LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ögretme ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

amuhte-gah / amuhte-gâh

 • Muallimler, öğretmenler. (Farsça)

amuz

 • Öğretmek mastarının emir kökü. (Farsça)

amuzende

 • Talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Muallim, öğretmen. Öğreten. (Farsça)

amuzgar / âmûzgâr / آموزگار

 • Öğretmen. (Farsça)

amuziş

 • Öğrenme. (Farsça)
 • Öğretme, tedrisat. (Farsça)

amuzkari / amuzkârî

 • (Amuzgârî) Öğretmenlik, öğreticilik, muallimlik.

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

beyan

 • İzah. Açıklama. Anlatma. Açık söyleme.
 • Öğretme.
 • Fesahat ve belâgat.
 • Edb: Belâgat ilminin hakikat, mecaz, kinâye, teşbih, istiâre gibi bahislerini öğreten kısmı.
 • Söz olsun, iş olsun; vukû' bulan şeyden murad ne olduğunu o şey ile alâkası ve münâsebeti bulunan b

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

darülmuallimat / dârülmuallimât / دارالمعلمات

 • Kız öğretmen okulu. (Arapça)

darülmuallimin / dârülmuallimîn / دارالمعلمين

 • Erkek öğretmen okulu. (Arapça)

emr-i ma'ruf / emr-i ma'rûf

 • Dinde emredilen şeyleri öğretmek, yaptırmak.

heyet-i muallimin / heyet-i muallimîn / هيئت معلمين

 • Öğretmenler kurulu

hired-amuz

 • Öğretmen, muallim. (Farsça)

ifham / ifhâm

 • Anlatma, öğretme.

ifkah

 • Öğretme.

ıhbas

 • İfsad etmek. Bozmak.
 • Yaramazlık öğretmek.

ilka'

 • Atma, bırakma.
 • Öğretme.
 • Bırakma, yerleştirme.

irae

 • Göstermek, göstererek öğretmek.
 • Göz önüne koymak.
 • Gösteriş.

kabes

 • Ateş parçası.
 • Ateş şulesi.
 • Öğretmek.
 • Öğrenmek.

kalfa

 • Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 • Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı.
 • Bir san'atta usta ile çırak ara

meşk

 • Yazı örneği. Öğretici yazı.
 • Bir şeyi uzatmak.
 • Uzun uzun yazmak.
 • Bilmeyene bir şeyi öğretmek.
 • Sür'at, hız.

muallim / معلم / مُعَلِّمْ

 • Öğretmen.
 • Öğreten, talim eden, öğretmen.
 • İlim belleten, öğretmen.
 • Öğretmen. (Arapça)
 • Öğretmen.

muallim-i ekber / مُعَلِّمِ اَكْبَرْ

 • En büyük öğretmen; Peygamber Efendimiz (a.s.m).
 • En büyük öğretmen.

muallim-i ekmel

 • En mükemmel öğretmen.

muallim-i hakaik

 • Gerçekleri anlatan öğretmen.

muallim-i hikmet

 • Hikmet öğretmeni; varlıklardaki hikmetleri, gaye ve sırları insanlara ders veren öğretmen.

muallim-i ukul / muallim-i ukûl

 • Akılların öğretmeni.
 • Akılların öğretmeni.

muallim-i ukūl / مُعَلِّمِ عُقُولْ

 • Akıllara öğretmen.

muallimat / muallimât / معلمات

 • Bayan öğretmenler. (Arapça)

muallime / معلمه

 • Hanım öğretmen.
 • Bayan öğretmen. (Arapça)

muallime-i sefahet

 • Sefahetin öğretmeni.

muallimin / muallimîn / معلمين

 • Öğretmenler. (Arapça)

müderris

 • Ders veren, öğretmen, hoca.

mümeyyiz / مميز

 • Katip. (Arapça)
 • Sınava giren öğretmen. (Arapça)

nehabik

 • Bildikleriyle amel etmeyip halka da öğretmeyen.

rüşd ü irşad

 • Rüşd ve irşad. Doğru yola sevketmenin mükemmeliyeti. İslâmiyeti en mükemmel şekilde öğretmek.

ta'lim / ta'lîm / تعليم / تَعْل۪يمْ

 • Öğretmek. Yetiştirmek. Alıştırmak. Belli etmek. İdman.
 • Öğretmek, yetiştirmek, alıştırmak, belli etmek, idman.
 • Öğretme. (Arapça)
 • Öğrenme. (Arapça)
 • Meşk. (Arapça)
 • İdman, egzersiz. (Arapça)
 • (Askere harb san'atını) Öğretme, eğitim.
 • Öğretme.
 • Öğretme.

ta'lim-i esma / ta'lim-i esmâ

 • İsimleri öğretmek.
 • Cenab-ı Hak tarafından Hz. Âdem'e (A.S.) Esmâ-i hüsnânın öğretilmesi.

ta'limat / ta'lîmât / تَعْل۪يمَاتْ

 • Öğretmeler.

tahsil

 • Hâsıl etmek.
 • İlim edinmek. İlim öğrenmek veya öğretmek için çalışmak.
 • Vergi toplamak.
 • Aşikâre eylemek.

talim / tâlim / تعليم

 • Öğretme, alıştırma.
 • Öğretme.

talim etme / tâlim etme

 • Öğretme, bildirme.

talim etmek / tâlim etmek

 • Öğretmek.

talim-i ilahi / tâlim-i ilâhî

 • İlâhî eğitim, doğrudan Allah'ın öğretmesi.

talim-i ilim / tâlim-i ilim

 • İlim öğretme, bildirme.

talim-i nazariyat / tâlim-i nazariyat

 • Teorik bilgileri öğretme.

talimat / tâlimât

 • Talimler, öğretmeler, idmanlar, emirler.

talimiesma / tâlimiesma

 • İsimleri öğretme.

tasaddur

 • (Sadr. dan) En başta oturma. Başa geçme.
 • Öğretmek.
 • Yücelik talep etmek, yükseklik ve ululuk istemek.

tebadür

 • Ani olarak zihne girmek.
 • Hâdis olmak.
 • Barışmak.
 • Öğretmek.
 • Diğerini geçmek için sür'atlenmek, hızlanmak.

tedris / tedrîs

 • Okutmak. Öğretmek. Ders vermek.
 • Öğretme, ders verme.
 • Ders verme, öğretme.

tefkih

 • (Fıkh. dan) Öğretme, anlatma.
 • Fıkıh öğretme.

teklib

 • Köpeğe av öğretmek.

telkin / telkîn / تلقين

 • Öğretme, kulağına anlatma. (Arapça)

tenazuk

 • Birbirine öğretmek.

üstad / üstâd

 • Hoca, öğretmen.

üstad-ı alim / üstad-ı alîm

 • Bilgin eğitimci, bilgin öğretmen.

üstad-ı ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayan üstad, öğretmen.

üstad-ı ihtiyaç

 • İhtiyaç öğretmeni; insanı bir hoca gibi öğretip eğiten ihtiyaç.

üstad-ı muallim

 • Öğretici üstad, öğretmen olan büyük âlim.

vücud-u üstad

 • Âlim öğretmenin varlığı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın