LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çirkinlik ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

ayn-ı zat-ı akdes / ayn-ı zât-ı akdes

 • Bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksiklikten, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi.

beşahe

 • Çirkinlik.

cemal-i münezzeh / cemâl-i münezzeh

 • Kusur ve çirkinlikten uzak güzellik.

demame

 • Çirkinlik.

fahşa

 • Büyük günahlar. Çirkinlikler. Zina gibi şehevâta tâbi olmakta ifrat ile alâkadar olan günahlardır ki, lisanımızda fuhşiyat tâbir olunur. Ve bunlar, insanların en çirkin hâlleridir.

gayur / gayûr

 • Gayreti çok olan. Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.

gesti / gestî

 • Çirkinlik. (Farsça)

haşv-i kabih

 • Edb: Söze çirkinlik veren kelime fazlalığı.

hısset

 • Bayağılık, çirkinlik, değersizlik.

hubüs

 • Necaset, çirkinlik.

hüsn ü kubh

 • Güzellik ve çirkinlik.

hüsn ü kubuh

 • Güzellik ve çirkinlik.

hüsn-ü münezzeh

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış güzellik.

hüsn-ü münezzeh ve mücerred

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış ve soyutlanmış güzellik.

iftihar-ı kudsi / iftihar-ı kudsî

 • Her türlü eksik ve çirkinlikten yüce sevinç ve övünme.

ism-i kuddus / ism-i kuddûs

 • Allah'ın her türlü kusur ve çirkinlikten yüce olduğunu ve her işinde sınırsız bir temizlik görüldüğünü ifade eden ismi.

kerahet / kerâhet

 • Çirkinlik.

kubh / قبح

 • Çirkinlik.
 • Çirkinlik, çirkin iş.
 • Çirkinlik.
 • Çirkinlik. (Arapça)

kubh-u mutlak / قُبُحُ مُطْلَقْ

 • Sınırsız çirkinlik.
 • Nihâyetsiz çirkinlik.

kubuh / قُبُحْ

 • Çirkinlik, kötülük.
 • Çirkinlik.

maalkerahe / maalkerâhe

 • Kerahetle, çirkinlikle.

melamih

 • (Tekili: Lemha) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri.

mukaddes

 • Her türlü çirkinlik ve eksiklikten arınmış.

reddet

 • Güzellikler arasında nazara çarpan çirkinlik.
 • Bir defa reddediş.

şefkat-i mukaddese

 • Bütün çirkinliklerden uzak bir şefkat.

semacet / semâcet / سماجت

 • Kötü görünüş, çirkinlik.
 • Söz çirkinliği.
 • Kabahat.
 • Çirkinlik. (Arapça)

semacet-i ibtida

 • Sözün başlangıcındaki çirkinlik.

şeveh

 • (şevh) Kara olmak ve çirkinlik.

seyyiat

 • Çirkinlikler.

seyyiatalud / seyyiatâlûd

 • Çirkinliklerle karışık.

seyyie

 • Çirkinlik, günah.

şiddet-i kubh

 • Şiddetli çirkinlik.

sırr-ı sübhani / sırr-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten, kusur ve çirkinlikten yüce olan Allah'a ait sır.

takabbuh

 • Çirkinlik.

takbihat

 • Çirkinlikle niteleme, çirkin gösterme.

takdis / takdîs

 • Kutsamak, Allah'ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etme.

takdis etmek

 • Kutsamak, Allah'ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etmek.

takdis ve tenzih etmek

 • Allah'ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etmek.

takdisat

 • Allah'ı her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce tutmalar.

tenzih

 • Eksik ve çirkinliklerden arınmış tutma.

tenzih etmek

 • Eksik ve çirkinliklerden arınmış tutmak.

teşevvüh

 • Çirkinlik.

ünvan-ı mukaddes

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten yüce ünvan.

zat-ı mukaddes / zât-ı mukaddes

 • Her türlü noksanlık ve çirkinlikten yüce olan Zât, Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın