LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Üver ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

arşa / عرشه

 • Güverte. (Farsça)
 • Güverte. (Arapça)

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

cevzel

 • (Çoğulu: Cevâzil) Güvercin yavrusu.
 • İğne deliği.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

ebu ikrime

 • Güvercin kuşu.

emr-i tekvini / emr-i tekvînî

 • Yaratma emriyle ilgili; Allah'ın birşeye "kün=ol!" deyince onu derhal olduruveren emriyle ilgili.

evda

 • Yaban faresi.
 • Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin.

evrak

 • (Çoğulu: Vuruk) Sivri ve uzun dişli.
 • Yüzü renkli güvercin.
 • Siyahı beyazına galip olan at ve deve. (Müe: Vürka)

fahite

 • (Çoğulu: Fevâhit) Yabani güvercin.

fahte / fâhte / فاخته

 • Güvercin, yaban güvercini. (Arapça)

firkateyn

 • Buharın icadından evvel kullanılan harp gemilerindendir. Bu gemiler, güvertelerinin altında bir batarya topu hâvi olup hızlı giderlerdi. Bu gemilerin üç direkleri vardı ve içlerinde mürettebatının binbeşyüzü bulanları da vardı.

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

forsa

 • Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri, daha çok cürüm ve cinayet erba

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gazar

 • Bir cins güvercin.
 • Çok, fazla.

gubari / gubarî

 • Eski harflerle yazılan bir çeşit ince yazı. Bu isim Arapça toz demek olan gubardan alınmıştır. Yazı, toz gibi ince yazıldığı için bu adı almıştır. Eski Türk devletlerinde güvercin postalarıyla gönderilen mektuplar bu yazı ile yazılırdı.

hadir

 • Öten güvercin. Kişneyen at.
 • Üstü koyu, altı sulu olan yoğurt.

hafif-i kebuter

 • Güvercinin uçarken çıkardığı ses.

hamaim

 • (Tekili: Hamâme) Güvercinler.

hamam

 • (Çoğulu: Hamâim) Güvercin kuşu.

hamame / hamâme / حمامه

 • Güvercin. (Arapça)

hedil / hedîl

 • Erkek güvercin. Güvercin sesi.

hedir / hedîr

 • Güvercin kuşlarının ötmesi.
 • Aygırın kişnemesi.

hedr

 • Galeyan etmek.
 • Ot büyümek.
 • Güvercin ötmek.

hizmetgüzar

 • Komisyoncu. (Farsça)
 • Şunun bunun işini görüveren. (Farsça)

ispiralya

 • İtl. Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta.

itare-i kebuter

 • Güvercin kuşu uçurma.

ıtlak

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.

kaf nun / kâf nun

 • Arapça "kün" (ol) emrinin harfleri; Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

kaluc / kâluc

 • Küçük parmak. (Farsça)
 • Güvercin kuşu. (Farsça)

kanun-u emri / kanun-u emrî

 • Allah'ın bir şeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emrini ifade eden kanun.

kasara

 • (Çoğulu: Kasr-Kasarât) Boyun kökü.
 • Yoğun ağaç.
 • Gemilerin baş ve arka taraflarında güverteden daha yüksek yapılan güverte.

kebuter / kebûter

 • Güvercin. (Farsça)
 • Güvercin. (Farsça)

kebuter-baz / kebuter-bâz

 • Güvercin besleyen, yetiştiren, satan kimse. (Farsça)

kebuter-i name-ber

 • Posta güvercini. Mektup götüren güvercin.

kebuteran / kebuterân

 • (Tekili: Kebuter) Güvercinler.

kefter / كفتر

 • Güvercin, kebuter. (Farsça)
 • Güvercin. (Farsça)

kulle

 • (Çoğulu: Kulel) Doruk, dağ tepesi, zirve.
 • Kule.
 • Bazı harp gemilerinin güvertelerinde bulunan ve makine ile hareket eden ağır top.

kün

 • Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

kün emri

 • "Ol!" emri; Allah'ın birşeye "Ol!" deyince onu hemen olduruveren emri.

kusare

 • Hususi hücre.
 • Gemilerde güvertelerin en üstündeki yarım güverte.

leng-fahte

 • Topal güvercin. (Farsça)

mahzane

 • Güvercinlik.

masus

 • Sirke ile pişmiş güvercin.

mir'aş

 • Çok yüksekten uçan güvercin.

misak

 • Sürme, gütme, sevketme.
 • Havada uçarken kanadını birbirine vurup uçan güvercin.

mürg-i nameber / mürg-i nâmeber

 • Güvercin.

mürg-i tarab

 • Şarkı söyliyen. Hânende, okuyucu.
 • Güvercin.
 • Bülbül.

mutavvaka

 • Halka biçimi boynunda tüyler olan güvercin kuşu.

müverrihin / müverrihîn

 • (Tekili: Müverrih) Tarihçiler, tarih yazanlar.

nevha

 • Ölüye sesli ağlamak.
 • Nağme ile güvercin ötmesi.
 • Ölüye sesli ağlamak, güvercin ötmesi.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

rai

 • Çoban.
 • Gözetleyici ve koruyan kimse.
 • Vâli.
 • Güvercin kuşundan bir kısım.

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

rovelver

 • (Aslı: Revolver-Lüverver) Tabanca. Küçük silâh. Toplu tabanca. Altı patlar denilen, altı mermi alan tabanca. (Fransızca)

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

sure / sûre

 • Kur'ân-ı kerîmin en az üç âyetten meydana gelen bölümlerinden her biri. Çokluk şekli süverdir. Kur'ân-ı kerîmde 114 sûre olup, bâzı sûrelerin birkaç ismi vardır. Bekara sûresinden Berâe sûresine kadar olan yedi sûreye es-Seb'ut-tıvâl (uzun sûreler), Fâtiha'ya ve âyetleri yüzden az olan sûrelere mesâ

suret

 • (Çoğulu: Sur - Suver) Biçim, görünüş.
 • Kılık. Tarz.
 • Yol. Gidiş. Hal.
 • Tasvir. Dıştan görünen şekil.
 • Çare.

tareyan

 • Oluverme, geliverme, birdenbire çıkma.

tarihnüvis

 • (Çoğulu: Tarihnüvisân) Tarih yazan. Müverrih. (Farsça)

tekvini emr-i rabbani / tekvînî emr-i rabbânî

 • Bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah'ın birşeye "Ol" deyince onu hemen olduruveren emri.

timrad

 • (Çoğulu: Temârid). Güvercin yuvası.

veraki / verakî

 • (Tekili: Verka) Güvercinler.

verh

 • Hamurun kendini koyuverip sülpülmesi.

verka'

 • (Çoğulu: Verâki') Yabâni güvercin.
 • Açık boz renk.

verşan

 • (Çoğulu: Virşân-Verâşin) Yaban güvercini.
 • Kumru kuşunun erkeği.

yemame

 • Ehlî güvercin.

yemm

 • Deniz, bahir, derya, umman.
 • Güvercin kuşu.