LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te önsöz ifadesini içeren 8 kelime bulundu...

dibace / dibâce / dîbâce / دیباجه

 • Mukaddeme, başlangıç, önsöz. (Farsça)
 • Bir kitapta yer alan önsöz bölümü.
 • Önsöz, başlangıç.
 • Başlangıç, önsöz, mukaddime.
 • Giriş, önsöz. (Farsça)

fasl-ı hitab / fasl-ı hitâb

 • İki söz arasını ayıran kelime veya isimlerden biri. Önsözden sonra asıl maksada giriş.
 • Fık: Şahitlerin gösterdiği delil veya yeminlerinden sonra hâkimin hükmetmesi.
 • Hakkı bâtıldan ayırarak, nizaı ayırt edip kesmek ve halletmek. Herşeyi kemal-i vüzuh ile fasledip hakikatını gö

medhal

 • Girilecek taraf. Dahil olacak yer.
 • Giriş. Esere başlangıç. Önsöz. Mukaddeme.

mukaddemat / mukaddemât

 • Önsözler, başlangıçlar.

mukaddeme / مقدمه

 • Önsöz, başlangıç.
 • Önsöz.

mukaddime / مقدمه / مُقَدِّمَه

 • Evvel gelen. Öne geçen. Her şeyin evveli.
 • Bir kitapta asıl maksada başlamadan evvel kitapda olan bahisler hakkında ve kitabın muhteviyatına dâir yazılan makale, önsöz.
 • Alın. Nâsiye. Alındaki perçem.
 • Başlangıç, önsöz.
 • Önsöz.
 • Giriş. (Arapça)
 • Önsöz. (Arapça)
 • Önsöz, giriş.

sername / sernâme

 • Mektup, kitap vs. nin başına yazılan yazı. Önsöz. (Farsça)
 • Önsöz, baş yazı.

ünvan

 • İsim. Lâkab. Adres.
 • Önsöz, mukaddeme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın