LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Öz kelimesini içeren 240 kelime bulundu...

abd-i has

 • Özel, seçilmiş kul.

abd-i mahsus

 • Özel, seçilmiş kul.

abd-i mahsūs / عَبْدِ مَخْصُوصْ

 • Özel kılınmış kul.

ahrar / ahrâr / احرار

 • Özgürler. (Arapça)

ahrarane / ahrârâne / احرارانه

 • Özgürce. (Arapça - Farsça)

alelhusus / alelhusûs / على الخصوص

 • Özellikle, en çok.
 • Özellikle. (Arapça)

asir / asîr / عصير

 • Özsuyu, usare. (Arapça)

azad / âzâd / آزاد

 • Özgür. (Farsça)

azade / âzâde / آزاده

 • Özgür. (Farsça)

azadi / âzâdî / آزادی

 • Özgürlük. (Farsça)

baht

 • Öz. Hâlis. Saf. Sade.

bahusus / bâhusus / بَاخُصُوصْ / bâhusûs

 • Özellikle.
 • Özellikle.
 • Özellikle.

bilhasa

 • Özellikle.

bilhassa / bilhâssa / بالخاصه / بِالْخَاصَّه

 • Özellikle.
 • Özellikle.
 • Özellikle, hele hele. (Arapça)
 • Özellikle.

binaimechul / binâimechûl

 • Öznesi belirsiz fiil.

buye

 • Özleme, hasret.

cennet-i hususiye

 • Özel cennet.

cevamiü'l-kelim / cevâmiü'l-kelim

 • Özlü sözler, vecizeler.

cevher / جوهر / جَوْهَرْ

 • Öz, kıymetli taş, atom.
 • Öz.
 • Öz.

cevheri / cevherî / جَوْهر۪ي

 • Öz, öze âid.

cihaz-ı mahsus

 • Özel duyu veya organ.

cild-i mahsus

 • Özel cilt, deri.

cism-i has

 • Özel cisim, özel bünye, beden.

delail-i icmali / delâil-i icmâlî

 • Özet halinde sunulan deliller.

desatir-i mahsusa / desâtir-i mahsusa

 • Özel kurallar.

e'zar

 • Özürler. Kusurlar. Bahaneler.

efrad-ı mahsus

 • Özel ve seçilmiş fertler, kişiler.

efrad-ı mahsusa

 • Özel fertler.

elhasıl / elhâsıl

 • Özetle, sonuç olarak.

elsine-i mahsusa

 • Özel lisânlar; kendilerine ait özel diller.

emr-i has

 • Özel emir.

emr-i hususi / emr-i hususî

 • Özel emir.

evamir-i hassa / evâmir-i hassa

 • Özel emirler.

evkat-ı mahsusa

 • Özel vakitler.

evrad-ı mahsusa

 • Özel virdler, zikirler.

eyyam-ı mahsusa

 • Özel günler.

fedakar / fedakâr / fedâkâr / فداكار

 • Özveride bulunan.
 • Özverili. (Arapça - Farsça)

fedakarane / fedâkârâne / فداكارانه

 • Özveri ile, özverili. (Arapça - Farsça)

fedakari / fedâkârî / فداكاری

 • Özveri. (Arapça - Farsça)

fezleke / فَذْلَكَه

 • Özet.
 • Özet.
 • Özet.

fihristevari / fihristevâri

 • Özet şeklinde, başlıklar halinde.

forma

 • Özel işaretli giysi.

hakikat / hakîkat

 • Öz, asıl, gerçek.

hakikat-ı nefsü'l-emriye

 • Özde var olan gerçek.

has / hâs

 • Özel, çok yakın.
 • Özel.

has daire

 • Özel daire.

has kardeş

 • Özel kardeş; Üstadın çok değer verdiği, ilk saftaki talebelerinden biri.

has kardeşler

 • Özel kardeşler; Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

has şakirtler

 • Özel talebeler; Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

has varis / has vâris

 • Özel mirasçılar; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) açtığı yolda ön sırada ilerleyenler.

hasiyet / hâsiyet

 • Özellik, hususiyet.
 • Özellik, özel fayda.

hasret / حسرت

 • Özleyiş. İç çekme. Bir şeyi çok isteyip, arzulayıp ona kavuşamamaktan gelen üzüntü.
 • Özleyiş.
 • Özleyiş.
 • Özlem. (Arapça)
 • Hasret çekmek: Özlem duymak. (Arapça)

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

hasretme

 • Özgü kılma, sadece bir şeye mahsus kılma.

hass / hâss

 • Özel; bir ferde delâlet eden söz.
 • Özel.

hassa / خاصه / hâssa / خَاصَّه

 • Özellik, duygu.
 • Özellik. (Arapça)
 • Özellik, hususiyet.

hassaten / hâssaten

 • Özellikle.
 • Özellikle.

hāssaten / خَاصَّةً

 • Özellikle.

hasseten / hâsseten / خاصة

 • Özellikle, hele hele. (Arapça)

hatem-i mahsus / hâtem-i mahsus

 • Özel damga.

hazine-i hassa

 • Özel hazine.

hazine-i hassa-i maneviye / hazine-i hassa-i mâneviye

 • Özel mânevî hazine.

hulasa / hulâsa

 • Özet.
 • Özet.

hülasa / hülâsa

 • Özetle, kısaca.

hulasa / خلاصه / hulâsa

 • Öz.
 • Özet. (Arapça)

hülasa / hülâsa / خلاصه

 • Özet. (Arapça)
 • Hülâsa etmek: Özetlemek. (Arapça)

hulasa / hulâsa / خُلَاصَه

 • Öz.

hülasa etmek / hülâsa etmek

 • Özetlemek.

hülasası / hülâsası

 • Özeti.

hülasatan / hülâsatan / خلاصة

 • Özetle, kısaca. (Arapça)

hulasaten / hulâsaten

 • Özetle, sonuç olarak.
 • Özetle.

hülasaten / hülâsaten

 • Özetleyerek.

hulasaten / hulâsaten / خلاصة / خُلَاصَةً

 • Özetle, kısaca. (Arapça)
 • Öz olarak.

hülasatü'l-hülasa / hülâsatü'l-hülâsa

 • Özetin özeti.

hulasatülhulasa / hulâsatülhulâsa

 • Özetin özeti.

hür / حر

 • Özgür. (Arapça)

hürmet-i mahsus

 • Özel saygı ve hürmet.

hürr / حر

 • Özgür. (Arapça)

hürriyet / حریت

 • Özgürlük. (Arapça)

hususan / husûsan / خُصُوصًا

 • Özellikle.
 • Özellikle.

hususat

 • Özellikler, durumlar.

hususen

 • Özellikle.
 • Özellikle.

hususi / hususî / خصوصى

 • Özel.
 • Özel.
 • Özel. (Arapça)

hususiyet / husûsiyet / خصوصيت / خُصُوصِيَتْ

 • Özellik.
 • Özellik.
 • Özellik. (Arapça)
 • Özellik.

hususiyetle / husûsiyetle

 • Özellikle, hele hele. (Arapça - Türkçe)

hususiyle / husûsiyle

 • Özellikle.
 • Özellikle, hele hele. (Arapça - Türkçe)

hususuyla

 • Özelliğiyle.

hüviyet

 • Öz, kimlik.

i'tizar / i'tizâr / اعتذار

 • Özür dileme.
 • Özür dileme. (Arapça)

icmal / icmâl / اجمال / اِجْمَالْ

 • Özetleme.
 • Özetleme.
 • Özetleme.

icmal-tafsil

 • Özet-detay.

icmalen / icmâlen / اجمالا / اجمالاً

 • Özetle, özetleyerek. (Arapça)
 • Özet olarak.

icmali / icmalî / اِجْمَالِي / icmâlî / اِجْمَال۪ي

 • Özetlenmiş.
 • Özetlenmiş.
 • Özet halinde.

icmalli

 • Özet şekilde.

ihsan-ı mahsus

 • Özel iyilik ve bağış.

ihsanat-ı hususiye / ihsânât-ı hususiye

 • Özel hediye ve ikramlar.

ihsanat-ı mahsusa / ihsânât-ı mahsusa

 • Özel ihsanlar, yardımlar, bağışlar.

ihtimam / ihtimâm / اهتمام / اِهْتِمَامْ

 • Özenmek, fazla dikkat etmek. Gayret ve dikkat etmek.
 • Özen gösterme, önem verme.
 • Özen, özenme.
 • Özen. (Arapça)
 • Özenle iş görme.

ihtisaren / ihtisâren / اختصارا

 • Özetle, kısaltarak, kısaca. (Arapça)

ihtisas

 • Özellik kazanma, uzmanlaşma.

iltifat-ı hassa / iltifât-ı hâssa

 • Özel iltifat.

imdad-ı hususi / imdad-ı hususî

 • Özel yardım.

imdadat-ı hususiye / imdâdât-ı hususiye

 • Özel yardımlar.

imha-yı hürriyet / imhâ-yı hürriyet

 • Özgürlüğün yok edilmesi.

inayat-ı hassa / inâyât-ı hâssa

 • Özel yardımlar.

inayet-i hassa / inâyet-i hâssa

 • Özel yardım.

inayet-i hususiye / inâyet-i hususiye

 • Özel yardım.

intizam-ı kasdi / intizam-ı kasdî

 • Özellikle ve kasden yapılmış bir düzen.

irade-i hassa

 • Özel irade, Allah'ın özel iradesi.

işaret-i hassa / işaret-i hâssa

 • Özel işaret.

ism-i fail sigası

 • Özne kalıbı, kipi.

ism-i has / ism-i hâs

 • Özel isim.

isti'fa-yı kusur

 • Özür dileme.

isti'zar

 • Özür ve afv dileme.

istidad-ı hususi / istidad-ı hususî

 • Özel yetenek.

itibar / itibâr

 • Özellik; bakımdan.

itibarıyle

 • Özelliğiyle.

itibarla

 • Özellikle.

itimad-ı nefs

 • Özgüven; kendine güven.

itina / îtinâ / itinâ / اعتنا

 • Özen.
 • Özen. (Arapça)
 • İtinâ edilmek: Özen gösterilmek. (Arapça)
 • İtinâ etmek: Özen göstermek. (Arapça)

itina ve ihtimam

 • Özen gösterme ve önem verme.

itinakar / itinakâr / اعتناكار

 • Özen gösteren, itinalı. (Arapça - Farsça)

itizar / îtizâr

 • Özür bildirme.

kalem-i mahsus

 • Özel kalem.

kanun-u mahsus

 • Özel kanun.

kavanin-i mahsusa / kavânîn-i mahsusa

 • Özel kanunlar.

kelam-ı mahsus / kelâm-ı mahsus

 • Özel bir söz, ifade.

keyfiyat / keyfiyât

 • Özellikler, nitelikler, durumlar.

keyfiyetçe

 • Özellik, nitelik açısından.

komisyon

 • Özel bir maksad için kurulan heyet.

kulunç

 • Özellikle omuzlarda olan şiddetli ağrı.

lahm-ı mahsus / lâhm-ı mahsus

 • Özel et.

lasiyyema / lâsiyyema / لاسيما

 • Özellikle.
 • Özellikle. (Arapça)

lüb

 • Öz, iç.

lübb / لب

 • Öz, iç.
 • Öz. (Arapça)

lübb-i lüb

 • Özün özü.

lübbi / lübbî

 • Öz ile alâkalı. Lübbe ait.

ma'zeretcu

 • Özür arıyan. (Farsça)

ma'zerethah / ma'zerethâh

 • Özür dileyen. Afvedilmesini isteyen. (Farsça)

ma'zeretmend

 • Özürlü, kusurlu. Mazeretli. (Farsça)

ma'zur / ma'zûr / مَعْذُورْ

 • Özürlü. Özrü olan.
 • Özrü olan.

mağz

 • Öz, cevher.
 • Öz, iç.

mahiyet

 • Öz, nitelik, kendilik.

mahiyetinde

 • Özelliğinde.

mahiyyet / mâhiyyet

 • Öz, asıl ve esas.

mahsus

 • Özel.

maiyet-i hassa

 • Özel beraberlik.

maiyet-i mahsusa

 • Özel beraberlik.

maksad-ı mahsus

 • Özel maksat.

malik-i rahim / mâlik-i rahîm

 • Özel şefkat ve merhameti olan ve herşeyin sahibi Allah.

malul / malûl / معلول

 • Özürlü, hastalıklı. (Arapça)

mazeret / mâzeret / معذرت

 • Özür, bahane.
 • Özür. (Arapça)

mazerethah / mazerethâh / معذرت خواه

 • Özür dileyen. (Arapça - Farsça)

mazur / mâzur / mâzûr / معذور

 • Özürlü, mazeretli.
 • Özürlü.
 • Özürlü. (Arapça)

mazuriyet / mâzûriyet

 • Özürlülük.

meal-i icmali / meal-i icmalî / مَآلِ اِجْمَالِي / meâl-i icmâlî / مَئَالِ اِجْمَال۪ي

 • Özetlenmiş ma'na.
 • Özet kısa mâ'nâ.

medar-ı özür / medâr-ı özür / مَدَارِ عُذُرْ

 • Özür sebebi.

mekteb-i hususi / mekteb-i hususî

 • Özel okul, hususi mekteb.

memur-u mahsus

 • Özel memur.

mevki-i mahsusa

 • Özel olarak ayrılmış yer.

mezheb-i has / mezheb-i hâs

 • Özel mezhep.

mezuniyet-i hususiye

 • Özel izin.

mizan-ı mahsus

 • Özel ölçü.

mu'zir

 • Özürü olan, mâzeretli.

mübaşeret-i hususiye

 • Özel temas, girişim.

mücmel / مُجْمَلْ

 • Özetlenmiş.

mücmelen / مجملا / مُجْمَلاً

 • Özetle. (Arapça)
 • Özetlenmiş olarak.

mufarakat-i hususiye

 • Özel ayrılık.

müfarakat-ı hususiye

 • Özel göç, kişisel ayrılıklar.

muhatab-ı has

 • Özel muhatap.

muhtar cüz'

 • Özgür birey.

muhtariyet / مختاریت

 • Özerklik, otonomi; bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı.
 • Özerklik. (Arapça)

muhtasaran

 • Özet olarak.

mühürdar / مهردار

 • Özel kalem müdürü. (Farsça)

mülahhas / mülâhhas

 • Özetlenmiş.
 • Özet, hulâsa.

münasebat-ı hususiye / münasebât-ı hususiye

 • Özel münasebetler, bağlar.

münasebet-i hassa

 • Özel munasebet.

müsnedün ileyh

 • Özne, fail. Edebiyatta sözün birinci rüknüne denir. Kendine isnad edilen. (Nahivde buna mübtedâ denir)

müstahzar

 • Özel bir maksatla hazırlanan.

müteazzir

 • Özürlü, zararlı, yerine getirilmesi zor.

mütehannin

 • Özleyen, göreceği gelen.

mütehassir / متحسر

 • Özlem duyan. (Arapça)

mütehassirane / mütehassirâne

 • Özleyerek, hasret çekerek.
 • Özleyerek, hasret çekerek. (Farsça)
 • Özleyerek, hasret çekerek.

mütelehhifane / mütelehhifâne

 • Özleyerek, hasret çekerek. Kaygılı, tasalı olarak, yanıp yakılarak. (Farsça)

mutena / mûtena

 • Özenilmiş.

mutezir

 • Özür dileyen. İtizâr eden. Özürü makbul olan.

mutezirane / mutezirâne

 • Özür dileyerek. Kusurunu kabul edip yalvarırcasına. (Farsça)

nimet-i hassa

 • Özel nimet.

nota

 • Özlü düşünce, not.

