LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Övmek. ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

adb

 • Kılıç.
 • Kesmek.
 • Sövmek.
 • Yardımcı.

adye

 • Koğuculuk, dedikoduculuk.
 • Yalan söylemek.
 • Sövmek.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

ceşş

 • Dövmek.
 • Kırmak.
 • Vurmak, darp.
 • Bir nesneyi pâk etmek, temizlemek.

dess

 • Yavaş yağan yağmur.
 • Acıtıcı derecede dövmek.
 • Def'etmek.

haft

 • Dövmek.

hamd

 • Medih, övmek.Cenab-ı Hakk'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O'na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, senâ etmeleri.

hamd ü sena etmek / hamd ü senâ etmek

 • Hamd etmek ve övmek.

hers

 • Tokmak ile dövmek.
 • Mersin ağacı.
 • Arslan.
 • Kedi.

hess

 • Dövmek.
 • Kırmak, ufalamak.

hevre

 • Dövmek.
 • Çok fazla yemek.

hezz

 • Vurmak, dövmek.
 • Isırmak.

kaz'

 • Kesmek.
 • Kahretmek.
 • Çiğnemek.
 • Fuhşiyat söylemek. Sövmek.

lats

 • Dövmek.
 • şiddetle basmak.

medh / مدح

 • Birisinin iyiliğini, iyi vasıflarını söylemek. Övmek.
 • Övgü. (Arapça)
 • Medhedilmek: Övülmek. (Arapça)
 • Medhetmek: Övmek. (Arapça)

medhetmek

 • Övmek.

methetmek

 • Övmek.

nehz

 • Vurmak. Dövmek.
 • Haykırmak.

radd

 • Süt ile pişmiş hurma.
 • Vurmak, dövmek.

recm

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.

refiş

 • Ağaç kürek.
 • Dövmek.

sabsaba

 • Dövmek.
 • Ateş etmek.
 • Kahramanlık göstermek, bahadırlık etmek.
 • Çok inceltmek.

sahk

 • Dövmek.
 • Ezmek.
 • Eski kaftan, eski elbise.

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

sehl

 • (Çoğulu: Sühul) Beyaz pamuk bezinden olan elbise.
 • Nakit, para. nakit akçe.
 • İpliği bir kat bükmek.
 • Ezmek.
 • Dövmek.

sena / senâ / ثنا

 • Medihle tarif. Medhetmek, övmek.
 • Övgü. (Arapça)
 • Senâ etmek: Övmek. (Arapça)

sena etmek / senâ etmek

 • Övmek.

şetm / شتم

 • Küfür, sövgü. (Arapça)
 • Şetm etmek: Küfretmek, sövmek. (Arapça)

tahmid

 • (Hamd. den) Hamdetmek.
 • Medhetmek, övmek.
 • Elhamdülillâh" kelâmının mânasını ifade etmek.
 • Hamd etmek, övmek.

takriz

 • Hayatında bir kimseyi methetmek, övmek.

takyiz

 • Kırılmak.
 • Takdir etmek.
 • Sövmek.

tark

 • Vurmak.
 • Dövmek.
 • Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak.
 • Bulanık su.
 • İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu.
 • Vücuttaki gevşeklik.

telahi

 • Birbirine sövmek.

temdih

 • Medhetmek. Çok övmek. Mübalâğa ile medih.

temeddüh

 • Kendi kendini övmek. Kendini beğendirmeğe çalışmak. böbürlenmek.

tesbih

 • Dâim olmak, süreklilik.
 • Bir kimseyi hayatında sena edip övmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın