. Yani, kendi nefsinde meşru' iken gayr-i meşru' bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru'iyyetten çıkan şeydir. İbadet hususunda fâsid ile bâtıl aynı şeydir. Meçhul bir şeyi sat

fasih / fâsih

 • (Fesh. den) Vazgeçen. Dağıtıcı. Bozguncu. Fesheden.
 • Çürüten.

fesat

 • Bozgunculuk.

fesat ilka etmek

 • Bozgunculuk yapmak.

fesat şebekesi

 • Bozgunculuk ve fenalık yapan düşünce ağı, akımı.

fikr-i mefsedet

 • Bozgunculuk fikri.

fitne

 • Azgınlık ve bozgunculuk; baştan çıkarma.

fitne-cihan

 • Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. (Farsça)

fitne-i azime / fitne-i azîme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fitne-i mühimme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fitnekarane / fitnekârane

 • Bozgunculuk yaparak, ara bozarak.

hezimet / hezîmet / هزیمت

 • Bozgunluk, mağlubiyet.
 • Bozgun.
 • Bozgun. (Arapça)
 • Hezîmete uğramak: Bozguna uğramak. (Arapça)

ifsad / ifsâd / افساد

 • Bozmak, fitne, karışıklık çıkarmak, bozgunculuk yapmak.
 • Bozma. (Arapça)
 • Bozgunculuk yapma. (Arapça)
 • İfsâd etmek: Bozmak, fesada sürüklemek. (Arapça)

ifsad komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran topluluk.

ifsadat-ı azime / ifsâdât-ı azîme

 • Büyük bozgunculuklar, düzensizlikler.

ifsat komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran grup.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

inhizam / inhizâm / انهزام

 • Bozguna uğrama. (Arapça)

makhur

 • (Kahır. dan) Kahredilmiş. Mahvedilmiş. Bozguna uğratılmış. Mağlub. Mahkum. Allah'ın (C.C.) gazabına uğramış. Yenilmiş. Hakaret görmüş.

mefasid / mefâsid

 • (Tekili: Mefsedet) Fesadlıklar. Bozgunculuklar. Münafıklıklar.
 • Bozguncular.

mefsedet

 • Bozgunculuk, fesat, kötülük.

müfsid / مُفْسِدْ

 • Başlanılan ibâdeti bozan şeyler.
 • Karışıklık çıkaran ve bozgunculuk yapan.
 • Bozguncu.

müfsit

 • Bozguncu.

müfsitlerin hakikati

 • Bozguncuların gerçek yüzleri.

muharrip

 • Tahripçi, bozguncu.

münhezim / منهزم

 • Hezimete uğramış, bozguna uğrayan, inhizam eden.
 • Bozgun.
 • Bozguna uğramış.
 • Bozguna uğramış. (Arapça)
 • Münhezim olmak: Bozguna uğramak. (Arapça)

münhezimen

 • Yenilerek, münhezim olarak, bozularak, bozguna uğrayarak.

münhezimin / münhezimîn

 • (Tekili: Münhezim) Hezimete uğrayanlar. Bozgunlar.

mürcif

 • Fitne ve fesada dalan, bozguncu haber yayan.

nemmam / nemmâm

 • Ara bozan, söz taşıyan, bozguncu.

orijinal

 • Kendine has, özgün.

perişani / perişanî

 • Perişanlık, dağınıklık. (Farsça)
 • Düzensizlik, bozgunluk. (Farsça)
 • Yoksulluk, fakirlik. (Farsça)

tahrifçi

 • Bozguncu.

tohum-u fesad

 • Bozgunculuk tohumu.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR