LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ÇİT ifadesini içeren 106 kelime bulundu...

ağıl

 • Koyun, keçi vesair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra.

akabe / عقبه

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da
 • Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire.
 • Tehlike.
 • Tehlikeli geçit.
 • Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.
 • Geçilmesi güç geçit. (Arapça)
 • Yokuş. (Arapça)

alay

 • (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet.
 • Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
 • Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
 • Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler.

alem-i islam mescid-i kebiri / âlem-i islâm mescid-i kebiri

 • Büyük mescit hükmünde olan İslâm dünyası.

azar / âzâr / آزار

 • İncitme. Tâzib. Kırılma. Tekdir. Zulüm. Ukubet. (Farsça)
 • Kötü sözle incitme.
 • İncitme. (Farsça)
 • İnciten. (Farsça)

azar-mend

 • İncitilmiş, zulmedilmiş. (Farsça)

azar-mendi / azar-mendî

 • İncitilmiş, kırılmış olma. (Farsça)

azar-reside

 • Zulüm görmüş, kırılmış, incitilmiş. (Farsça)

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

azari / azarî

 • Muzırlık. Küfürbazlık. (Farsça)
 • Fenalık görmüş, kalbi kırılmış, incitilmiş olma. (Farsça)

azariş

 • İncitme, kalb kırma. (Farsça)

azürde-gi / azürde-gî

 • Gücendirilmiş, incitilmiş olma. (Farsça)

badire / bâdire

 • Birdenbire meydana gelen hâl. Felâket. Musibet.
 • Kabahat.
 • Birden, zahmetsizce söylenen söz.
 • Kılıcın, namlunun veya her çeşit nebatın ucu.
 • Zor geçit.
 • Anî felâket, zor geçit.

bahbaha

 • Devenin kükreyip ses çıkarması.
 • Çıtırdama. Mışıldama.
 • Deve çağırmak.

bel

 • t. Geminin orta kısmı.
 • Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası.
 • Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı.

beldaran

 • Geçit yerleri muhafızlarının adı. Tanzimattan sonra bunlara zaptiye denmiştir. İkinci Meşrutiyetten beri jandarma olarak adlandırılırlar.

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

berhun / berhûn

 • Çember, daire, ortası boş olan yuvarlak nesne. (Farsça)
 • Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit. (Farsça)
 • Küçük ev, oda, hücre. (Farsça)

berzah

 • İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası.
 • Perde.
 • Sıkıntılı yer.
 • İki yer arasındaki geçit.
 • Mani'a, engel,. Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik olanlar, berzah âlemin

bürhun

 • Duvar. Kemer. (Farsça)
 • Çember, daire. (Farsça)
 • Hâne, ev ve kale kapısı. (Farsça)
 • Mâni, engel, çit. Avlu. (Farsça)

butm

 • Çitlenbik ağacı. (Yemişine "habbet-ül hadar" derler.)

can-azar

 • Can yakan, can inciten, eziyet veren. Acı çektiren. (Farsça)

cefa / cefâ

 • İncitmek, eziyet etmek, kötülük.

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

dehliz / dehlîz

 • Dar ve uzun geçit.

der-bend

 • Dağda ve tepede zahmetlerle geçilen yer, dar geçit, boğaz. Hudut. Kale. (Farsça)
 • Anahtarsız kapı. (Farsça)

derbend / دربند / دَرْبَنْدْ

 • Dar geçit. (Farsça)
 • Sınır kalesi. (Farsça)
 • Hudut. (Farsça)
 • Dargeçit.

dess

 • Yavaş yağan yağmur.
 • Acıtıcı derecede dövmek.
 • Def'etmek.

dıl-azar

 • Gönlü inciten, hatır kıran. (Farsça)

dilazar / dilâzâr / دل آزار

 • Gönül kıran, inciten. (Farsça)

elim

 • (Elime) Acı veren, acıtan, ağrıtan. Çok şiddetli ağrı veren.

eza / ezâ

 • Üzme, incitme.

ferkaa

 • Parmak çıtlatmak.

füruc

 • Çatlaklık, yarık.
 • Geçit, kapı.
 • Boşluk.
 • Ayıp, kusur.

gasl

 • Yıkama. Gusül. Şartlarına uygun şeklide boy abdesti almak.
 • Birisini döğüp vücudunu acıtmak.

girive / girîve / گریوه

 • Çıkmaz, sorun. (Farsça)
 • Geçit. (Farsça)

güzergah / güzergâh / گذرگاه

 • Geçit yeri. Geçilecek yer. (Farsça)
 • Geçit. (Farsça)

habbe-i hadra / habbe-i hadrâ / حبهء حضرا

 • Çitlembik.

hait

 • Bir yeri çevreleyen duvar. Tahta perde. Çit.

haşm

 • İncitmek.
 • Gadaplandırmak, hiddetlendirmek.

hatır-şiken

 • Gönül inciten, kalb kıran, hatır kıran. (Farsça)

hatırazar / hâtırâzâr / خاطر آزار

 • Gönül inciten, hatır kıran. (Arapça - Farsça)

hazair

 • (Tekili: Hazire) Duvar veya çitle çevrilmiş ağıl.
 • Etrafı duvarla çevrili olan mezarlıklar.

hazire / hazîre

 • Etrafında duvar veya çit bulunan ağıl, bahçe.
 • Mezarlık.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

hırrif / hırrîf

 • Acılığından dili acıtan nesne.

hızar

 • Bahçe çevresine yapılan duvar veya çit.

ifrinka'

 • Parmak çıtırdatma.
 • Gidermek.
 • Ayırmak.

ihtican

 • Bir yerin etrafına duvar yapma, çit çekme.

imrar

 • Geçirmek. Mürur ettirmek.
 • İpi sağlam bükmek.
 • Acıtmak. Acı olmak.

isabet-i nazar

 • Göz değmesi, bakışın incitmesi.

işmam

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.

iza

 • İncitmek, eziyet etmek. İncitilmek. (İza-i mü'min haramdır)

kantara

 • Köprü, geçit.

karısa

 • (Çoğulu: Kavâris) İncitici söz.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

keleb

 • (Çoğulu: Kelâlib) İt sürüsü.
 • İncitip eza etmek.

ledg

 • (Teldag) Yılan veya akrep sokması.
 • Mc: Sözle birini incitmek.
 • Ekşilik.

ma'ber / معبر

 • (Çoğulu: Maâbir) (Ubur. dan) Geçit, kemer, köprü.
 • Geçilecek yer.
 • Geçit. (Arapça)

maabir / maâbir / معابر

 • (Tekili: Ma'ber) Köprüler, geçitler, kemerler.
 • Geçitler. (Arapça)

memer / ممر

 • Geçit.
 • Geçit. (Arapça)

memerr

 • Geçilecek yer. Cadde, sokak. Geçit yeri.

memerr-i nas / memerr-i nâs

 • Herkesin geçtiği yol. Geçit.

meni' / menî' / منيع

 • Aşılmaz, sarp, geçit vermez. (Arapça)

merdüm-azar

 • İnsanları inciten. Halka eziyet veren. (Farsça)

merş

 • (Çoğulu: Müruş) Tırnak ucuyla deriyi yırtmak.
 • Yağmur suyunun durmayıp üzerinden çabuk geçtiği yer.
 • İncitici söz.

meş'ar-i haram

 • Müzdelife'de şimdi üzerinde mescit bulunan yer.

mesacid / mesâcid / مساجد

 • Mesçitler. (Arapça)

mescid / مسجد

 • Mesçit. (Arapça)

mescid-i kebir / mescid-i kebîr

 • Büyük mescit.

mevlim

 • İncitip acıtan. Elem veren.

mu'zi / mu'zî

 • (Ezâ. dan) Eziyet ve sıkıntı veren. Rahat bırakmayan, inciten.

muci / mucî

 • (Vecâ. dan) Acıtan, ağrıtan.

mucid / mûcid / موجد

 • İcat eden, mucit. (Arapça)

müellim

 • (Elem. den) Acı ve elem veren. Acıtan, ağrıtan.

müfecci'

 • Acıtan, üzen, keder veren, dertli eden.

muhrik

 • Yakan. Yakıcı.
 • Çok acıtan. İhrak eden.

münkesir-ül kalb

 • Kalbi kırılmış. İncitilmiş, gücenmiş.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

nahabe

 • (Çoğulu: Nuhab) Geçit ağzı.
 • Çokluk asker.
 • Her nesnenin iyisi.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

namazgah / namazgâh / نمازگاه

 • Namazlık, üstü açık mesçit. (Farsça)

nefis ve heva berzahları

 • Nefis ve heva geçitleri, geçici lezzet ve arzu engelleri.

reh-güzer

 • (Reh-güzâr) : Geçilen yol. Yol üstü. Geçit. (Farsça)

rehgüzar / rehgüzâr / رهگذار

 • Geçit. (Farsça)

rencide / rencîde / رنج دیده

 • İncitme.
 • İncinmiş. (Farsça)
 • Rencîde etmek: İncitmek. (Farsça)
 • Rencîde olmak: İncinmek. (Farsça)

rencide etme

 • İncitme.

rencide etmek

 • İncitmek, kırmak.

resm-i geçit

 • Askerî bir kıt'anın yahut bir mektebin talebelerinin gösteri mahiyetinde geçişi. Geçit resmi.
 • Geçit töreni.

resmigeçit

 • Özel günlerde yapılan geçit töreni.

resmigeçit-misal

 • Resmigeçit gibi.

segar

 • (Çoğulu: Süğür) Ön dişler.
 • Ağız. (Dar geçit ağızlarına ve diğer yerlerin boş olan korku yerlerine de denir.)
 • Yaş hıyar.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

şişe

 • Camdan yapılmış ağzı dar uzunca kap. Lâmbaya geçirilen camdan küçük baca.
 • Çeşitli maksatlarla çakılan çıta.

ta'niye

 • İncitmek.

tahcir / tahcîr / تحجير

 • Çit çekme. (Arapça)

tahdiş

 • (Hadeş. den) Kurcalamak. Tırmalamak.
 • İncitmek.
 • Kaşımak.

te'nib

 • Ayıplamak.
 • İncitmek.

tebrih

 • (Çoğulu: Tebârih) İncitmek. Eza vermek.

tecşim

 • İncitmek.
 • Teklif etmek.

teezzi

 • İncitme.
 • İncitme.

tefci'

 • (Çoğulu: Tefciât) Canını yakma, acıtıp ağrıtma. Dertli kılma.

tengna

 • Dar yer. Geçit, boğaz. Sıkıntılı yer. (Farsça)
 • Mezar. (Farsça)

vahz

 • Sivri bir şey batırarak acıtma.
 • Çimdikleme.
 • Isırma.
 • Sokma.

yez

 • Bağ, bahçe, tarla vs. gibi arazilerin etrafına çekilen dikenli çalı. Çit. (Farsça)

zeria

 • (Çoğulu: Zerâi) Vesile.
 • Yol.
 • Geçit.
 • Avcının, arkasında gizlendiği deve.