LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Çiftçi ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

ayan

 • (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 • Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

belham

 • Çiftçilikte kullanılan saban. Çift sürmeğe yarayan âlet.

berzger / برزگر

 • Çiftçi. (Farsça)

bevaşe

 • Çiftçilerin harman savurmakda kullandıkları çatal şeklindeki tahta kürek, yaba.

bezr-ger

 • Çiftçi, ekinci. Tohum serpen. (Farsça)

bezr-kar / bezr-kâr

 • Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (Farsça)

dehakin / dehakîn

 • (Tekili: Dihkan) Köy ağaları.
 • Köylüler, çiftçiler.

dih-gan

 • Ekinci, çiftçi, köylü. (Farsça)

dihçe

 • Küçük köy. (Farsça)
 • Çiftçi, köylü. (Farsça)

dihkan / dihkân / دهقان

 • Çiftçi. (Farsça)
 • Köy ağası. (Farsça)

erayis

 • (Tekili: Eris) Çiftçiler, ekinciler.

eres

 • Çiftçilik, çiftçi olma.

eris

 • Çiftçi, çift süren, ekinci.

fakis / fakîs

 • Çiftçilerin kullandığı âletlerden halka gibi bir demir.

falih

 • İsteğine kavuşan. Kurtulan. Felâh bulan.
 • Toprak süren. Çiftçi.

felahat / felâhat

 • Çiftçilik, ekincilik, ziraat, haraset.
 • Çiftçilik.

fellah / fellâh / فلاح

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.
 • Çiftçi. (Arapça)

filahat / filâhat / فلاحت

 • Çiftçilik. (Arapça)

filahet

 • Çiftçilik, tarla işleri, rençberlik, çift sürmek.

haraset

 • Çift sürme.
 • Sürülen yer. Tarla.
 • Ekincilik, çiftçilik.

haris / hâris / حارث

 • Eken, ekici. Çiftçi.
 • Çiftçi. (Arapça)

haris-i gayur / hâris-i gayur

 • Çalışkan ve gayretli çiftçi.

harras

 • (Harâset. den) Çiftçi, ekinci. Toprağı işleyip ekin eken.

kemençe

 • Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. (Farsça)
 • Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti. (Farsça)

keşaverz

 • Ekinci, çiftçi. Ekinlik. (Farsça)

kiştkar / kiştkâr

 • Çiftçi, ekinci. (Farsça)

lüüme

 • Öküz.
 • Çiftçilikte kullanılan bazı âletler.

meşare

 • Bostan. Tarla.
 • Çiftçiler arasında meşhur olan tahta yer.

mihrat

 • Tennur odunu karıştırdıkları âlet.
 • Çiftçi sabanı.

muhtasıd

 • (Hasad. dan) Ekinci, çiftçi. İhtisâd eden, ekin biçen.

renc-ber

 • (Renc; sıkıntı, zahmet. Ber; çeken) Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Amele, ırgat. (Farsça)
 • Çiftçi. (Farsça)

rençber

 • Çiftçi.

saban

 • Çiftçilerin toprağı sürmek için kullandıkları bir araç.

ucale

 • Misafirlerin yolda yemek için götürdükleri azık.
 • Çiftçilerin azık diye evvelce koyup getirdikleri buğday ve arpa.

verzkar / verzkâr

 • Rençber, çiftçi, işçi. (Farsça)

zari' / zâri' / زارع

 • (Zer'. den) Ekin eken. Çiftçi.
 • Ekici, çiftçi. (Arapça)

zerra' / zerrâ' / زراع

 • Ekinci, çiftçi.
 • Ekici, çiftçi. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın