LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çapulcu ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

çete

 • Bölük, birlik, takım. Bir reisin idaresi altında bulunan birlik.
 • Asker bölüğü, müfreze.
 • Çapulcu ve akıncı takımı.

ehl-i garet

 • Yağmacı, çapulcu.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

garat

 • (Tekili: Gâret) Yağmalar. Çapulculuklar.

garet-ger

 • Yağmacı. Çapulcu.

garetger

 • (A, uzun okunur) Yağmacı. Çapulcu. (Farsça)

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

garetgir / garetgîr

 • Saldırgan, çapulcu.

garetkar / garetkâr

 • Çapulcu.
 • Çapulcu, yağmacı.

nehhab

 • (Nehb. den) Yağmacı, çapulcu.

nehib

 • (Nehb. den) Korku, dehşet, ürküntü.
 • Yağmacı, çapulcu.

sipahi

 • Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ed

talanger

 • Yağmacı, talancı, çapulcu. (Farsça)

talangeri / talangerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

tarac-ger / târâc-ger

 • Yağmacı, çapulcu. (Farsça)

türktaz

 • Koşup saldırarak yağma etme. (Farsça)
 • Çapul, çapulcu. (Farsça)

yağmager

 • (Çoğulu: Yağmagerân) Çapulcu, yağmacı, zorba. (Farsça)

yağmageri / yağmagerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)