LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çok fazla ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

acibe-i hilkat

 • Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi)

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

akib / âkib

 • Çok fazla.

akise

 • Çok fazla deve.
 • Karanlık gece.

aremrem

 • Kalabalık ordu, çok fazla asker.

aşık / âşık

 • Çok fazla seven. Mübtelâ. Birisine tutkun.
 • Saz şairi.
 • (Cümledeki yerine göre) : Ahbab, hazret, ma'hut, seninki gibi mânâlara gelir. (Müennesi: Aşıka)

beleğan ma belağ / beleğan mâ belâğ

 • Çok fazla miktarda, bolca.

betar

 • Çok fazla sevinmek.
 • Hayret.
 • Dehşet.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

cahif

 • Uykusunda dişini öttürmek.
 • Çok fazla hafiflik üzerine olmak.
 • Nefis, ruh.
 • İnsanın karnından çıkan ses.
 • Kısa.
 • Çok asker.

dacia

 • Çok fazla bulut.

debsa'

 • Çok fazla kırmızı olduğundan, siyah gibi görünen şey.

dehhaşe

 • Çok fazla derecede korkunç, dehşet verici.

dehm

 • (Çoğulu: Dühum) Ansızdan gelmek.
 • Çok fazla miktarda asker.
 • Çok adet, kesret.

derya-nuş

 • Çok fazla içki içen. (Farsça)

ebgaz

 • Çok fazla buğzedilen, hiç sevilmeyen, nefret edilen.

ecem

 • (Çoğulu: Acâm) Çok fazla sıcak.

efk

 • Çok fazla atâ ve ihsan etmek.
 • Gitmek, zehab.

ekul

 • (Ekl. den) Çok fazla yiyen, obur, pisboğaz.

emess

 • Çok fazla temâs eden, dokunan. En çok messeden.

eşedd

 • Daha şiddetli. Çok fazla şiddetli. Pek fazla şiddetli.

eşeff

 • Çok parlak. Daha şeffaf. Işığı daha iyi geçiren.
 • Suyu kendine çok fazla çeken.

eşerr

 • Çok fazla sevinmek.
 • Tekebbürlük etmek, gururlanmak.
 • Çok şerli. En kötü ve şerli.

esuf / esûf

 • Fazlaca eseflenen, pek üzülen, çok kederlenen, çok fazla acıyan, yufka yürekli.

etka

 • (Taki. den) Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. Haram veya helâl olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. Günah işlemeyen. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gaye ve maksad edinen.

fark-ı fahiş / fark-ı fâhiş

 • Çok fazla, haddini çok aşan fark.

fersah fersah

 • (Uzaklık için) Çok çok. Çok fazlaca uzak.

firas

 • Çok fazla kırmızı nesne.

gadak

 • Çok fazla, bol, kesir.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.

gayeten

 • Son derece, çok fazla olarak.

gayme

 • Çok fazla susama, susuzluk.

habbeyi kubbe yapmak

 • Değeri olmayan bir şeye çok fazla ehemmiyet vermek. Zihinde büyütmek.

hadreban

 • Feryadı şiddetli olan, çok fazla bağıran.

hafer

 • Çok fazla utanmak.

hallaf

 • Çok fazla yemin eden kimse.

hashase

 • Kandırmak.
 • Koparmak.
 • Çok fazla deprenmek.

hasna / hasnâ

 • Çok fazlasıyla kendini haramdan saklayan kadın. Çok iffetli, çok nâmuslu kadın.

havle

 • Çok fazla döndürmek veya dönmek.

hebbar

 • Çok fazla kılı olan sırtlan veya maymun.

hevre

 • Dövmek.
 • Çok fazla yemek.

hoş-alef

 • Çok fazla yiyen hayvan. (Farsça)
 • Mc: Helâl haram demeden her şeyi yiyen kimse. (Farsça)

ifrat ü tefrit

 • Birbirine tamamıyla ters olan iki uç. Çok fazla ve çok az.

iftikal

 • Çok çalışma, bir işte çok fazla emek harcama, pek fazla gayret sarfetme.

inhak

 • Çok eziyet etme. Çok fazla sıkıntı verme.

inta'

 • Çok fazla terlemek. Kusma, istifra etme.

ıtlınsa

 • Çok fazla terleme.

izra'

 • Korkutma.
 • Çok fazla medhetme, aşırı derecede övme.
 • Altun arama.

kaşer

 • Çok fazla kırmızılık. Ziyâde kızıllık.

kazel

 • Çok fazla aksaklık. (Müe: Kazlân)

kemal-i taaccüp / kemâl-i taaccüp

 • Çok fazla şaşırma.

kezkeze

 • Çok fazla kırmızılık.

kırra

 • Soğuk, berd.
 • Çok fazla susuzluk.
 • Akıllılık.

leblebe

 • Esirgemek.
 • Oğula ve kıza çok fazla düşkün olmak.

ma'mean

 • Çok fazla sıcaklık.

maaz

 • Şiddetle gadap etmek, çok fazlasıyla hiddetlenmek.
 • Bir nesne güç gelmek, zor gelmek.

magmas

 • (Çoğulu: Megâmıs) Çok fazla çukur olan yer.

mecnun

 • Deli. Çılgın.
 • İnsanlara çok hususta uymayan.
 • Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık.

minfak

 • Çok fazla nafaka veren.

mühimm

 • Düşündürücü.
 • Değeri çok fazla. Kıymetli.
 • Lâzım ve muktezi olan.

muhteris

 • İhtiras sahibi. Çok fazla hırslı istiyen.

mürudet

 • Son derece dikbaşlık gösterme. Çok fazla âsilik yapma.

nafiz

 • Çok fazla titreten sıtma.

nefs

 • Gülme hususunda ifrata gitmek.
 • Çok fazla gülmek.

pür

 • Çok, dolu, çok fazla, memlu, tekrar (mânâlarına gelir, birleşik kelimeler yapılır) (Farsça)
 • Sâhib, mâlik. (Farsça)

sağnak

 • Birdenbire ve çok fazla yağıp geçen yağmur.

şeydai / şeydâi

 • Çok fazla sevgiden hâsıl olan divanelik, şaşkınlık. (Farsça)

siga-i mübalağa / sîga-i mübalâğa

 • Mübalağa sigası; birşeyin pek mühim veya çok fazla olduğunu ifade eden kelime hâli.

taaşşuk

 • Âşık olmak. Çok fazla derecede sevgi beslemek.

tahşidat-ı azime / tahşidat-ı azîme

 • Öneminden dolayı bir şeyin üzerinde çok fazla durma, yığınak yapma.

tefer'un

 • Firavunlaşma. Zâlimlik etme, zulüm yapma.
 • Çok fazla kibirlenme.

vehhab

 • Çok fazla ihsan eden. Çok bağışlayan.
 • Çok fazla bağışlayan, ihsan eden, Allah'ın isimlerinden biri.

vühub

 • Çok fazla bağışta bulunan, çok bağışlayan.

vuhufet

 • Kılın yumuşak ve çok siyah olması.
 • Çok fazla kıllı oluş, çok kıllılık.

zevvak

 • Bir şeyi fazlasıyla deneyen.
 • Bir şeyi çok fazla tadan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın