LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Özlem ifadesini içeren 93 kelime bulundu...

adem-i tarassut

 • Gözlemlememe.

adese-i ayniyye

 • Gözleme merceği.

arman / آرمان

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)
 • Özlem. (Farsça)
 • Sıkıntı. (Farsça)

ashab-ı şuhud

 • Görülmeyen âlemlerdeki hakikatleri gözlemleyebilen kişiler.

baky

 • Bakmak, nazar.
 • Muntazır olup yol gözlemek.

buye

 • Özleme, hasret.

da'ussıla / dâ'ussıla / داء الصله

 • Yurdunu özleme, köyünü özleme. (Arapça)

daüssıla / dâüssıla

 • Vatan özlemi.

dil-teşne

 • Kalbi susamış. Gönlü çok istekli, çok özlemiş. (Farsça)

ehl-i keşf

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözlemleme seviyesine ulaşmış insanlar.

ehl-i keşif

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözlemleme seviyesine ulaşmış insanlar.

ehl-i keşif ve keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hal ve hareketlerin kendilerinde görüldüğü velî zâtlar ve mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i keşif ve velayet / ehl-i keşif ve velâyet

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i keşif ve zevk ve şuhud ve müşahede

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip olan veli zâtlar (k-ş-f;.

ehl-i tahkik ve keşif

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar.

ehl-i velayet ve şuhud / ehl-i velâyet ve şuhud

 • Mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip insanlar, velîler.

ersad

 • (Tekili: Rasad) Rasadlar, gözlemler, gözetlemeler, gözlemeler.

hallakıyet-i umumiye / hallâkıyet-i umumîye

 • Bütün varlıklar âleminde gözlemlenen Allah'ın yaratıcılık özelliği.

hasret / حسرت

 • Özlem. (Arapça)
 • Hasret çekmek: Özlem duymak. (Arapça)

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

hazine-i hassa-i rahmet nazırı / hazine-i hassa-i rahmet nâzırı

 • İlahi rahmetin çok özel hazinelerinin gözlemcisi.

iftiras

 • Fırsat gözlemek. Fırsatı ganimet bilmek.

ıhdar

 • Kendini gözlemek.
 • Bir yerde durmak, ikâmet.

intihaz

 • Fırsat bilip kaçırmamak. Fırsat gözlemek.

intizar

 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.
 • Bekleme, gözleme.

irtikab

 • Bekleme, gözleme.
 • Ümit etme, umma.

iştiyak

 • Fazla arzu ve şevk. Tahassür. Hasret çekmek. Özlemek. Göreceği gelmek.
 • Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.

iştiyak-ı vatan

 • Vatan özlemi.

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

kaş / kâş

 • Çok istek, arzu, özleme. (Farsça)

kaşki

 • "Keşke, ne olurdu" gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder. (Farsça)

kilaet

 • Korumak. Gözlemek. Muhafaza.

ma'kul ilimler / ma'kûl ilimler

 • His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe (deney, gözlem) ile ve hesâb edilerek elde edilen ilimler, fen bilgileri.

mazgal

 • yun. Eskiden kale, hisar, sur veya şato duvarlarında açılan iç yanı geniş, dış yanı dar gözleme siperi.

meşhud

 • Şahit olunan, görülen, gözlemlenen.

meşhudat / meşhudât / meşhûdât

 • Gözlemler, görülen şeyler.
 • Yapılan gözlemler.

meşhudatça

 • Gözlemce.

meşmeşiye

 • Bazı evliyanın keşfen gözlemledikleri gaybî veya misâlî bir âlem.

mirsad / mirsâd / مرصاد

 • Gözlemevi, gözlem yeri. (Arapça)

mirsad-ı tefekkür

 • Tefekküre sebep olan gözlem.

müşahedat / müşâhedât / müşahedât / مشاهدات

 • Gözlemler.
 • Gözlemler.
 • Gözlemler. (Arapça)

müşahedat-ı beşeriye

 • İnsanların gözlemleri, şahit olduğu olaylar.

müşahedat-ı vakıa / müşahedat-ı vâkıa

 • Olgular, gerçekler üzerinde yapılan müşahedeler, gözlemler.

müşahede / müşâhede / مشاهده / مُشَاهَدَه

 • Görme, gözlem.
 • Gözlem.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Müşâhede edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Müşâhede olunmak: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Görme, gözlemleme.

müşahede eden

 • Gören, gözlemleyen.

müşahede edici

 • Gözlemci.

müşahede edilen

 • Gözlemlenen.

müşahede etme

 • Seyretme, gözlemleme.

müşahede etmek

 • Görmek, gözlemlemek.

müşahedet

 • Gözlem, deney, tecrübe.

müşahedeten / müşâhedeten

 • Gözlemle.
 • Gözlemle.

müşahedetullah

 • Varlıklar üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını gözlemleme.

müşahitlik

 • Gözlemcilik.

mütehassir / متحسر

 • Özlem duyan. (Arapça)

muttali olan

 • Bir bilgiye ulaşan, gözlemleyen.

muzaaf iştiyak

 • Kat kat, şiddetli özlem.

nazır-ı mahir / nâzır-ı mâhir

 • Becerikli gözlemci.

nazırlık / nâzırlık

 • Gözlemcilik, gözeticilik.

nazırsız / nâzırsız

 • Gözlemcisiz.

pozitivizm

 • Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceği görüşünü savunan felsefî doktrin.

rasad / رصد / رَصَدْ

 • Gözleme, gözetme, gözlem.
 • Pusu tutma.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Gözetleme. (Arapça)
 • Rasad edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Rasad etmek: (Arapça)
 • Gözlem yapmak. (Arapça)
 • Gözetlemek. (Arapça)
 • Gözlem.

rasadgah / rasadgâh

 • Bekleme yeri, gözetleme yeri. Gözlemevi. (Farsça)

rasadhane / رصدخانه

 • Gözlemevi. (Arapça - Farsça)

rasadi / rasadî / رصدی

 • Gözlemle ilgili. (Arapça)

rasat ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

rasathane / rasathâne

 • Gök cisimlerinin hareket ve yerlerini tespit ve takip için kurulan gözlem evi.
 • Gözlem evi.

rasd

 • Yol gözlemek.

rassad / رصاد

 • Gözlemci, gözlem yapan. (Arapça)

rekabet

 • Gözleme, gözetleme.
 • Kendi işini yürütmeye çalışma.
 • Benzerleriyle yarışa çıkma.

sıla / صله

 • Yakınlarını ziyarete gitme özlemi. (Arapça)

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

şuhud / şuhûd

 • Şahit olma, gözlemleme.

şuhud-u kevniye

 • Kâinatta görünüp yaşanan şeyler, gözlemler.

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

tahassür / تحسر

 • Özleme.
 • Özlem, hasret çekme.
 • Özlem duyma. (Arapça)
 • Üzülme. (Arapça)

tahassürane / tahassürâne

 • Hasretle, özlemle.

tarassud / ترصد

 • Gözleme. (Arapça)
 • Tarassud edilmek: Gözlenmek. (Arapça)
 • Tarassud etmek: Gözlemek. (Arapça)

tarassudat / tarassudât

 • Gözlemeler.
 • (Tekili: Tarassud) Gözlemler, tarassutlar, gözetlemeler.

tatallu'

 • Nazar etmek, bakmak.
 • Beklemek, gözlemek, muntazır olmak.

tatalu'

 • Birbirine bakmak. Gözlemek.

tecribi ilimler / tecribî ilimler

 • Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler).

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

tehannün

 • Çok arzu ve istek göstermek.
 • Göreceği gelmek. Özlemek.

telaum

 • Muntazır olmak, gözlemek, beklemek.

telebbüd

 • Birbiri üstüne yığılmak.
 • Bir yere gizlenip av gözlemek.

televvüm

 • Muntazır olmak, beklemek, gözlemek.
 • Kabul etmemek.

temaşa / temâşâ

 • Görme, gözlem yapma.

temaşa ehli / temâşâ ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

temaşa etme

 • Bakma, seyretme, gözlem yapma.

temaşager / temâşâger

 • Seyirci, gözlemci.

terakkub

 • Bekleme, gözetleme, yol gözleme.
 • Ümit etme.
 • Muntazır olma.

tevhid-i şuhud / tevhid-i şuhûd

 • Görünen ve gözlemlenen herşeyi bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

vaziyet-i meşhude / vaziyet-i meşhûde

 • Gözlemlenen durum.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın