LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Özgür ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

ahrar / ahrâr / احرار

 • Özgürler. (Arapça)

ahrarane / ahrârâne / احرارانه

 • Özgürce. (Arapça - Farsça)

atik / atîk / عتيق

 • Eski, antik. (Arapça)
 • Asil. (Arapça)
 • Özgür. (Arapça)

atika / atîka / عتيقه

 • Eski, antik. (Arapça)
 • Asil. (Arapça)
 • Özgür. (Arapça)

azad / âzâd / آزاد

 • Özgür. (Farsça)

azade / âzâde / آزاده

 • Özgür. (Farsça)

azadi / âzâdî / آزادی

 • Özgürlük. (Farsça)

azatlık

 • Hürriyet, özgürlük.

efradın zerrat-ı hürriyatı / efrâdın zerrât-ı hürriyâtı

 • Bireylerin bütün zerrelerinin hürriyetleri, bireylerin bütün varlıklarıyla hür ve özgür olmaları.

fikr-i hürriyet

 • Hürriyet, özgürlük fikri.

hayat-ı hürriyet

 • Hür hayat, özgür yaşam.

hazine-i hürriyet

 • Hürriyetler, özgürlükler hazinesi.

hiss-i hürriyet

 • Hürriyet hissi, özgürlük duygusu.

hür / حر

 • Özgür. (Arapça)

hürr / حر

 • Özgür. (Arapça)

hürriyet / حریت / حُرِّيَتْ

 • Özgürlük. (Arapça)
 • Hür olma, özgürlük.

hürriyet-i diniye

 • Din özgürlüğü.

hürriyet-i efkar / hürriyet-i efkâr

 • Fikirlerin hürriyeti, özgür düşünce.

hürriyet-i fikir

 • Fikir serbestliği, düşünce özgürlüğü.

hürriyet-i fikr

 • Fikir hürriyeti, özgürlüğü.

hürriyet-i fikr-i ilmiye

 • İlmî düşünceyi ifade özgürlüğü.

hürriyet-i hayvani / hürriyet-i hayvânî

 • Hayvanca bir özgürlük.

hürriyet-i ilm

 • İlimde özgürlük, bilgi edinme özgürlüğü.

hürriyet-i meşrua

 • İslâm şeriatinin insanlara sunduğu özgürlük.

hürriyet-i müstakbele

 • Gelecekteki hürriyet, özgürlük.

hürriyet-i şahsiye

 • Şahsî hürriyet; kişisel özgürlük.

hürriyet-i şer'iye

 • Din özgürlüğü.

hürriyet-i umumi / hürriyet-i umumî

 • Genel serbestlik ve özgürlük.

hürriyet-i vicdan

 • Vicdan hürriyeti; kişinin, başkasına zarar vermemek şartıyla, inancını özgürce yaşayabilmesi.

i'tak / i'tâk / اعتاق

 • Âzâd etme, özgür bırakma. (Arapça)

ibaha mezhebi / ibâha mezhebi

 • Dinî kuralları, ahlâk ve namus prensiplerini, şahsî mülkiyet kavramını tanımayan sözde özgürlükçü batıl bir akım.

ihtiyar-ı cüz'i / ihtiyar-ı cüz'î

 • Cüz'î irade, insana ait sınırlı seçme ve dileme özgürlüğü.

imha-yı hürriyet / imhâ-yı hürriyet

 • Özgürlüğün yok edilmesi.

muhtar cüz'

 • Özgür birey.

şahadetname-i hürriyet / şahadetnâme-i hürriyet

 • Hürriyet diploması; özgürlüğü hak etme belgesi.

serbest / سربست

 • Özgür. (Farsça)
 • Kayıtsız. (Farsça)

serbesti / serbestî

 • Serbestlik, özgürlük.

serbesti-i kelam / serbesti-i kelâm

 • Konuşma, ifade özgürlüğü.

serbestiyet-i nisvan

 • Kadınların serbestliği; özgürlükte aşırıya kaçmaları.

serbestiyet-i tamme / serbestiyet-i tâmme

 • Tam özgürlük.

sevda-yı hürriyet / sevdâ-yı hürriyet

 • Hürriyet sevdası, özgürlük aşkı.

taraftar-ı hürriyet

 • Özgürlük taraftarı.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


zerrat-ı hürriyat / zerrât-ı hürriyât

 • Hürriyetlerinin, özgürlüklerinin zerreleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın