LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ÖĞRETMEN ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

amuhte-gah / amuhte-gâh

 • Muallimler, öğretmenler. (Farsça)

amuzende

 • Talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Muallim, öğretmen. Öğreten. (Farsça)

amuzgar / âmûzgâr / آموزگار

 • Öğretmen. (Farsça)

amuzkari / amuzkârî

 • (Amuzgârî) Öğretmenlik, öğreticilik, muallimlik.

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

darülmuallimat / dârülmuallimât / دارالمعلمات

 • Kız öğretmen okulu. (Arapça)

darülmuallimin / dârülmuallimîn / دارالمعلمين

 • Erkek öğretmen okulu. (Arapça)

heyet-i muallimin / heyet-i muallimîn / هيئت معلمين

 • Öğretmenler kurulu

hired-amuz

 • Öğretmen, muallim. (Farsça)

kalfa

 • Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 • Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı.
 • Bir san'atta usta ile çırak ara

muallim / معلم / مُعَلِّمْ

 • Öğretmen.
 • Öğreten, talim eden, öğretmen.
 • İlim belleten, öğretmen.
 • Öğretmen. (Arapça)
 • Öğretmen.

muallim-i ekber / مُعَلِّمِ اَكْبَرْ

 • En büyük öğretmen; Peygamber Efendimiz (a.s.m).
 • En büyük öğretmen.

muallim-i ekmel

 • En mükemmel öğretmen.

muallim-i hakaik

 • Gerçekleri anlatan öğretmen.

muallim-i hikmet

 • Hikmet öğretmeni; varlıklardaki hikmetleri, gaye ve sırları insanlara ders veren öğretmen.

muallim-i ukul / muallim-i ukûl

 • Akılların öğretmeni.
 • Akılların öğretmeni.

muallim-i ukūl / مُعَلِّمِ عُقُولْ

 • Akıllara öğretmen.

muallimat / muallimât / معلمات

 • Bayan öğretmenler. (Arapça)

muallime / معلمه

 • Hanım öğretmen.
 • Bayan öğretmen. (Arapça)

muallime-i sefahet

 • Sefahetin öğretmeni.

muallimin / muallimîn / معلمين

 • Öğretmenler. (Arapça)

müderris

 • Ders veren, öğretmen, hoca.

mümeyyiz / مميز

 • Katip. (Arapça)
 • Sınava giren öğretmen. (Arapça)

üstad / üstâd

 • Hoca, öğretmen.

üstad-ı alim / üstad-ı alîm

 • Bilgin eğitimci, bilgin öğretmen.

üstad-ı ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayan üstad, öğretmen.

üstad-ı ihtiyaç

 • İhtiyaç öğretmeni; insanı bir hoca gibi öğretip eğiten ihtiyaç.

üstad-ı muallim

 • Öğretici üstad, öğretmen olan büyük âlim.

vücud-u üstad

 • Âlim öğretmenin varlığı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın