LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te öd kelimesini içeren 61 kelime bulundu...

ahtab / ahtâb / احطاب

 • Odunlar. (Arapça)

ahudil / âhûdil / آهودل

 • Ödlek, korkak. (Farsça)

alas

 • Odun kömürü.

ariye / âriye

 • Ödünç ve borç olarak verilen.

ariyeten / âriyeten

 • Ödünç olarak.

ariyyet / âriyyet / عاریت

 • Ödünç verip almak.
 • Ödünç. (Arapça)

beddil / بددل

 • Ödlek. (Farsça)

bedzehre / بدزهره

 • Ödlek. (Farsça)

büzdil / بزدل

 • Ödlek. (Farsça)

caize / câize / جائزه

 • Ödül. (Arapça)

çeki

 • Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü.

ciba

 • Odun. (Farsça)

dar-ı mükafat ve ihsan / dâr-ı mükâfat ve ihsan

 • Ödüllendirme ve iyilik yeri.

darü'l-mükafat / dârü'l-mükâfat

 • Ödüllendirme yeri.

deyn-i kavi / deyn-i kavî

 • Ödünç verilen zekât malı ve zekât malının satışı karşılığı alınacak olan semen (bedel).

divanhane

 • Odalar arasındaki büyük salon. Büyük ev. Divan kurulacak büyük oda. Saraylarda odalar hâricinde olan büyük salon. (Farsça)

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

eşbu / eşbû

 • Odunluk, kömürlük. Kömür ve odun konulacak yer. (Farsça)

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

gurfe

 • Oda, çadır, çardak, cumba.

hasab

 • Odun.

haşeb / خشب

 • Odun. (Arapça)

haşebiyet

 • Odunluk, odun niteliği.

hatab / حطب

 • Odun.
 • Odun.
 • Odun. (Arapça)

hatb

 • Odun toplamak.

hatib / hatîb

 • Odunu çok olan kimse.

hattab / hattâb / حطاب

 • Oduncu.
 • Oduncu. Odun satan.
 • Oduncu. (Arapça)

heyzüm / هيزم

 • Odun. (Farsça)

heyzüm-pare / heyzüm-pâre

 • Odun parçası. (Farsça)

hime / hîme / هيمه

 • Odun. (Farsça)

hizemkeş / hîzemkeş

 • Odun yaran veya taşıyan köylü. (Farsça)

hücre

 • Oda.
 • Odacık, canlıların en küçük yapısı.

ifa / îfâ

 • Ödemek. Yerine getirmek. Söz verdiğini veya vazife bildiğini yerine getirmek. Kılmak. Yapmak.
 • Ödeme, yerine getirme.

istiare / istiâre / اِسْتِعَارَه

 • Ödünç alma.

istisrar

 • Odalık alma.

karz

 • Ödünç.

karz-ı hasen

 • Ödünç verme, çarşıda benzeri bulunan herşeyi, belirsiz bir zaman sonra, aynısı geri verilmek üzere verme.

karzen

 • Ödünç olarak.

mahrukàt / mahrûkàt

 • Odun kömür gibi yakılacak şeyler.

mihrak / mihrâk / محراق

 • Odak noktası, merkez.
 • Odak.
 • Odak. (Arapça)

mihrak noktası

 • Odak noktası.

muar

 • Ödünç alınmış olan mal.

müdayene / müdâyene

 • Ödünç alıp verme.

müeddi / müeddî

 • Ödeyen, sebep olan.

muir / muîr

 • Ödünç olarak veren. Borç veren. Karz-ı hasen tarzında veren.

mükafat / mükâfât / mükâfat / مكافات

 • Ödül.
 • Ödül.
 • Ödül. (Arapça)

mükafat ve mücazat / mükâfat ve mücazât

 • Ödüllendirme ve cezalandırma.

mükafaten / mükâfâten

 • Ödül olarak.

müteserri

 • Odalık edinen, câriye edinen.

müveddi

 • Ödeyen, tevdi eden. Geri iâde eden.

nokta-i mihrakiye

 • Odak noktası (yanma noktası); ışığın toplandığı merkez nokta.

tagrim

 • Ödetme. Ödenme.

tahsisat / تخصيصات / tahsîsât / تَخْص۪يصَاتْ

 • Ödenek. (Arapça)
 • Ödenek.

tahtib

 • Odun toplamak.

taltif etme

 • Ödüllendirme, gönlünü alma.

te'diyat / te'diyât / تأدیات

 • Ödemeler. (Arapça)

te'diye / تأدیه

 • Ödeme. (Arapça)
 • Te'diye edilmek: Ödenmek. (Arapça)
 • Te'diye etmek: Ödemek. (Arapça)

têdiye

 • Ödeme.

temerküz etmek

 • Odaklaşmak.

vakud

 • Odun, kömür gibi yakılacak şeyler.

zamin

 • Ödeyen. Kefil. Tazmine mecbur olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın