LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Övülmüş ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

ceriş

 • İri bulgur.
 • İri dövülmüş tuz.

hal' edilme

 • Hükümdarın tahttan indirilmesi.
 • Boşanmış olmak.
 • Kovulmuş olmak.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

haslet-i memduha / haslet-i memdûha / خَصْلَتِ مَمْدُوحَه

 • Övülmüş ve methedilmiş özellik.
 • Övülmüş huy.

kufte / kûfte

 • Kıyılıp ezilmiş veya dövülmüş et, köfte. (Farsça)

lain / laîn

 • Lânetlenmiş, kovulmuş, merdud. Allahın rahmetinden mahrum.
 • Lânet edilmiş, kovulmuş. Allahü teâlânın rahmetinden mahrum olan şeytân.

lethurde

 • Dayak yemiş, dövülmüş, kötek yemiş. (Farsça)

ma'zul

 • (Azl. den) İşinden çıkarılmış, kovulmuş, azledilmiş.

madrub / madrûb

 • Vurulmuş, dövülmüş.

madrup

 • Dövülmüş.

mahmud / mahmûd / محمود

 • Hamd olunmuş, övülmüş, övülmeye layık.
 • Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için getirdiği filin adı.
 • Övülmüş, övülen.
 • Peygamber efendimizin güzel isimlerinden biri. Ahmed, Muhammed, Mahmûd, hep över seni Allah Senin isminle biter lâ ilâhe illallah Bundaki ince sırrı anlamaz, bilmez gümrâh, Kendi adıyla yazmış senin adını Rahmân
 • Ebrehe'nin, Kâbe'yi yıkmak üzere ordusunda geti
 • Övülmüş.
 • Övülmüş. (Arapça)
 • Hamd edilmiş. (Arapça)

matrud / matrûd / مطرود

 • Kovulmuş. Tardedilmiş. Uzaklaştırılmış olan.
 • Kovulmuş ve saf dışı bırakılmış.
 • Kovulmuş. (Arapça)

matrudin / matrudîn

 • Kovulmuş olanlar. Kovulmuşlar.

mazrub

 • (Zarb. dan) Zarbolunmuş. Çarpılmış. Dövülmüş.
 • Basılmış, damgalanmış.
 • Mat: Çarpılan.

medfu'

 • Dışarı çıkarılmış, def olunmuş, kovulmuş.
 • Verilmiş, vezneden çıkarılmış.

medhur

 • Uzaklaştırılmış veya kovulmuş olan. Tardedilmiş olan.

meduf

 • Islanmış.
 • Dövülmüş.

mefruk

 • Ovulmuş nesne.
 • Zâ'ferân ile boyanmış nesne.

mel'un / mel'ûn

 • Lânetlenmiş. Lânete lâyık.
 • Kovulmuş, tard olunmuş.
 • Lânetlenmiş, tard olunmuş, kovulmuş.

memduh / ممدوح / memdûh / مَمْدُوحْ

 • Beğenilmiş. Medholunmuş. Övülmüş.
 • Fık: Peygamberimizin (A.S.M.) sevmiş olduğu hareket, iş.
 • Övülmüş.
 • Övülmüş. (Arapça)
 • Övülmüş.

memduha

 • Övülmüş.

merdud / merdûd

 • Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş. (Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduddur.)
 • Reddedilen, kabûl edilmeyen.
 • Allahü teâlânın huzûrundan kovulmuş, reddedilmiş mânâsına, şeytan.

merdudiyet

 • Merdudluk. Kovulmuşluk, geri çevrilmişlik.

merzuz

 • Dövülmüş.
 • Parçalanmış.

mu'cize-i ahlak-ı hamide / mu'cize-i ahlâk-ı hamîde

 • Güzel ve övülmüş ahlâkın mu'cizesi.

muhammed / محمد

 • Pek çok tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş meâlinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimize (A.S.M.) verilmiştir.
 • Methedilmiş, övülmüş.
 • Övülmüş.

racim / racîm

 • "Allahü teâlânın rahmetinden kovulmuş uzaklaştırılmış" mânâsına şeytanın Kur'ân-ı kerîmde bildirilen sıfatı.

şetim

 • Küfredilmiş sövülmüş kimse.
 • Kerih ve kabih olan, çirkin.

şeytan

 • İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükse
 • Kovulmuş, uzaklaştırılmış. Kibir ve gurûru sebebiyle Allahü teâlânın "Âdem'e secde ediniz" emrine isyân edip, karşı geldiği için, O'nun rahmetinden uzaklaştırılan varlık, İblis.

şeytan-ı lain / şeytan-ı lâîn

 • Kovulmuş, lanetlenmiş şeytan.

şeytan-ı racim / şeytan-ı racîm / şeytân-ı racîm / شَيْطَانِ رَج۪يمْ

 • Kovulmuş, lânetlenmiş şeytan.
 • Kovulmuş, taşlanmış şeytan.

sude

 • Ezilmiş, dövülmüş. Sürmüş, sürülmüş. (Farsça)

sütude / sütûde / ستوده

 • (Çoğulu: Sütudegân) Övülmüş, medhedilmiş. (Farsça)
 • Övülüp medhedilmeğe değer. (Farsça)
 • Övülmüş. (Farsça)

tarid

 • Kovulmuş, uzaklaştırılmış, sürülmüş, çıkarılmış.
 • Bir kimsenin birinci çocuğundan sonra doğan ikinci çocuğu.

tuva / tuvâ

 • Övülmüş.

vaşüde

 • Defolunmuş, kovulmuş, geri çekilmiş. (Farsça)

zede / زده

 • Vurmuş, dövmüş. (Farsça)
 • Vurulmuş, dövülmüş. (Farsça)
 • Uğramış, müptela olmuş. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın