LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Üstüne ifadesini içeren 169 kelime bulundu...

aks-ül amel

 • İstenilen şeyin zıddı hasıl olması. Tersine oluş. (Reaksiyon)
 • Edb: Edebi san'atlardandır. Bir cümle veya mısrânın altını üstüne getirmekle, başka bir cümle veya mısrâ yapmaktır. Pertev paşanın: "Her düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var." mısrâında olduğu gibi.

aky

 • Koyu olan ve birbiri üstüne sağılmış olan koyun sütü.

ale'r-re's-i ve'l-ayn

 • Baş göz üstüne.

ale'r-re'si ve'l-ayn

 • Baş göz üstüne; seve seve.

aler-re's

 • Baş üstüne. Hemen. Derhâl.

aler-re's-i vel'ayn

 • Baş göz üstüne.

aler-re'si-vel-ayn

 • Baş ve göz üstüne. (Gelen misafire karşı veya bir işi deruhte edeceğine karşı hürmet ve memnuniyetle kabul ettiğini ifâde için söylenir.)

alerresivelayn

 • Baş ve göz üstüne.

allet

 • Kişinin, avreti üstüne aldığı ikinci avret.
 • Üvey ana.

amit

 • Yünü, üstüne yumak edip sarmak.

amme / âmme

 • Tülbent sargı.
 • Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
 • Umumi. Herkese ait.

atban

 • Tek ayak üstüne sıçramak.
 • Davarın üç ayak üstüne yürümesi.

be-ser ü çeşm

 • Başgöz üstüne. (Farsça)

bela-ender-bela / belâ-ender-belâ

 • Belâ üstüne belâ. Zahmet içinde zahmet. (Farsça)

berhem-zede

 • Karmakarışık, altı üstüne getirilmiş. (Farsça)

berhem-zen

 • Karmakarışık eden, altını üstüne getiren. (Farsça)

berkaa

 • Dört ayak üstüne durmak.

beserüçeşm / بسر و چشم

 • Başüstüne, başım gözüm üstüne. (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cedeli / cedelî / جدلى

 • Tartışmaya dayalı, münakaşa üstüne oturmuş. (Arapça)

celenza

 • Arkası üstüne yatıp ayaklarını kaldıran kişi.

cübab

 • Devenin sütünün üstüne gelen köpüğü.

cünu'

 • Yüzü üstüne düşürmek.

cüsy

 • Diz üstüne çökmek.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

deruhde

 • Üstüne almak. Kendini vazifeli bilmek. (Farsça)
 • Üzerine alınan iş. (Farsça)
 • Deruhde edilmek: Üste alınmak, görev bilinmek.
 • Deruhde etmek: Üstüne almak.

dımad

 • Yara üstüne yapılan yakı ve bağlanan bez.

etan

 • Dişi eşek. (Farsça)
 • Bir kısmı havada, bir kısmı suyun içinde kalan kaya; yosunlu taş. (Farsça)
 • Kuyu kenarında üstüne oturup su içmeye mahsus taş. (Farsça)

fanus

 • yun. Fener. Sâbit ve süslü fener.
 • Kim: Bazı şeylerin üstüne kapatmak için camdan yapılmış kapak.

fevkine

 • Üstüne.

gabit / gabît

 • (Çoğulu: Gubut) Çukur yer.
 • Bir dere ismi.
 • Üstüne mıhfe bağlanan çok kuvvetli hayvan.

gafa

 • Her şeyin kemi ve yaramazı.
 • Toza benzer bir âfet. (Hurma koruğunun üstüne gelip olgunluktan men'eder ve lezzetini bozar.)

hacelan

 • Ayağında köstek olan kişinin yürümesi.
 • Bir ayak üstüne yürümek.

hadin

 • Bir kuş cinsidir. (Hiç doymak bilmez, yediğini hemen hazmedip yine yemek ister, yüksek yerleri sever, değme yer üstüne konmaz, ağaç başlarına konup bütün yemişini yer, yemişleri kalmazsa başka yerlere gider.)

hamden sümme hamden

 • Hamd üstüne hamd olsun, sonsuz şükürler olsun.

hamşek

 • Mestin üstüne vurulan parça.

han

 • Yemek sofrası. Üstüne yemek konan tepsi. (Farsça)
 • Yemek, taam. (Farsça)
 • Ahçı dükkânı, lokanta. (Farsça)

harizme

 • Azgın hayvanların ağzına ve ayının dudağının üstüne geçirilen demir halka.

hayhay

 • Baş üstüne, seve seve yaparım, öyle ya!, şüphesiz, elbette (gibi mânâlara gelir.) (Türkçe)
 • Baş üstüne.

hazevan

 • Eti birbiri üstüne yığılıp cem'olmuş olan etli nesne.

hazz

 • (Çoğulu: Huzuz) Deniz koyunu. (denizde olur)
 • "Vurmak" mânâsına masdar.
 • Duvar üstüne direk koymak.

hiramis

 • İnsanın üstüne sıçrayıp hamle eden arslan ve kaplan eniği.

ıdrar

 • Zarar vermek.
 • Avret üstüne avret almak, evli iken bir daha evlenmek.

ikbab

 • Yüzüstü düşme, kapanma.
 • Bir şeyin üstüne fazla düşme. Olması için aşırı derecede çalışma.

ilhah

 • Zorlamak. Israr etmek. Bir şeyin kabulü için son derece üstüne düşmek.

irtisad

 • İstif etme. Birbiri üstüne düzgün bir şekilde yerleştirme.

ıslihmam

 • Ayak üstüne durmak.

ıstıham

 • Ayak üstüne dikili durmak.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

ız'af

 • Bir şeyin üstüne bir misli koyma.
 • Zayıflama.

ıztıca'

 • Namaz kılarken secdede koltukları sıkarak göğsü yere değdirme.
 • Yan üstüne yatma.

kabise / kâbise

 • Ucu üstüne eğri ve kıvrık olan burun.

kaplıca

 • Üstüne bina yapılmış sıcak maden suyu, üstü örtülü kaynarca, ılıca.

kasib

 • (Çoğulu: Kasâyib) Kadınların yüzleri üstüne bıraktıkları kıvırcık saç. Kâkül.

kav'

 • (Çoğulu: Akvâ) Erkek dişiye aşmak.
 • Üstüne hurma ve buğday döktükleri düz yer.

kebb

 • Hor ve zelil etmek, yüzü üstüne bırakmak, helâk etmek.

kebkebe

 • Yüz üstüne düşürme.
 • Çukur bir yere döne döne düşme.

kecabe

 • Devenin üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan. (Farsça)

kecave

 • Deve üstüne konulan bir cins tahtlrevan. (Farsça)

kıbal

 • (Bir yazıyı) karşılaştırma, mukabele etme.
 • Pabucun ayak üstüne gelen yeri.

kirfi / kirfî

 • Bazısı bazısının üstüne yağılmış olan yüksek bulutlar.
 • Yumurtanın dış kabuğu.

kirs

 • (Çoğulu: Ekrâs-Ekâris) Her nesnenin aslı.
 • Bir araya getirilmiş beytler.
 • Biri biri üstüne yığılmış kalmış davar tersi.

kırtab

 • Kafası üstüne yıkmak.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

kıt'

 • (Çoğulu: Aktâ-Aktu) Deve palası.
 • Yük üstüne örttükleri palas.
 • Gecenin bir miktarı.
 • Yassı ve büyük olan ok temreni.

künne

 • Ev kapısı üstüne yapılan sundurma.

kurfusa

 • Mak'adı üstüne oturup dizlerini karnına yapıştırıp iki kolunu baldırları üstüne kavuşturmak.

kurme

 • İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.

layu'la / lâyu'la

 • Üstüne çıkılmaz, çok yüksek.
 • Galip ve üstün gelinemez.

lefk

 • Giymek.
 • Örtünmek.
 • İki parçayı birbiri üstüne koyup dikmek.

lübed

 • Çok mal mânasınadır ki sanki birbiri üstüne yığıla yığıla keçe gibi birbirine geçmiştir.

lübud

 • Kuşun göğsü üstüne çöküp yatması.
 • Yapışmak.

makam-ı ibrahim / makâm-ı ibrâhim

 • Kâbe'de İbrâhim aleyhisselâmın, Kâbe'yi inşâ ederken veya insanları hacca dâvet ederken üstüne çıktığı taşın bulunduğu yer.

makleb

 • Kalbetme. Bir şeyin altını üstüne çevirme.
 • Kalbedilecek, çevrilecek veya değişecek yer.

maklub / maklûb

 • (Kalb. den) Altı üstüne çevrilmiş, kalbolunmuş. Ters döndürülmüş. Başka şekle sokulmuş.
 • Harfleri tersinden okunduğu zaman yine aynı olan kelime veya cümle. (Anastas mum satsana cümlesi gibi)
 • Altı üstüne getirilmiş, ters çevrilmiş, başka şekle sokulmuş.

maklubiyet

 • Ters döndürülmüşlük, altı üstüne getirilmişlik. Maklub olma hâli.

meh-çe

 • Minâre, kubbe ve bayrak direğinin üstüne konulan küçük hilâl, ay.

merkel

 • (Çoğulu: Merâkil) Yol.
 • Hayvan üstüne binen kimsenin iki tarafından ayağı dibindeki yer.

mersud

 • Birbiri üstüne yığılmış kumaş.

miktebe

 • Tabak üstüne örttükleri nesne.

mirba

 • Gözcülerin üstüne çıkıp baktıkları yüksek yer.

mirt

 • (Çoğulu: Mürât) Yünden veya haz denilen kumaştan elbise.
 • Kadınların, esvapları üstüne giydikleri elbise.

mukantar

 • (Kantara. dan) Kemer şeklinde olan köprü.
 • Birbiri üstüne yığılmış çok şey.
 • Muhkem.

mükibb

 • (Kebb. den) Bir şeyin üzerine çok düşen. Gayretle çalışan.
 • Çok lüzumlu olan.
 • Yüzü üstüne sürünen, zelil olan.

müntesıb

 • Bekleyen. Muntazır kimse.
 • Ayak üstüne dikilip duran.

mürtecim

 • Birbiri üstüne istif olmuş olan.

mutazammın

 • İçine alan, tazammun eden.
 • Üstüne alan. Tazmini kabul eden.
 • Muhit ve müştemil olan.

mütefavvız

 • Mal sahibi olan.
 • Üstüne alan.

mütekabbil

 • (Kabul. den) Kabul eden, üstüne alan.

mütekalib / mütekâlib

 • (Çoğulu: Mütekâlibîn) (Kelb. den) Köpek gibi birbirinin üstüne atılan.

mütekalibane / mütekâlibâne

 • Köpek gibi birbirinin üstüne sıçrayarak. (Farsça)

müterakib

 • (Rükub. dan) Kiremit gibi birbiri üstüne binmiş olan.

mütezahim

 • (Çoğulu: Mütezahimîn) (Ziham. dan) Birbirini iterek, herbirinin üstüne çıkarak biriken kalabalık.
 • Halkın kalabalığından sıkıntıya uğrayan.

mütezahimin / mütezahimîn

 • (Tekili: Mütezahim) İzdihamdan dolayı birbirinin üstüne çıkanlar. Kalabalıktan sıkışanlar.

mutreka

 • Üstüne sahtiyan bürünmüş kalkan.

muvasebe

 • Birbirinin üstüne atlama, zıplama, sıçrama.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

nell

 • Yüz üstüne bırakmak.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

nurun ala nur / nurun alâ nur / nûrun alâ nur / nûrun alâ nûr / نُورٌ عَلٰي نُورْ

 • Daha âlâ, daha iyi, nur üstüne nur.
 • Nur üstüne nur; çok iyi.
 • Nur üstüne nur, güzelden de güzel, iyiden de iyi.
 • Nur üstüne nur, iyiden de iyi.
 • Nûr üstüne nûr.

nurunalanur / nurunâlânur

 • Nur üstüne nur.

pençe

 • El ayası ile beş parmağın tamamı. (Farsça)
 • Hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. (Farsça)
 • Eskiden Şark hükümdarlarının imza yerine ellerini kırmızı boyaya sürüp, kâğıdın üstüne basmalarıyla olan şekil, tuğra. (Farsça)
 • Mc: Kuvvet. Savlet, satvet. (Farsça)

rasafe

 • (Çoğulu: Risâf) Ok üstüne sarılan kiriş.

rekam

 • Birbiri üstüne kat kat yığılmış nesne.

rekk

 • İlzâm etmek, susturmak.
 • Birbiri üstüne bırakmak.

resd

 • Eşyaları birbiri üstüne yığmak.

rifade

 • Yara üstüne sarılan bez.
 • Ziyâfet.

sahire

 • İçine kızmış taş koyup kaynatılan ve üstüne yağ döküp içilen süt.

sanduka

 • Türbelerde mezarların üzerine tahtadan sandık şeklinde yapılan ve üstüne yeşil çuha örtülen yerin adıdır. Kadın sandukaları düz olduğu halde, erkek sandukalarının baş tarafına bir ağaç konarak üzerine kavuk, taç, sikke gibi sağlığında giydikleri başlık konurdu. Açık mezarlıklarda sandukalar taştan y

sarb

 • Sütü birbiri üstüne sağmak.
 • Bevlini hapsetmek.
 • Çok ekşimiş süt.
 • "Zamk-ı talh" denilen ağaç sakızı.

savat

 • (Aslı: Sevâd'dır) Gümüş üstüne kurşunla yapılan kara kalem nakışlar.
 • Derede hayvanlara su içirilen yer.

sayibe

 • (Çoğulu: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve.
 • "Ümm-ül bahire" adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer.

şebib

 • Bıçak üstüne sürçmek.

secif

 • Perde, setre.
 • Bir kapıya birbiri üstüne iki perde asmak.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

seft

 • Kabir üstüne koyulan taş.
 • Tabut.

sehay

 • Nâme üstüne nesne bağlamak.
 • Keşf etmek.
 • Kabuk soymak.

selika

 • Üstüne binen kişinin, ayaklarını sallamasından dolalyı, devenin yanlarında meydana gelen ayak izleri.
 • Tabiat.

selk

 • Bir yerden haber getirmek.
 • Yumurtayı rafadan pişirmek. Bir kimseyi başı üstüne bırakmak.
 • Katı ve sert söylemek.
 • Çağırmak.

semi'na ve ata'na

 • " İşittik ve kabul ettik, itaat ederiz, baş üstüne" meâlindedir.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

şerc

 • Kıç, dübür.
 • Cem'etmek, toplamak. Birbiri üstüne yığmak.
 • Fırka.
 • Nev, cins.

şerşere

 • Ateş üstüne koyunca cızlayıp ötmek.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Meta, mal mülk.
 • Ağırlık. (Bu mânâya Çoğulu: Şerâşir)

şesasa

 • şiddet.
 • Yaramazlık.
 • Sığır üstüne yük vurmak.
 • Kuru ve sert yer.
 • Acele.

setih

 • Arkası üstüne yatmış.
 • Dağarcık.
 • Büyük tulum.

şeyn-i temenna / şeyn-i temennâ

 • Eli başa getirerek "baş üstüne" deme kusuru, temenna kiri.

şibab

 • Bıçak üstüne sürçmek.
 • At neşesi.

sıka'

 • Kadınların, kirlenmemesi için başörtülerinin üstüne örttükleri ikinci örtü.

sikke

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.
 • Paranın üstüne basılan damga.

silka'

 • Arkası üstüne yatmak.

tafi

 • Her nesnenin üstüne gelen.
 • Hâriç, dış.

tagmiye

 • Evin üstüne direk yapmak.
 • Yüzü bir şeyle örtmek.

tahammül

 • Yüklenmek. Bir yükü üstüne almak.
 • Sabretmek. Katlanmak.
 • Kaldırmak.
 • Yüklenmek, yükü üstüne almak, kaldırmak.
 • Sabretmek, katlanmak.

takabbül

 • (Kabul. den) Kabullenme. Üstüne alma. Bir şeyi taahhüd ve iltizam etme.
 • Öpülme.

takallüd

 • (Çoğulu: Takallüdât) (Kald. dan) Bir işi üstüne almak.
 • Takınma, kuşanma. Gerdanlık veya muska gibi boyuna geçirme.
 • (Kılıç) kuşanma.

takazic

 • Dövülüp ufalanarak yemeklerin üstüne ekilen otlar. Baharat.

tanef

 • Kayış.
 • Dağ burnu. Dağ başı.
 • Kapı üstüne yapılan örtü.
 • Duvar üzerine yapılan saçak.

tantil

 • Hasta olan uzuv üstüne sıcak su ve yağ dökmek.

tavf

 • Dönmek.
 • Fırat Nehri gibi sularda üstüne binilen vasıta.

te'sif

 • Sacayak üstüne çömlek koymak.

teas

 • Sürçüp yüzü üstüne düşmek.

tecasü

 • Diz üstüne çökmek.

tecsim

 • Diz üstüne veya göğüs üstüne çökmek.

tehafüt

 • Düşürmek, düşmek.
 • Birbirinin üstüne atılmak. Birbirinin ardınca olmak.

tekvis

 • Yüz üstüne düşürmek.

telebbüd

 • Birbiri üstüne yığılmak.
 • Bir yere gizlenip av gözlemek.

tell

 • (Çoğulu: Tilâl) Tepe, yığın, küme.
 • Düz yer üstüne yatırmak.

tenziye

 • Sıçramak.
 • Üstüne binmek.

terb

 • Bir nesneyi toprakla örtmek, üstüne toprak saçmak.

teselluk

 • Yüksek yere, duvar üstüne çıkma.
 • Sırt üstü uyuma.

tesennüm

 • Ufak olmak.
 • Yerden iki üç karış yüksek olmak.
 • Hörgüç üstüne binmek.

teşric

 • Cem'etmek, birbiri üstüne yığmak.
 • Kerpiçi yerinden ayırmak.

tevakkul

 • Dağ üstüne çıkmak.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.

tevrik

 • Davarın üstüne oturmak.

tezerri

 • Üstüne binmek.

timşek

 • İç mest üstüne vurulan parça, yapılan yama.

türr

 • Yapı üstüne çekilen ip.

urca

 • Bir nesnenin üzerine durmak veya üstüne çıkmak.

vakib / vâkib

 • Ayak üstüne duran kişi.

vakl

 • Yükselmek.
 • Bir nesnenin üstüne çıkmak.
 • Mukul ağacı.

vegir

 • Kızmış taş üstüne koyarak pişirilen et.

vehmi / vehmî / وهمى

 • Kuruntuya dayalı, evham üstüne kurulmuş. (Arapça)

veka'

 • Ayak parmaklarından baş parmağın, şehâdet parmağı üstüne gelmesi.

veş'

 • Bir şeyin üstüne çıkmak.

veşia

 • (Çoğulu: Veşâyi') Üstüne iplik sardıkları ağaç.
 • Tarikat.

zaan

 • Deve üstüne mahfe bağladıkları ip.

zamme

 • Ötre denilen, üstüne konulan harfi o, ö, u, ü okutan hareke.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın