LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ÖNLEM ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

adrenalin

 • Tıb: Böbrek üstü salgısından çıkarılan bir hormon. Sentetik olarak da yapılır. Damar daraltmak ve kanamayı önlemekte kullanılır. (Fransızca)

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

gamaim

 • (Tekili: Gımâme) Hayvanların, yem yemelerini veya ısırmalarını önlemek gayesiyle ağızlarına takılan torba gibi şeyler.

ihtiyat

 • Önlem alma, tedbirli hareket etme.

ihtiyat etme

 • Önlem alma, tedbirli hareket etme.

ihtiyaten / ihtiyâten

 • Tedbir, önlem olarak.

ihtiyatkarane / ihtiyatkârâne

 • Önlem alarak, tedbirli hareket ederek.

ihtiyatsızlık

 • Tedbirsizlik, önlem almama.

karantina

 • İtl. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir.
 • Hastahanede yatması gereken hastaların kayıt ve kabul işlerinin yapıldığı yer.
 • Bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hast

müdebbir-i hakim / müdebbir-i hakîm / مُدَبِّرِ حَك۪يمْ

 • Sonunu görerek hikmetle önlem alan (Allah).

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

mülzime

 • Masa üzerine konulan kâğıtların uçup dağılmasını önlemek için üzerine konulan bir âlet.

mümanaat

 • (Mümâneat) Mâni olma. Set çekme. Önleme. Muhâlefet.

mümanea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.

reda'

 • Önleme, men'etme, yasaklama.

tahzir

 • (Çoğulu: Tahzirât) (Hazer. den) Menetme, sakındırma, önleme.
 • Yasaklama, sakındırma, önleme.
 • Hazırlama.

tecdi'

 • Bir kimseye iyileşmesin diye beddua etme.
 • Vücudun bir tarafını kesme.
 • Çocuğu zararlı şeylerle besleyip gelişmesini önleme.

tedabir / tedâbir

 • Tedbirler, önlemler.
 • Tedbirler, önlemler.

tedbir / تدبير / tedbîr / تَدْب۪يرْ

 • Önlem.
 • Önlem alma.
 • Çare, önlem. (Arapça)
 • Sonunu görerek önlem alma.

teza'zu'

 • Mâni olma, önleme, engel olma.

zecr

 • Menetme, engel olma. Nehyetme.
 • Zorlama, zorla yaptırma.
 • Önleme. Sıkma.
 • Kovma. Eziyet etme.
 • Angarya olarak çalıştırma.
 • Köpek balığı.
 • Çağırma.
 • Sürme.