özrhah / özrhâh / عذرخواه

 • Özür dileyen. (Arapça - Farsça)

özürhah / özürhâh

 • Özür dileyen. Özür dileyerek affını isteyen. (Farsça)

puziş / pûziş / پوزش

 • Özür, mâzeret. (Farsça)
 • Özür. (Farsça)

resmigeçit

 • Özel günlerde yapılan geçit töreni.

riya

 • Özü sözü bir olmamak. İnandığı gibi hareket etmeyiş. İki yüzlülük etmek. Gösteriş için yapılan hareket.

şair / şâir / شاعر

 • Ozan, şair. (Arapça)

sani-i rahim / sâni-i rahîm

 • Özel şefkat ve merhamet tecellîsi olan, herşeyi san'atla yaratan Allah.

şe'ni

 • Özelliği, gereği.

şekl-i mahsus

 • Özel şekil.

sened-i özr

 • Özrün belgeleri, dayanağı.

şeytan-ı hususi / şeytan-ı hususî

 • Özel şeytan.

sıfat / sıfât / صفات / صفت

 • Özellik, hâl, keyfiyyet. Varlıkta kendi kendine duramayıp başka bir şeye muhtaç olan şey.
 • Özellik.
 • Özellik, nitelik.
 • Özellikler, vasıflar. (Arapça)
 • Özellik, vasıf. (Arapça)

sikke-i hassa

 • Özel mühür.

sikke-i mahsusa

 • Özel mühür.

sırr-ı icmali / sırr-ı icmâlî

 • Özet olarak sunulan sır.

sohbet-i hassa

 • Özel sohbet ve yakınlık.

sohbet-i mahsusa

 • Özel sohbet.

suret-i mahsusa

 • Özel bir şekil, görüntü.

ta'zir / ta'zîr / تعذیر

 • Özrünü bildirme. (Arapça)

tafsil-i mahiyet

 • Öz niteliğinin ayrıntılı açıklaması.

tahassür

 • Özleme.
 • Özlem, hasret çekme.

tahsis / تخصيص

 • Özgü kılma, ayırma. (Arapça)
 • Tahsis edilmek: Ayırılmak. (Arapça)
 • Tahsis etmek: Ayırmak. (Arapça)

tahsisen

 • Özel olarak.

taife-i mahsusa

 • Özel topluluk.

taraftar-ı hürriyet

 • Özgürlük taraftarı.

tarziye

 • Özür dilemek.
 • Özür dileme.

tavsif edilme

 • Özelliklerin anlatılması.

tavsif edilmez

 • Özellikleri anlatılmakla bitmez.

tavsifname / tavsifnâme

 • Özellikleri belirten yazı.

telhis

 • Özetleme.

telhisen / telhîsen / تلخيصا

 • Özetle. (Arapça)

terbiye-i mahsusa

 • Özel eğitim ve terbiye verme.

terim

 • Özel anlamlı kelime.

tesbihat-ı hususiye

 • Özel tesbihler; Allah'ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anma.

tesbihat-ı mahsusa

 • Özel tesbihler, Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma.

tesirat-ı hususiye

 • Özel etkileri.

ünvan-ı mahsus

 • Özel ifade, bir kişiye özel olarak kullanılan ünvan.

usare / usâre / عصاره

 • Öz su, sıkılmış meyve suyu.
 • Özsu.
 • Özsuyu. (Arapça)

vasfetmek

 • Özelliklerini saymak.

vasıf / وصف

 • Özellik.
 • Özellik.

vassaf

 • Özellikleri tanıtan.

vatan-ı hususiye

 • Özel bir yer, yurt.

vazife-i şahane / vazife-i şâhâne

 • Özel görev.

vaziyet-i mahsusa

 • Özel vaziyet, durum.

vech-i ihtisas

 • Özel mazhariyetin sebebi.

veciz / vecîz / وجيز

 • Özlü. (Arapça)

vecize / vecîze / وجيزه

 • Özdeyiş. (Arapça)

veled-i sulbi / veled-i sulbî

 • Öz oğul, evlenmekle hâsıl olan kendi soyundan gelen çocuk.

yevm-i mahsus

 • Özel gün.

zevk-i mahsus

 • Özel zevk.

zevk-i mahsusa

 • Özel zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın