LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te özel s ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

argo

 • Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. (Fransızca)
 • Mc: Serserilerin ve külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim. (Fransızca)

avaz-ı hususi / âvâz-ı hususî

 • Kendine özel ses.

hakim-i rahim / hakîm-i rahîm

 • Herşeyi hikmetle yapan her bir varlığa özel şefkat ve merhameti olan Allah.

hürmet-i mahsus

 • Özel saygı ve hürmet.

malik-i rahim / mâlik-i rahîm

 • Özel şefkat ve merhameti olan ve herşeyin sahibi Allah.

rahmet-i hassa / rahmet-i hâssa

 • Allah'ın yarattığı varlıklara karşı gösterdiği özel şefkati.

sani-i rahim / sâni-i rahîm

 • Özel şefkat ve merhamet tecellîsi olan, herşeyi san'atla yaratan Allah.

şekl-i mahsus

 • Özel şekil.

şeytan-ı hususi / şeytan-ı hususî

 • Özel şeytan.

sıfat-ı hassa / sıfât-ı hassa

 • Şahsa ait özel sıfatlar.

sohbet-i hassa

 • Özel sohbet ve yakınlık.

sohbet-i mahsusa

 • Özel sohbet.

suret-i mahsusa / sûret-i mahsusa

 • Hususi, özel şekilde.