LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Önemle ifadesini içeren 12 kelime bulundu...

a'sar / â'sâr

 • Asırlar, dönemler.

asar-ı sabıka-i nuraniye / âsâr-ı sâbıka-i nuraniye

 • Geçmiş dönemlerde yazılan nurlu eserler, kitaplar.

edvar / edvâr

 • Devirler, dönemler.
 • Devirler, dönemler.

ehemmiyetle

 • Önemle.

evail / evâil

 • İlk dönemler, başlangıçlar.

fahrüddeveran

 • Yaşadığı ve kendisinden sonra gelen dönemlerin övünç kaynağı.

ferid-i devran / ferîd-i devrân

 • Bütün dönemlerin en seçkin kişisi.

iki mekteb-i musibetin şehadetnamesi

 • Meşrutiyet ve hürriyet dönemlerine ait musibet sınavının diploması.

mazi kıt'ası / mâzi kıt'ası

 • Geçmiş zaman ve dönemler.

nazar-ı ehemmiyet / نَظَرِاَهَمِّيَت

 • Önemle dikkate alma.

selef-i müçtehidin / selef-i müçtehidîn

 • Âyet ve hadisler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kâbiliyetine sahip olan İslâmın ilk dönemlerinde yaşamış İslâm âlimleri.

seyyiat-ı sabıka

 • Geçmiş dönemlerde işlenen kötülük ve günahlar.