LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çiçek ifadesini içeren 133 kelime bulundu...

açalya

 • yun. Fundagillerden, güzel çiçekli bir bitki ve çiçeği.

ale / âle

 • İlaç için kullanılan ve "Hint Sünbülü" adı verilen çiçek. (Farsça)

alek / âlek

 • İlaç için kullanılan ve "Hint Sünbülü" adı verilen bir çiçek. (Farsça)

ancec

 • (Çoğulu: Anâcic) Büyük nesne.
 • Fesliğen adı verilen çiçek.

arusan-ı bağ / arusân-ı bâğ

 • Tarla çiçekleri.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharistan

 • İlkbaharın hüküm sürdüğü zaman. (Farsça)
 • Yeşil ve çiçekli yer. (Farsça)
 • Molla Câmi'nin eseri. (Farsça)

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

bişkufe

 • Kusma, istifra. (Farsça)
 • Çiçek. (Farsça)

bujene

 • Tomurcuk. (Farsça)
 • Henüz açılmamış çiçek. (Farsça)

buket

 • Çiçek demeti. (Fransızca)

bür'um

 • Açılmamış gonca çiçek.

bür'ume / bür'ûme

 • (Çoğulu: Bür'um - Berâim) Açılmamış tomurcuk gonca çiçek.
 • Gül gılafı.

bustan

 • Çiçek ve gül kokularının çok olduğu yer, bahçe. (Farsça)

buy-i ezhar

 • Çiçeklerin kokusu.

came-i idi / came-i îdî

 • Bahar çiçekleri. Kırmızı renkli elbise.
 • Bayram elbisesi.

came-i nevruzi / came-i nevruzî

 • Rengârenk elbise.
 • Bahar geldiğinde açan çeşitli çiçekler.

çeçek

 • Gül. Çiçek. (Farsça)
 • Gönül. (Farsça)
 • Çiçek hastalığı. (Farsça)
 • Vücutda çıkan ben. (Farsça)

cederi / cederî

 • Vücutta çıkan çiçek hastalığı.

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

çemen

 • Yeşil ve kısa otlarla kaplı yer, çimen. Ağaç ve çiçekleri olan yeşillik, çayır.
 • Pastırmaya konulan bir çeşit ot.

cers

 • Gizli ses.
 • Arının ağaçtan ve çiçeklerden emmesi.
 • Bir miktar zaman.

çiçek-i ekber

 • En büyük çiçek.

çiçekdanlık

 • Çiçeklik.

çiçekdar / çiçekdâr

 • Çiçekli.

çiçektar

 • Çiçekli.

çimengah / çimengâh

 • Çim ve çiçek ekip dikilen, yetiştirilen yer.

cüderi / cüderî

 • Kabarcık denilen hastalık.
 • Çiçek hastalığı.
 • Çiçek hastalığı.

dahk

 • Tere yağı.
 • Bal.
 • Kar.
 • Ağzı yarılmış olan çiçek tomurcuğu.

davmeran

 • Fesleğen denilen iyi kokulu çiçek.

debabic

 • (Tekili: Dibâc) Dallı, çiçekli ipek kumaşlar.

deysem

 • Köpekten olmuş kurt eniği.
 • Sultan böreği denilen kırmızı çiçekli bir ot.

dühn

 • Ot, yemiş veya çiçekten çıkarılan yağ.

ekahi

 • (Tekili: Ukhuvan) Papatyalar, papatya çiçekleri.

ekmam

 • (Tekili: Kimm) Tomurcuklar. Ağaç çiçeklerinin kapçıkları.

ergavan

 • Bir kırmızı çiçek. Ercüvân denilen kırmızı çiçekli ağaç.

ergüvan

 • Güzel ve parlak kızıl renkli bir çiçek. (Garbda ercuvan denilir.)

ezahir

 • Çiçekler, şükufeler.
 • Çiçekler.

ezahir-i efkar / ezahir-i efkâr

 • Fikir çiçekleri.

ezhar / ezhâr / ازهار

 • Çiçekler.
 • (Tekili: Zehre) Çiçekler. Zehreler. şukufeler.
 • Çiçekler.
 • Çiçekler. (Arapça)

ezhar ve esmar-ı binihaye / ezhâr ve esmâr-ı bînihaye

 • Sonsuz çiçekler ve meyveler.

ezhar-ı latife / ezhâr-ı lâtife

 • Hoş, güzel çiçekler.

ezhar-ı müzeyyene-i ravza-i safaiye

 • İçinde safâ sürülecek olan bahçeyi süsleyen çiçekler.

ezhar-ı nev-bahar / ezhar-ı nev-bahâr

 • Bahar çiçekleri.

ezhar-ı rebii / ezhar-ı rebiî

 • Bahar çiçekleri.

ezhar-ı tevafuk / ezhâr-ı tevafuk

 • Tevafuk çiçekleri.

faih

 • (Çoğulu: Fevâih) Meyve ve çiçek kokusu.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

fevaih

 • (Tekili: Fâih) Meyve ve çiçek kokuları.

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

gaziz / gazîz

 • Gılâfından yeni çıkan çiçek.
 • Taze.

gül / گل

 • Çiçek. (Farsça)
 • Gül. (Farsça)

gülçe

 • (Gül-çe) Küçük gül, gülcük, çiçekçik. (Farsça)

güldan

 • Vazo, içine çiçek konan kap, gül mahfazası. (Farsça)

güldeste / گلدسته

 • Çiçek demeti. (Farsça)

habarir / habarîr

 • (Tekili: Hıbrîr) Dağçiçekleri. Dağda yetişen çiçekler.

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

hir

 • Bir çeşit çiçek.

huc

 • Horoz ibiği. (Farsça)
 • Kuş tacı, ibik. (Farsça)
 • Koç. (Farsça)
 • Horoz ibiği adlı bir çiçek. (Farsça)

hudud

 • (Tekili: Hadd) Yanaklar.
 • Cemâatler.
 • Yeri kazmalar. Yeri yarık etmeler.
 • Çiçek yaprakları.

hünsa

 • Erkek veya kadın olduğu belirsiz olan.
 • Aynı çiçekte dişi veya erkeklik uzvunun bulunması.
 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

ibrinşak

 • Ağaçta çiçek açmak.

ibşas

 • Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine sarılıp karışması.

igriz

 • Kabuğundan henüz çıkan çiçek.

ihbal

 • Gebe koyma, hâmile yapma.
 • Çiçekler dökülüp meyve tutma.

ikmam

 • Ağaçların tomurcuklanması. Çiçek tomurcuğu görünmesi.
 • Elbiseye yen yapmak.

iltifaf

 • Örtünme, sarınma.
 • Çiçeklerin katmerleşmesi.

infitah-ı ezhar

 • Çiçeklerin açılması.

işa

 • (Ağaç) çiçek açma.

işa'-i eşcar

 • Ağaçların çiçek açması.

işgüfe

 • İstifrağ, kusma. (Farsça)
 • Çiçek. (Farsça)

işküfe

 • Çiçek. (Farsça)

izbad

 • Köpüklenme.
 • (Ağaç) çiçek açma.

jardiniyer

 • Salonlara süs için konulan ve içine çiçek ekilmek üzere bir sandığı bulunan bir mobilya. (Fransızca)

kameriyye

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.

külale

 • Çiçek demeti. (Farsça)
 • Kıvrım kıvrım olan saç. Kıvırcık saç. Bukle. (Farsça)

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

latif / latîf

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Lütf ve ihsân edici, dâimâ güzel muâmelede bulunan.
 • Yumuşak, hoş, güzel, nâzik. Âdem oğlu aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar, Gör bu latîf çiçekleri, hangi kuvvet yapar, bozar.
 • Gözle görülmeyen.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

leylak

 • Salkım şeklinde mor ve beyaz renkli çiçekleri olan bir nebat adı.

lifafe

 • (Çoğulu: Lefâif) Sargı.
 • Kefen. Ölünün sarıldığı bez katlarının herbiri.
 • Bazı çiçeklerin etrafını çeviren değişik yapraklar.

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Çiçek, üzüm, kavun-karpuz suyu gibi cinsi ve sıfatı birlikte söylenen sular.
 • Herhangi bir maddenin karışması ile yaratılmış oldukları hâlden çıkmış ve hususi bir ad almış sulardır. (Gül, çiçek, üzüm, asma, et suları gibi.)

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

mecdur

 • Tıb: Çiçek çıkarmış kimse.

mecleb

 • Beyaz çiçekli bir otun adı. (Adam boyu uzar ve yaprağı zerdaliye benzer.)

mektub-u samedani / mektub-u samedanî

 • Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah'ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mâna ifâde eden Allah'ın mektupları.

mensur

 • (Nesr. den) Dağılmış. Saçılmış.
 • Gece vaktinde güzel kokan bir çiçek.
 • Edb: Manzum olmayan nesir halindeki yazı. Bunun mânaca çok güzel ve şiir gibi ahenkli yazılmış olanına "mensur şiir" denir.

mezahir / mezâhir

 • Çiçekli yerler.
 • Görünme yerleri, çiçekli yerler.

mezbul

 • Solmuş çiçek.
 • Zayıf, arık ve zebun olmuş olan.

mezher

 • Çiçeklik.
 • Çiçeklik. Bir çiçeği içine alan şeylerin hepsi.
 • Çiçeklik.

mezhere

 • Çiçeklik.
 • Çiçek yeri. Çiçek bahçesi.
 • Çiçeklik, çiçek bahçesi.

mugalli / mugallî

 • (Galeyân. dan) İyice kaynatılmış.
 • Ihlamur, papatya gibi çiçeklerin kaynatılmış suyu.

mugliyy

 • Kaynamış çiçek, papatya veya ıhlamur suyu.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

mütezehhir

 • Çiçekli, çiçeklenen.
 • Parıldayan.

müzehher

 • Çiçeklerle bezenmiş.
 • Çiçeklenmiş. Çiçeklerle donanmış.
 • Çiçekli.

müzhere

 • Çiçekli yer, çiçek bahçesi.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.
 • Bir çiçek.

neşm

 • Zerdali ağacı gibi bir ağaç.
 • Bir çiçek cinsi.

nevşüküfte

 • Yeni açılmış (çiçek). (Farsça)

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

rebi-i evvel

 • İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim.

reyhan / reyhân

 • Hoş ve güzel koku veren çiçek.

şahide

 • (Müe.) Kadın şâhid. (Farsça)
 • Mezar taşı. (Farsça)
 • Mezara dikine dikilen ve üzerinde yazı ve çiçek motifi bulunan baş ve ayak taşları. (Farsça)
 • Dilber, güzel. (Farsça)

segame

 • (Çoğulu: Sigâm) Beyaz çiçekli bir ot.

siclat

 • Bir güzel kokulu çiçek.

şükuf

 • Çiçek. Zühre. Tomurcuk. (Farsça)

şükuf-misal / şükûf-misal

 • Goncaya, çiçeklere benzer.

şükufe / şükûfe / شكوفه

 • Çiçek. (Farsça)

şükufe-misal / şükûfe-misâl

 • Çiçek gibi, gonca gibi.

şükufezar / şükûfezar / شكوفه زار

 • Çiçek bahçesi. (Farsça)
 • Çiçeği çok olan yer, çiçek bahçesi. (Farsça)

şüküfte / شكفته

 • Açılmış, çiçek açmış. (Farsça)

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

tal'

 • Tomurcuk.
 • Miktar. Kadar.
 • Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

tefarik

 • Büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki; bir koku ismi.

tekmim

 • Ağaç çiçek verecek vaktinde gılafıyla tomurcuğunu çıkarıp izhâr etmek.

tesmir

 • (Semer. den) İktisad ederek malın çoğalması.
 • Ağaçların çiçeklerini döküp yemiş bağlaması.

tevrid

 • Gülgün etmek.
 • Ağacın çiçek vermesi.

tezehhür

 • (Çoğulu: Tezehhürat) Çiçeklenme.
 • Yıldıramak, parlamak.

tezeyyün-ül ezhar / tezeyyün-ül ezhâr

 • Çiçeklerin tezeyyünü, ziynetlenmeleri.

tıraz

 • " Süsleyen, donatan" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şükufe-tıraz : Çiçek süsleyen. (Farsça)

üşkufe

 • Çiçek. (Farsça)

üşküfte

 • Açılmış çiçek. (Farsça)

vakt-i tefrih

 • Tıb: Çiçek hastalığı aşısının yapılmasından te'sirini gösterinceye kadar geçen zaman.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

za'feran

 • (Çoğulu: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zat-ul ilkah-i zahire / zât-ul ilkah-i zâhire

 • İlkahı (döllenmesi) çiçek vâsıtasıyla olan nebat.

zeher

 • (Çoğulu: Ezhâr - Ezâhir) Çiçek.

zehr / زهر

 • Çiçek. şükufe.
 • Çiçek. (Arapça)

zehre / زهره

 • (Çoğulu: Ezhâr) Çiçek.
 • Beyaz, berrak. Süs, ziynet.
 • Çiçek. (Arapça)

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

zevahir / zevâhir

 • (Tekili: Zühre) Çiçekler.
 • Parlak yıldızlar.
 • Ziynetli, parlak ve berrak olanlar.
 • Çiçekler, görünüşler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın