LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te özetle ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

adem-i tarassud

 • Gözetlememe.

daşten

 • Tutmak, elde etmek, mâlik olmak, zimmetine geçirmek. (Farsça)
 • Zabtetmek, gasbetmek, almak. (Farsça)
 • Görüp gözetlemek. (Farsça)
 • Eskimek, yıpranmak, harab olmak, köhneleşmek. (Farsça)

elhasıl / elhâsıl

 • Özetle, sonuç olarak.
 • Kısacası, özetle.

ersad

 • (Tekili: Rasad) Rasadlar, gözlemler, gözetlemeler, gözlemeler.

hakikat-i rakibane / hakikat-i rakîbâne

 • Herşeyi gözetleyen bir zâta yakışan hakikat.

hülasa / hülâsa / خلاصه

 • Özetle, kısaca.
 • Özet. (Arapça)
 • Hülâsa etmek: Özetlemek. (Arapça)

hülasa etmek / hülâsa etmek

 • Özetlemek.

hülasalı / hülâsalı

 • Kısa, özetlenmiş.

hülasatan / hülâsatan / خلاصة

 • Özetle, kısaca. (Arapça)

hulasaten / hulâsaten

 • Özetle, sonuç olarak.
 • Özetle.

hülasaten / hülâsaten

 • Özetleyerek.

hulasaten / hulâsaten / خلاصة

 • Özetle, kısaca. (Arapça)

icmal / icmâl / اجمال / اِجْمَالْ

 • Özetleme.
 • Özetleme.
 • Özetleme. (Arapça)
 • Özet. (Arapça)
 • Toplam. (Arapça)
 • İcmâl edilmek: Öçetlenmek. (Arapça)
 • İcmâl etmek: Özetlemek. (Arapça)
 • Özetleme.

icmalen / icmâlen / اجمالا

 • Kısaca, özetle.
 • Kısaca, özetle.
 • Özetle, özetleyerek. (Arapça)

icmali / icmâlî / icmalî / اِجْمَالِي

 • Kısaca, özetle.
 • Özetlenmiş.
 • Özetlenmiş.

ihtisar / ihtisâr / اختصار

 • Kısaltma, özetleme.
 • Kısaltma, özetleme. (Arapça)
 • İhtisâr edilmek: Kısaltılmak, özetlenmek. (Arapça)
 • İhtisâr etmek: Kısaltmak, özetlemek. (Arapça)

ihtisaren / ihtisâren / اختصارا

 • Kısaca, özetleyerek.
 • Özetle, kısaltarak, kısaca. (Arapça)

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

manzar-ı ala / manzar-ı âlâ

 • En yüce gözetleme yeri.

meal-i icmali / meal-i icmalî / مَآلِ اِجْمَالِي

 • Özetlenmiş ma'na.

merasid

 • (Tekili: Mersad) Gözetleme yerleri, rasat yerleri.

merkab

 • Gözetleme yeri.

mersad

 • Rasad yeri. Gözetleme yeri.

mirsad / mirsâd

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.
 • Gözetleme vasıtası; dürbün.
 • Gözetleme yeri.

mücmel / مُجْمَلْ

 • Özetlenmiş.

mücmelen / مجملا / مُجْمَلاً

 • Kısaca, özetle.
 • Özetle. (Arapça)
 • Özetlenmiş olarak.

muhafaza

 • Zarar ve ziyandan sakınıp korumak.
 • Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek.
 • Bir şeye devamlı olmak.

mülahhas / mülâhhas

 • Özetlenmiş.

müneccim

 • Yıldızların hareketlerini gözetleyerek geleceğe dâir haber verdiğini iddiâ eden, yıldız falına bakan kimse. Astrolog.
 • İlm-i nücûm yâni astronomi ilmiyle uğraşan kimse. Astronom.

murasade

 • (Rasad. dan) Rasad etme, gözetleme.
 • Dikkatle bakma.

pas

 • Gecenin sekizde biri. (Farsça)
 • Gözetleme, bekleme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, gam. (Farsça)
 • İç sıkıntısı. (Farsça)

rai

 • Çoban.
 • Gözetleyici ve koruyan kimse.
 • Vâli.
 • Güvercin kuşundan bir kısım.

rakib / rakîb

 • Gözetleyen.
 • Gözetleyen, denetleyici.

rasad / رصد

 • Gözetlemek, beklemek, pusuda olmak.
 • Dürbün, gözetleme aleti.
 • Gözetleme, bakma.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Gözetleme. (Arapça)
 • Rasad edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Rasad etmek: (Arapça)
 • Gözlem yapmak. (Arapça)
 • Gözetlemek. (Arapça)

rasadgah / rasadgâh

 • Bekleme yeri, gözetleme yeri. Gözlemevi. (Farsça)

rasat

 • Gözetleme.

rasat ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

rasat etmek

 • Gözetlemek.

rekabet

 • Gözleme, gözetleme.
 • Kendi işini yürütmeye çalışma.
 • Benzerleriyle yarışa çıkma.

tarassud / تَرَصُّدْ

 • Bir şeyi çok dikkat ederek gözetleme. İntizar üzere olma. Gözetleme.
 • Gözetleme.
 • Gözetleme.
 • Bir şeyi çok dikkat ederek gözetleme.
 • Gözetleme.

tarassudat / tarassudât

 • (Tekili: Tarassud) Gözlemler, tarassutlar, gözetlemeler.
 • Gözetlemeler.

tarassudat-ı semaviye / tarassudât-ı semâviye

 • Gökyüzünü gözetlemeler.

tarassut

 • Gözetleme.

tarassut eden

 • Gözetleyen.

tecessüsat / tecessüsât

 • (Tekili: Tecessüs) Tecessüsler, araştırmalar. Gözetlemeler.

telhis / telhîs / تلخيص

 • Birşeyi süzüp özünü alma, özetleme.
 • Özetleme.
 • Kısaltma, özetleme, hulâsa-sını alma.
 • Kısaltma. (Arapça)
 • Özetleme. (Arapça)
 • Telhîs etmek: Özetlemek. (Arapça)

telhisat / telhisât

 • (Tekili: Telhis) Kısaltmalar, hülâsalar, özetlemeler.

telhisen / telhîsen / تلخيصا

 • Özetle. (Arapça)

temaşa ehli / temâşâ ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

terakkub

 • Bekleme, gözetleme, yol gözleme.
 • Ümit etme.
 • Muntazır olma.

terakkubat / terakkubât

 • (Tekili: Terakkub) Gözetlemeler, beklemeler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR