LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çevik ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

ahu-pay

 • Ceylan ayaklı. Çevik, atik. (Farsça)
 • Altı köşeli, nakışlı ev ve köşk. (Farsça)

akrebe

 • Dişi akrep.
 • Çevik ve zeki cariye.
 • Ayakkabı bağcığı.
 • Kazan, tencere gibi eşyaları ateş üzerine asmağa yarayan "S" şeklindeki kanca.

ateş

 • Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. (Farsça)
 • Kızgınlık, hararet. (Farsça)
 • Hiddet, gazab, şiddet. (Farsça)
 • Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. (Farsça)
 • Yangın. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)
 • Hastalık. (Farsça)
 • Harb, savaş. (Farsça)

ateş-pa / ateş-pâ

 • Ateş gibi. (Farsça)
 • Mc: Atik, çevik. (Farsça)

atik

 • Çabuk davranan, çevik.

atletizm

 • yun. Çeviklik, atiklik, kuvvet gibi beden kabiliyetlerini inkişaf ettirmeğe yarayan ve koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan bedeni çalışmalar.

bişkul

 • Becerikli, çevik. (Farsça)
 • İhtiyatlı, tedbirli. (Farsça)
 • Akıllı. (Farsça)
 • Kuvvet sahibi. (Farsça)

çabük / çâbük / چابك

 • Kıvrak, çevik, çabuk. (Farsça)

çabüki / çâbükî / چابكى

 • Kıvraklık, çeviklik, çabukluk. (Farsça)

çalak / çâlâk / چالاک

 • Çevik, kıvrak. (Farsça)

çalaki / çalakî / çâlâkî / چالاكى

 • Çeviklik, süratlilik, tezlik. (Farsça)
 • Çeviklik, kıvraklık. (Farsça)

çevikçalak / çevikçalâk

 • Çevik ve hızlı.

çüst / چست

 • Çevik, çabuk hareketli. Seri-ül-hareke. (Farsça)
 • Dar, sıkı. (Farsça)
 • Muntazam, mükemmel, düzgün. Yakışıklı. (Farsça)
 • Çevik, kıvrak. (Farsça)

çüsti / çüstî / چستى

 • Atiklik, çeviklik, çabukluk. (Farsça)
 • Çeviklik, kıvraklık. (Farsça)

kulkul

 • Şen, çevik, atik.
 • Bir şeyin deprenmesiyle çıkan ses.
 • Büyük, derin deniz.
 • Hızlı giden at.

levend

 • (Levent) Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir isim. Asker. (Farsça)
 • Mc: Boylu boslu, yakışıklı, çevik kimse. (Farsça)

live / lîve

 • Aldatıcı, dolandırıcı. (Farsça)
 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)
 • Çevik, atılgan. (Farsça)

mert

 • Çevik, zinde, hareketli. (Farsça)

münserih

 • Çabuk ve çevik davranan.
 • Hızlı hızlı giden hayvan.

şahbaz

 • Doğan kuşu, çevik, yiğit.
 • İri ve beyaz doğan kuşu. (Farsça)
 • Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman. (Farsça)

şatır

 • (Şetaret. den) Neş'eli. Şen.
 • Çevik. Hizmete koşup, her işe hazır bulunan.
 • Vaktiyle vezirlerin yanında giden asker.

sebük / سبك

 • Hafif. (Farsça)
 • Kıvrak, çevik. (Farsça)
 • Çabuk. (Farsça)

şehbaz

 • Çevik, cesur, beyaz doğan kuşu.

semend / سمند

 • Çevik ve güzel at. (Farsça)
 • Güzel ve çevik at. (Farsça)

yağız

 • Esmer, çevik ve hareketli.

yordam

 • t. Edâ.
 • Alâyiş, tantana, debdebe.
 • Meleke, çalım, çeviklik, alışkanlık, yatkınlık. Çabukluk.

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın