LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te övgü ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

ahlak-ı hamide / ahlâk-ı hamîde

 • Her türlü övgüye lâyık olan güzel ahlâk.

arz-ı tazim / arz-ı tâzim

 • Hürmet ve övgüyü arzetme, sunma.

ayn-ı şükran

 • Medih ve övgünün ta kendisi.

beyanat-ı medhiye / beyânât-ı medhiye / بَيَانَاتِ مَدْحِيَه

 • Övgü dolu ifadeler, açıklamalar.
 • Övgülü açıklamalar.

derecat-ı takdir / derecât-ı takdir

 • Takdir, övgü dereceleri.

durud / durûd / درود

 • Övgü. (Farsça)
 • Selam. (Farsça)

düşnam / düşnâm / دشنام

 • Küfür, sövgü. (Farsça)

elhamdü lillah / elhamdü lillâh

 • "Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur".

elhamdü lillahi / elhamdü lillâhi

 • "Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur".

elhamdü lillahi ala nuri'l-iman ve hidayeti'r-rahman / elhamdü lillâhi alâ nûri'l-iman ve hidâyeti'r-rahmân

 • Bütün övgüler ve şükürler iman nurunu ve doğru yolu nasip eden Allah'a mahsustur.

elhamdülillah / elhamdülillâh

 • Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur.

fahr

 • Övgü, şeref, böbürlenme.

fahr-i kainat / fahr-i kâinat

 • Kâinatın övgüsü, şerefi; Hz. Peygamber (s.a.v.)

fahrü'l-alemin ve habib-i rabbü'l-alemin / fahrü'l-âlemîn ve habib-i rabbü'l-âlemîn

 • Kâinatın övgüsüne sahip ve Alemlerin Rabbinin sevgilisi, Muhammed (a.s.m.).

hamd

 • Teşekkür ve övgülerini sunma.
 • En üstün şekilde senâ, övgü.
 • Övgü, medh.
 • Allah'a şükran hislerini bildirmek.

hamd etmek

 • Minnet, teşekkür ve övgülerini sunmak.

hamd ü sena / hamd ü senâ

 • Şükür ve övgü.

hamd ü senahan / hamd ü senâhan

 • Cenâb-ı Hakka şükür ve övgüde bulunan.

hamd ve şükür

 • Minnet ve övgü.

hamd-ü sena / hamd-ü senâ

 • Şükür ve övgü.

hamdüsena / hamdüsenâ

 • Medih, şükür ve övgü.

kasaid / kasâid

 • Kasideler, övgü için yazılan şiirler.

kaside / kasîde / قَص۪يدَه

 • Övgü şiiri.
 • Övgü şiiri.
 • Övgü şiiri.

la fahr / lâ fahr

 • Övgü değil (övünme maksatlı değil).

makam-ı medh

 • Övgü makamı.

mazhar-ı mübahat / mazhar-ı mübâhât / مَظْهَرِ مُبَاهَاتْ

 • Övgüye nâil olan.

medaih / medâih

 • Medihler, övgüler.

medar-ı hayret ve takdir

 • Şaşkınlık ve övgü sebebi.

medar-ı medih / medâr-ı medih

 • Övgü sebebi.

medayih / medâyih

 • Övgüler.
 • Övgüye lâyık iş ve hareketler.

medayih-i bahire / medâyih-i bâhire

 • Açık ve aşikâr övgüler.

meddah

 • Övgü yağdıran.

medh / مدح

 • Övgü.
 • Övgü. (Arapça)
 • Medhedilmek: Övülmek. (Arapça)
 • Medhetmek: Övmek. (Arapça)

medh ü sitayiş

 • Methetme ve övgüde bulunma.

medhiye / مدحيه / مَدْحِيَه

 • Övgü yazısı.
 • Övgü. (Arapça)
 • Övgü yazısı.

medhiyyat / medhiyyât / مدحيات

 • Övgüler. (Arapça)

medih

 • Övgü.

mediha / medîha / مدیحه

 • Methiye, övgü.
 • Övgü.
 • Övgü şiiri, kaside. (Arapça)

medihagu / medîhagû / مدیحه گو

 • Övgü şairi, kaside şairi. (Arapça - Farsça)

medihe / medîhe

 • Övgü.

menakıb / menâkıb / مناقب

 • Menkıbeler, övgüye değer özellikler. (Arapça)

meratib-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya / merâtib-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriyâ

 • Sevgi, övgü, şeref ve büyüklük mertebeleri.

methiye

 • Övgü, övgüye ait.
 • Övgü, övme.

midhat / مدحت

 • Övgü. (Arapça)

müftehirane / müftehirâne

 • Övgüyle dolu, överek.

şayan-ı takdir / şâyân-ı takdir

 • Takdire, övgüye lâyık.

sebeb-i medih ve sena / sebeb-i medih ve senâ

 • Övgü sebebi.

semi'allahü limen hamideh

 • "Allahü teâlâ, hamd ve senâ eden kimsenin hamd, şükür ve senâsını (övgüsünü) işitir" mânâsına rükûdan kalkarken (doğrulurken) söylenen söz (tesbih).

sena / senâ / ثنا

 • Hamd, medh, övgü.
 • Övgü. (Arapça)
 • Senâ etmek: Övmek. (Arapça)

sena-i peygamberi / senâ-i peygamberî

 • Peygamber tarafından yapılan övgüler.

sena-yı nebevi / senâ-yı nebevî

 • Peygambere ait övgü.

senakarane / senâkârâne

 • Övgü dolu bir şekilde.

şetm / شتم

 • Küfür, sövgü. (Arapça)
 • Şetm etmek: Küfretmek, sövmek. (Arapça)

sitayiş / sitâyiş / ستایش

 • Israrlı övgü, medih.
 • Övgü. (Farsça)

sübhanallah velhamdülillah / sübhanallah velhamdülillâh

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir; teşekkür ve övgü de Allah'a mahsustur".

sübhanallahi ve bihamdihi / sübhanallahi ve bihamdihî

 • Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur.

şükr

 • Teşekkür, övgü.

tahmidat-ı rabbaniye / tahmidât-ı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'a yapılan şükür ve övgüler.

takdir-i üstadane / takdîr-i üstadâne

 • Siz Üstadımın övgüsü.

takdirat

 • Takdirler, övgüler.

takrizname / takriznâme

 • Bir eser hakkında yazılan övgü ve beğeni yazısı.

vasf / وصف

 • Nitelik, özellik. (Arapça)
 • Övgü. (Arapça)

vazife-i meşkure-i maneviye / vazife-i meşkûre-i mâneviye

 • Şükür ve övgüye lâyık mânevî görev.

zemzeme-i hamd ve şükran

 • Teşekkür ve övgü nağmesi.