LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Öğüt ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

abese suresi / abese sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede yüzçevirdi, iltifat etmedi mânâsına olan Abese lafzı sûreye isim olmuştur. Sûrede, Kur'ân-ı kerîmin Allahü teâlâ tarafından bir mev'ize (nasihat, öğüt) olduğu bildirilmekte,

ard

 • Buğday ve diğer tahıllardan öğütülen un. (Farsça)
 • Buğdayı değirmen taşına akıtan oluk. (Farsça)

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

berd

 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko.

berrade

 • Suyu soğutmaya ait kap, buzdolabı, karlık.
 • Bardak asacak yer.

berud / berûd

 • Soğutucu.
 • Göze çekilen sürme.

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

bid / bîd / بيد

 • Söğüt ağacı. (Farsça)
 • Söğüt. (Farsça)

bid-i mecnun / bîd-i mecnûn / بيد مجنون

 • Salkımsöğüt.

bidistan

 • Söğütlük. (Farsça)

cereş

 • Bir şeyi iri dövme, iri öğütme.

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)

enderez

 • Nasihat, öğüt, vasiyet. (Farsça)
 • Mektub. (Farsça)

fasafıs

 • Beyaz söğüt dedikleri ağaç.

ferik / ferîk

 • Buğday tanesinin olgunu, öğütülecek hâle gelmiş buğday tânesi.

hılaf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Söğüt ağacı.
 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.

huşkar

 • İri öğütülmüş un. O undan olan ekmek.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

intisah

 • Verilen öğütü dinleme, edilen nasihatı tutma.

irşad-ı nebevi / irşad-ı nebevî

 • Hz. Peygamberin doğru yolu, hidayet yolunu gösteren uyarıları, öğütleri.

istigşaş

 • Nasihat edip öğüt veren ve doğru söyleyen kimseyi düşman sanmak.

istinsah

 • (Nush. dan) Nasihat alma. Öğüt isteme.

ittiaz

 • (Va'z. dan) Nasihat ve öğüt dinleme.

ıza

 • Nasihat, öğüt, vaaz.

ızat

 • (Çoğulu: Izât) Nasihat, öğüt.

kelh

 • Söğüt ağacına benzer, uzunca, dik bir ot. (İçi kamış gibi boş ve gâyet hafif olur; ondan hasıl olan zamka "eşk" derler, kokusu cündübâdester kokusu gibi olur, tadı acıdır.)

lokman hekim / lokman hekîm

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen büyük zatlardan olup öğütleri ve ahlâkî, tıbbî sözleri ile tanınmıştır. Peygamber Davud (A.S.) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir. Peygamber veya veli olduğu hususunda ihtilaf vardır.

lüfaze

 • Değirmenin öğüttüğü un.
 • Ağızdan çıkan söz.

mahlefe

 • Söğütlük.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.
 • Öğüt, nasihat, vaaz.

mev'izakar / mev'izakâr

 • Nasihat veren, öğüt eden. Nâsih. (Farsça)

mev'ize / موعظه

 • Öğüt, nasihat.
 • Öğüt. (Arapça)

mevaız

 • (Tekili: Mev'ıza) Öğütler, nasihatlar.

meviza / mevîza

 • Öğüt, nasihat.

müberred

 • Soğutulmuş olan.

müberrid

 • (Berd. den) Soğutan, soğutucu.
 • Karlık. Su soğutan damacana.

muntasıh

 • (Nush. dan) Nasihat dinliyen. Öğüt dinliyen.

mütenassıh

 • (Nush. dan) Nasihat dinleyip uslanan. Öğüt kabul eden.

mütenassıhane / mütenassıhâne

 • Nasihat dinleyerek. Öğüt kabul ederek. (Farsça)

nasaha

 • Öğüt vermek, nasihat etmek.

nasayih / nasâyih / نصایح

 • (Tekili: Nasihat) Nasihatlar. Öğütler.
 • Nasihatlar, öğütler.
 • Öğütler. (Arapça)

nasayih-i kudsiye / nasâyih-i kudsiye

 • Kutsal nasihatler, öğütler.

nasih / nasîh

 • Nasihat eden, öğüt veren.
 • İçi temiz adam.
 • (Nâsiha) (Nush. dan) Öğüt veren, nasihat eden.
 • Öğütçü, nasihat eden.

nasihane / nasihâne

 • Öğüt vererek, nasihat ederek. (Farsça)

nasihat / nasîhat / نصيحت

 • İbret verici ders, tavsiye, ihtar, öğüt.
 • Öğüt.
 • Öğüt.
 • Dînin ve aklın beğendiği şeyleri tavsiye, öğüt.
 • Öğüt. (Arapça)

nasihat-amiz / nasihat-âmiz

 • İçinden öğüt alınacak söz. (Farsça)

nasihat-napezir / nasihat-nâpezir

 • Nasihat dinlemez, öğüt tutmaz. (Farsça)

nasihatçi

 • Öğüt veren.

nasihatger

 • Nasihat eden, öğüt veren. (Farsça)

nasihatkar / nasihatkâr

 • Nasihat eden, öğüt veren. (Farsça)

nasihatpezir

 • Nasihat tutar, öğüt tutar, öğüt dinler. (Farsça)

nebg

 • Un öğütülürken tozan un.
 • Görünmek, zâhir olmak.

nesaih

 • (Tekili: Nesâyih) (Nasihat) Nasihatler, öğütler.

nusaha

 • (Tekili: Nasih) Nasihat edenler, öğüt verenler.

nush / نصح

 • Nasihat, ögüt.
 • Nasîhat, öğüt.Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr, Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Nasihat, öğüt.
 • Öğüt, nasihat. (Arapça)

nussah

 • (Tekili: Nâsih) Nasihat edenler, öğüt verenler.

pend / پند

 • Nasihat, vaaz, öğüt. (Farsça)
 • Öğüt. (Farsça)

pendkar / pendkâr

 • (Çoğulu: Pendkârân) Nasihat eden, nâsih. Öğüt veren. (Farsça)

pendname / pendnâme / پندنامه

 • Öğüt kitabı. (Farsça)
 • Öğüt kitabı. (Farsça)

safsaf / safsâf / صفصاف

 • Söğüt ağacı.
 • Söğüt. (Arapça)

sınf

 • Söğüt yaprağı.

sirdab

 • (Çoğulu: Seradib) Yer altında su soğutacak yer.

tahhan

 • (Tahn. dan) Değirmenci, öğütücü.

tahin

 • Darı unu.
 • Öğütülmüş tahıl.
 • Şekerle karıştırılarak helvası yapılan öğütülmüş susam.

tahine

 • (Çoğulu: Tavâhin) Öğütücü diş, azı dişi.

tahmis-hane / tahmis-hâne

 • Kahvenin kavrulup öğütülüp satıldığı yer. (Farsça)

tahn

 • (Çoğulu: Tahniyât) Öğütme, öğütülme.

takris

 • Soğutmak.
 • Dondurmak.

tathin

 • (Çoğulu: Tathinât) (Tahn. dan) Öğütme. Un haline getirme.

tavahin

 • (Tekili: Tâhine) Azı dişleri, öğütücü dişler.
 • (Tekili: Tâhun ve Tâhune) Öğütülmüş şeyler.
 • Su değirmenleri.

tavsiye / توصيه

 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipâriş etme.
 • Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
 • Vasiyet etme. (Arapça)
 • Ismarlama. (Arapça)
 • Öğüt verme. (Arapça)

tebrid / tebrîd / تبرید

 • (Bürudet. den) Soğutma, soğutulma.
 • Mc: Ara açılma, soğuma.
 • Soğutma. (Arapça)

teşeffi-i gayz / teşeffî-i gayz

 • Öfkesinin öcünü alarak rahatlamak. İntikam alarak yüreğini soğutmak.
 • Öfkesinin öcünü alarak rahatlamak, intikam alarak yüreğini soğutmak.

tuhyan

 • Karlık gibi su soğutacak kap. Buzluk, buzdolabı.

va'z / وعظ

 • Öğüt, nasîhat; emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme.
 • Vaaz, dinî öğüt. (Arapça)

vaiz / vâiz / واعظ

 • Nasihat veren. Dinî mes'eleler üzerinde öğüt veren.
 • Vaaz eden, öğüt veren.
 • Vaaz veren, dinî öğütler eden. (Arapça)

vaz / vâz

 • Vaaz, dinî öğüt.

vesaya / vesâyâ

 • (Tekili: Vasiyet) Vasiyetler. Öğütler. Nasihatlar.
 • Vasiyetler, öğütler, nasihatler.